Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7961 (Borba protiv samoljublja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7961, 8 Kolovoza 1961

BORBA PROTIV SAMOLJUBLJA…

Tko je sam sebe nadvladao do te mjere da je spreman žrtvovati se radi bližnjega, taj je borbu protiv samoljublja prošao pobjednički, i u njemu ojačana Ljubav prema bližnjemu sigurno ga vodi do usavršenosti. No borba protiv samoljublja teška je, ona zahtjeva snažnu volju za nadvladavanjem samog seb, ako sâm čovjek iznutra ne bude potaknut na Ljubav putem Duhovne Iskre koja drijema u njemu, koja je dio Božanske Ljubavi Koja je uvijek spremna da(va)ti. Tad će i čovjeku lako padati činiti djela Ljubavi, jer tad je njegovo biće već ispunjeno Ljubavlju …. on slijedi nagonjenje Duha u njemu, njegovo biće i sâmo se pretvara u Ljubav, i on ispunjava svrhu svog zemaljskog života ….  

Samoljublje postaje sve manje, a Ljubav Koja daje i Koja želi usrećiti sve će ga više ispunjavati; on ponovo ulazi u svoje izvorno stanje koje je bilo čista Ljubav. No gdje je samoljublje još jako i gdje su čovjeku približene Božanske Zapovijedi Ljubavi, volja čovjeka može se potruditi pred Bogom činiti ono što je pravo pred Njegovim očima …. on se dakle može svjesno boriti protiv samoljublja, može planirano činiti djela Ljubavi …. manje potaknut iznutra negoli sa voljom za ispunjavanje Božje zapovjedi ….

Tada će na početku dakako biti borbe, no ta dobra volja čini da on iz te borbe izlazi kao pobjednik, jer on od strane Boga dobiva puno podrške …. Iskusiti će osnaženje svoje volje, i uvijek nanovo biti će mu pružene prilike gdje može djelovati u Ljubavi …. i on će si zaslužiti uzvratnu Ljubav, i Ona će ga dotaći iznutra i ojačati njegovu Ljubavnu volju. I tada će i njemu postati osjetan poticaj na djela Ljubavi, on se ne opire, i uspješno je prošao borbu, i duša mu sazrijeva. Tako da je presudno okretanje volje k Bogu …. Ta volja uvijek će se izražavati ili dokazivati putem ispunjavanja Njegove volje ….

Tamo gdje se već rano duh u čovjeku može izraziti, i čovjek će putem Ljubavnog djelovanja postati prepoznatljiv, karakterno spreman za pomoći, ljubazan, uvijek spreman služiti. Tad se Božanska Iskra Ljubavi u čovjeku može razviti u plamen koji svijetlo gori, a to znači povišenu spremnost na pomaganje i radosno služenje u Ljubavi …. Ali i čovjek se može osjetiti dotaknut od strane Božje Riječi koja mu je dostavljena i koja kao sadržaj ima Božanske Zapovijedi Ljubavi. On može vjerovati da Bog od njega očekuje Ljubav prema Njemu i prema bližnjemu, i on se tada razumski usuglasiti i potruditi živjeti onako kako mu to propisuju Božje Zapovijedi ….

No njegova volja uvijek mora biti naklonjena Bogu, inače ga ni ta učenja ne dotiču i na nikoji način se ne osjeća dodirnut kad se propovijeda Ljubav prema Bogu i prema bližnjemu. Jeste moguće da se putem velike potrebe bližnjega njegov stav i uvjerenje promjene i on postane spreman na pomoć. A tad se dakle započinje borba protiv samoljublja koja zahtjeva jedno veće nadvladavanje i ne završava uvijek pobjedom …. No tim’ ljudima otvrdnutog srca može se pružiti velika pomoć ako se njima samima pruži mnogo ‘bezinteresne’ Ljubavi, Koja je sposobna probuditi uzvratnu Ljubav …. ako im se na nesebičan način pomogne da iziđu iz nevolja, ako im se uvijek nanovo ponudi Ljubav koju će doživjeti blagotvorno i koja i njihovo biće može preobraziti ….  

Jer, Božanska Iskra tinja u svakom ljudskom srcu, i čim ju se uspije potaći ona sama po sebi iznutra djeluje velikom snagom …. No uvijek iznova ljudima se treba objavljivati Božansko učenje Ljubavi, oni trebaju znati Božju volju, i oni trebaju iskusiti učinke života (u) Ljubavi kao i promašenja zemaljskog života, trebaju znati da mogu postati blaženi jedino putem Ljubavi i da se stoga moraju boriti protiv samoljublja jer je ono krivo usmjerena ljubav koja sprječava usavršavanje čovjeka, pošto je ona nasljedstvo od onoga (Lucifera) koji je lišen sve Ljubavi te je stoga i nesretan sve dok se i on ne preobrazi, sve dok i njegovo biće nije opet postalo Ljubav, kao što je bilo na početku ….

AMEN

Spread the Truth