Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7973 (Obraćanje ‘Slugama Božjim’ koji dvojbe…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7973, 21 Kolovoza 1961

OBRAĆANJE ‘SLUGAMA BOŽJIM’ KOJI DVOJBE ….

“Iz vaše utrobe poteći će rijeke vode žive ….” (Ivan 8:38) to Moje obećanje ispunjava se kad blagujete Moju Riječ, kad vam voda života dotječe iz visine, kad vam se Ja mogu direkno obratiti i kad se Moj Duh može razliti u vama …. jer vi tada uistinu postajete izvor života na kojem se vaši bližnji mogu napojiti kako bi osvježili svoje duše i ojačali ih za svoje hodočašće na Zemlji. Vi ljudi obično nemate razumijevanja za ovaj čisto duhovni proces, koji je međutim zemaljski-dokaziv putem duhovnog blaga koje sam Ja putem prikladnog alata mogao sprovesti na Zemlju …. jer to je bilo zadobiveno bez vanjskih pomoćnih sredstava, rezultat je unutarnjeg naučavanja putem Duha …. dokaz je povezanosti duhovne iskre koja kao Moj udio počiva u čovjeku, sa Ocem-Duhom od Vječnosti ….

To je Moja Riječ Koju kroz direktno obraćanje čujete vi ljudi koji otvarate svoja srca i žudite da vam se Ja obratim …. no kako malo vi ljudi znate o tom izlijevanju Duha; kako malo vjerujete u to da vam se daje “Moja Riječ” kad vam ju donesu Moji glasnici, kad vas mole da poslušate slasno duhovno blago koje jedino može proizići i biti vam dano od Mene Samoga …. koliko malo vi sami pridonosite tome da pustite milosnu struju Moje Ljubavi da utječe u vas, jer ne vjerujete u jedan tako jednostavan i vidljiv izražaj s Moje strane, i više ne razumijete riječi Pisma, inače bi vam bilo lako povjerovati ….

No vi se zakopavate iza riječi Pisma i odbijate to da se Ja uvijek nanovo izražavam, vjerujete da je sa riječima Pisma Moje djelovanje okončano …. vjerujete da vam nije potrebna niti jedna daljnja riječ s Moje strane …. čak si uzimate za pravo da Mi propisujete da li se ljudima na Zemlji smijem obraćati …. Odbijate i niječete ikakvo otkrovenje, iako Sam Ja Sâm rekao: “Tko Me ljubi i drži Moje Zapovijedi, taj je koga Ja ljubim …. njemu ću Se Ja otkriti ….” (Ivan 14:21)

Kako čitate Pismo koje svjedoči o Meni? Vi doduše čitate slovo, no nedostaje vam Duh Koji bi vas uveo u Istinu …. a opet, osjećate se pozvani učiti vaše bližnje. Isto se osjećate pozvani upozoravati vaše bližnje da ne slušaju Mene i Moju Riječ kad im je to ponuđeno …. i nazivate se “Slugama Božjim” …. jer Ja se obraćam tima koji Moje djelovanje žele predstaviti kao djelovanje Mog protivnika a sami su jako pod njegovim utjecajem …. jer tko Me Sâm ne spozna, taj nije Moj …. ‘jer Moje ovce (pre)poznaju Moj glas, i slijede ga ….’  (Ivan 10:4)

No uvijek nanovo Ja ću govoriti ljudima, uvijek nanovo objavljivati ću se ljudima koji u Mene vjeruju i koji Me žude čuti …. Jer, vrijeme je Kraja, i Moj protivnik djeluje sa podmuklošću i silom, tako da ću i Ja neobično djelovati na blagoslov čovječanstva i veliku duhovnu nevolju ublažavati ili čak odagnati, gdje god je volja dobra, gdje god se srce otvara i primi Moje milodare, i uistinu neće propasti jednom kad je došao Kraj ….

AMEN

Spread the Truth