Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7951 (Vjera…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7951, 27 Srpanj 1961

VJERA…

Svi vi trebate steći daleko čvršću vjeru i to znači da vi trebate Ljubiti još više, budući Ljubav donosi živu vjeru… Ulaganje Ljubavnih napora stvara direktnu vezu sa Mnom, Koji jesam vječna Ljubav… Treba biti očigledno samo po sebi da vi više ne možete dvojbiti ili imati slabu vjeru kada ste povezani sa Mnom budući Sam onda Ja Osobno garancija da vaša vjera ne može biti uništena… I premda vaša volja da vjerujete može biti snažna… ali vi morate imati jednako snažnu volju činiti djela Ljubavi… Ljubav treba biti unutarnja pokretačka sila svih vaših namjera i akcija, onda će vaša vjera biti čvrsta i postojana… vi jednostavno nećete biti sposobni više dvojbiti nego ćete biti sigurni u ono što trebate vjerovati. I ova uvjerena vjera će vas ispuniti sa radošću i dati vam unutarnji mir budući Sam onda Ja Osobno sa vama, budući Me vaša djela Ljubavi privlače bliže k vama bez greške, budući su ‘oni koji ljube u Meni i Ja u njima…’ Ljubav nas sjedinjuje trajno i Ljubav daje rođenje nepokolebljivoj, živoj vjeri. I kada molite za čvrstu vjeru onda se istovremeno trebate moliti za snažnu volju da Ljubite i vi ćete doista postići čvrstu vjeru.

Ja vam opetovano dajem ovu informaciju budući se približavate vremenu kada vam treba čvrsta, nepokolebljiva vjera da ostanete odlučni do Kraja… Ako imate ovu vjeru ništa vas ne može uznemiriti, bez obzira što se dogodi, budući onda znate da ću vam Ja pomoći i time vi predajete sebe u Moje ruke sa slijepom vjerom… I onda Sam Ja uistinu uvijek voljan pomoći, Ja vas neću ostaviti u vremenima fizičke ili duhovne nedaće budući vas je vaša voljnost da Ljubite, vaš način života, već učinio Mojim Vlastitima, vi ste Mi se iznova pridružili i Ja Sam sada sposoban raditi u vama i kroz vas.

Čvrsta vjera je najbolja garancija koju možete imati budući vam daje unutarnji mir i spokojnost tijekom svih zemaljskih događaja koje Ja mogu odvratiti od vas ili umanjiti njihove učinke budući vi imate vjeru… I time vi uvijek trebate moliti: ‘Oče, pomozi mi da vršim djela Ljubavi i dopusti da moja volja da Ljubim postane još snažnija…’ I volja da Ljubite će rasti u istom postotku budući Ljubav garantira Moje prisustvo a Moje prisustvo garantira pomoć u svim vremenima nedaće… Ljubav također garantira prepoznavanje svih međuodnosa i otud razumijevanje za sve što, zauzvrat, doprinosi snaženju vjere. Ljubav je sve… i ako imate Ljubav vi ste također ispunjeni sa snagom od strane Mene i ova snaga vam omogućuje da činite neobične stvari kada je to nužno, kada je Ljubav pokretačka sila koja čini da hoćete pomoći… Onda imate vjeru koja pokreće planine (Marko 11:23)… i onda se nećete bojati štogod vam se dogodi. Jer kada ste povezani sa Njime, Koji je Gospodar iznad sviju, Koji može zapovijedati elementima da vas poštede i Koji želi Sebe dokazati kao vašeg Oca… Koji ljubi njegovu djecu i neće ih ostaviti da postanu žrtve uništenja… Tražite Me svakog dana za snaženje vaše vjere i volje da Ljubite, pošto je ovo duhovni zahtjev kojeg ću Ja zasigurno ispuniti budući su Ljubav i vjera nužni za vaše savršenstvo.

AMEN

Spread the Truth