Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7966 (Rajsko stanje nove Zemlje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7966, 13 Kolovoza 1961

RAJSKO STANJE NOVE ZEMLJE ….

Ja hoću uspostaviti jedno novo kraljevstvo, kraljevstvo gdje Ja Sam vladam, gdje je Moj protivnik isključen na dugo vrijeme, gdje je ponovo mir i red, gdje samo vlada Ljubav i Ja dakle Osobno mogu biti kod ljudi, pošto njihovo stanje Ljubavi to dozvoljava i jer su položili svoj ispit vjere i volje pa Mi tad pripadaju u vremenu i vječnosti. A u tom kraljevstvu opet će biti red dugo vremena, jer Ljubav je temeljni princip Božanskog reda, a gdje vlada Ljubav, sve će se i odvijati u Mojoj volji …. Pa će se odvijati i brži razvoj prema gore duhovnoga koje je još zarobljeno u formu, jer ono oko sebe osjeća (doživljava) Ljubav i zato brže i odustaje od svog otpora, kako bi isto došlo do posljednjeg uobličenja kao čovjek. 

A to kraljevstvo će dakle biti na Novoj Zemlji, jednom kad je došlo do Mog djela preoblikovanja, kad su sve tvorevine stare Zemlje razložene i preobražene u nove tvorevine putem Moje volje, kad je raj Nove Zemlje stvoren i kada prihvaća Moje, koji su istrpili do Kraja. Proces uništenja stare Zemlje njima će još biti vidljiv, pošto Ja želim da oni svojim potomcima svjedoče o Mojoj sili i slavi, i pošto oni sami tada trebaju biti blaženi prebacivanjem na Novu Zemlju kao nagradu za sve svoje patnje, koje su ranije morali istrpiti radi svoje vjere. 

A oni će zaboraviti sve patnje i nevolje usljed raskoši i divote s kojom se susreću na Novoj Zemlji u svim djelima stvaranja …. I Ja ću biti posred svih Mojih, pošto njihova velika Ljubav to dozvoljava …. Počinje jedan novi period iskupljenja, jer još je mnogo duhovnoga neiskupljeno i još zatočeno u tim tvorevinama …. Pa iako ljudi više nisu začarani zlom, i pored toga sljedeći naraštaji ljudi isto će morati prolaziti svoj ispit volje na Zemlji, samo što Moj protivnik na njih ne može utjecati, dok god je u ljudima prisutna Ljubav visokog stupnja, dakle dok god njihova srca kucaju za Mene u Božanskom spasitelju Isusu Kristu i radi toga ni ne griješe, a od svog izvornog grijeha su izbavljeni kroz Isusa Krista (1 Ivanova 3:8, 9; 5:18)….

A Ljubav je izuzetno snažna u tih ljudi koji će na početku naseljavati Novu Zemlju, i ona će se sve više rasplamsavati za Mene, pošto ih Ja Sâm Mojom prisutnošću mogu usrećivati i naučavati kroz Moje svjetlosne vjesnike, s kojima će ljudi biti u direknoj komunikaciji i zato će biti iznimno blaženi. Raj nove Zemlje uvodi jedno novo doba, jer duhovni i zemaljski preokret je se dogodio …. Pa će biti vrijeme mira, gdje nema neprijateljstva, niti sa ljudima niti sa životinjskim svijetom.

Sve će biti u skladnom suživotu, a nevolje i bijeda su isključene, nema bolesti, a i smrt će biti samo jedan bezbolni prelazak u duhovno kraljevstvo; duša jedino mijenja svoje prebivalište, no bez patnje i straha, jer ona je vodila život u i sa Bogom i onda ulazi u Moje kraljevstvo, ona odlaže svoje zemaljsko tijelo, kako bi onda slobodno i poletno mogla boraviti gdje god želi …. no uvijek u kraljevstvu svjetla i blaženosti …. 

A to blaženo doba nalazi se pred vama, i vi svi možete biti kandidati i pripadati Mojima, koji mogu naseljavati raj Nove Zemlje, jedino što morate istrpiti u zadnjoj vjerskoj borbi, morate izdržati do Kraja …. I uistinu, vaša sudbina u raju Nove Zemlje biti će predivna, jer Ja Sâm sam uz one koji Mi ostanu vjerni, a Moja blizina njihova je blaženost ….

AMEN

Spread the Truth