Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7946 (Učiteljske snage su podučene od samoga Boga…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7946, 21 Srpanj 1961

UČITELJSKE SNAGE SU PODUČENE OD SAMOGA BOGA…

Ja vama želim biti stalni Učitelj… samo onda vi zajamčeno idete u Istinu, i također možete podučavati vaše bližnje, ako se vi sami držite Moje Riječi, Koju vi primate od Mene… Ja vam nastojim prenijeti znanje… no Ja vam najprije propovijedam Ljubav, jer vi tek tada možete prihvatiti i također razumjeti pravo znanje od Mene… I stoga to i vi trebate činiti: vi trebate bližnjima najprije ponuditi Evanđelje Ljubavi, jer vi njima možete ponuditi Istinu iz Mene tek onda kada oni prihvate Božansko Učenje Ljubavi i slijede ga… jer tek onda Duh u njima jamči ispravno razmišljanje, te stoga i ispravno razumijevanje za najdublje mudrosti… Ja ne mogu sve ljude izravno osloviti, zato Ja trebam posrednike, Ja trebam voljne sluge, koji se puštaju od Mene Samoga obučiti (izgraditi) kao Moje učiteljske snage… koji su opet spremni razdijeliti ono što su oni sami primili… koji su i sami od Mene prethodno oblikovani tako daleko da su oni aktivni za Mene u Mojoj volji. A ako ih sada Ja Sam podučavam, onda im Ja dajem i ispravno razumijevanje za to, te oni sada također nedvojbeno mogu vršiti svoju Učiteljsku službu… Oni će uvijek govoriti ono što im Ja Sam kroz Duh prenosim, oni nikada neće bližnjima davati objašnjenja iz svoga razumijevanja (razuma), nego će uvijek govoriti vođeni jedino od Mojega Duha; oni će također imati dar da se izraze razumljivo, tako da bližnji doista vjeruje da čuje riječi jednog „čovjeka“, no ove riječi dotiču njegovo srce, i mogu biti primljene kao Božanske Riječi. Budući da Ja želim da Istina bude dostavljena ljudima, Ja Sebi također moram obrazovati prikladne (sposobne) Učiteljske snage… kojima Ja direktno dostavljam Moju Riječ, koje Ja stoga direktno oslovljavam i Sam podučavam, i koji onda također ne mogu obmanjivati (pogriješiti) kada oni zastupaju Istinu iz Mene. I zato je ovim Učiteljskim snagama dostavljeno obimno duhovno znanje, jer oni trebaju biti sposobni odgovoriti svako pitanje, i također osporiti svaki prigovor… A oni koji stoga Moju Riječ prime direktno od Mene, oni će i sami moći sve razumjeti, te zato također uvjereno govoriti… Vi ljudi otuda ne smijete pretpostaviti da njima samo mehanički prilazi duhovno znanje, koje oni sami nisu mogli shvatiti ili prosuditi… Jer čim jednom postoje uvjeti da se Ja jednom čovjeku direktno obratim, jer on treba ispuniti Misiju, onda je također dano jamstvo za to da čovjek spozna što njemu prilazi u duhovnom znanju, budući je on od Mene Samoga uveden u „spoznaju“… Njemu je samome dano svjetlo,  te stoga i njegovo razmišljanje mora biti ispravno… Moja je Riječ uvijek blagoslovljena Mojom snagom, a ova snaga također ne propušta svoj učinak… duša čovjeka sazrijeva, a to znači da ona sve više stupa u stanje svjetla, da joj je iznova dano znanje koje je ona izvorno posjedovala… to znači da je čovjek kojem se Ja mogu direktno obratiti, prosvijetljen iznutra, i njemu je također razumljivo sve što mu je podneseno u znanju. A onda je on sposoban i podučavati, te ljudima jasno i razumljivo objasniti međuovisnosti… on je sposoban dalje prenijeti Čistu Istinu, ako u duhovnoj razmjeni postoji prilika za to. Jer, onda se on spremno izjasnio da služi Meni… Stoga ću Ja njega postaviti tamo gdje ga Ja trebam. A on će onda također govoriti u Moje Ime, ako se osjeća ponukanim da govori za Mene i Moje kraljevstvo. Jer onda ne govori on sam, nego Ja govorim kroz njega… Onda Ja činim istinitim Moje obećanje: „Gdje su dvoje ili troje okupljeni u Moje Ime, tamo sam Ja među njima…“ (Matej 18:20).

AMEN

Spread the Truth