Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7933 (Bog se obraća svakome tko to želi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7933, 3 Srpnja 1961

BOG SE OBRAĆA SVAKOME TKO TO ŽELI ….

Ja se vama ljudima hoću obraćati uvijek nanovo da biste bili dovedeni u svijetlo stanje duha, jer kad vam uspijem dostaviti Moju Riječ, dotiče vas svjetlosna zraka. I koliko god često da Mi poklonite vaše uho i vaše srce, toliko često ćete Me i moći čuti, jer Ja se nikada neću uskratiti kad Mi jedno dijete traži da mu se obratim, kad žudi da Mu se obratim Ja Sâm, pošto za Mene nema ništa blaženije nego moći pričati sa Mojim stvorenjima, koja putem svoje volje omogućuju to da im Ja govorim. I uvijek će svrha i cilj Mog obraćanja biti to da vas time intimno povežem sa Mnom ….

Uvijek ćete moći iskusiti Moju Ljubav putem Mog obraćanja, a Moja Ljubav i u vama će opet buditi Ljubav, i tek tada vam je i zajamčen život u blaženosti koji vas očekuje jednom kad uđete u duhovno područje. Jer vaš život na Zemlji samo je jedno prolazno stanje, koje uistinu ne može biti nazvano blaženim, pošto ste vi još opterećeni mnogim slabostima i greškama a time i izloženi patnjama i brigama, koje će vas opterećivati sve dok ste još udaljeni od Mene, dok ste još nesavršeni …. No svrha i cilj vašeg zemaljskog života je preobrazba vašeg bića, ponovno obrazovanje u Ljubav, koja je početno ispunjavala svo vaše biće i vi ste uslijed toga bili blaženi …. 

Pa vi opet trebate dospjeti do jednog blaženog života u svjetlu i snazi, i slobodi. Samo zato idete vašim putem kao ljudi na Zemlji da biste postigli to ponovno obrazovanje u Ljubav, i Ja vam se zato opet iznova obraćam kako biste si osvijestili svrhu vašeg zemaljskog života i onda u skladu s tim živjeli …. kako biste Mi opet težili, dali se od Mene prožeti Mojom Ljubav-nom silom i tako se usavršili u zemaljskom životu …. I onda kad dopustite da vam govorim, imate jamstvo za to da sazrijevate na ovoj Zemlji ….. Jer tko sa Mnom stupi direktno u dodir, tko sluša Moju Riječ, primi ju u svoje srce i onda po tome živi, taj već svjesno ide posljednji kratki dio puta, i taj će uskoro nadvladati, on će putem ka Meni ići svjesno te će sigurno i postići cilj: konačno sjedinjenje sa Mnom ….

A pošto je povratak Meni Moj neprestani plan, to će ostati polje Mog neprestanog djelovanja i stalne brige, onda ću se neprestano i obraćati Mojoj djeci koja Mi se otvaraju i hoće se dati ozračiti Mojom Ljubavlju …. Ja dijete nikada neću ostaviti bez odgovora, kad ono u sebi osluškuje Moj glas …. Ja ću uvijek govoriti tako da Me može čuti, Ja ću uvijek činiti da iz izvora poteče živa voda, Moja Riječ će zazvučati onome koji žudi za tim da mu se Ja obratim, bilo to direktno ili putem Mojih glasnika, jer Ja želim usrećiti svakog čovjeka koji Mi otvara svoje srce tako da ga ispunim Mojom Ljubavlju, Mojim Duhom, Koji utječe u svako srce koje Mi u susret donosi Ljubav …. 

I kad čovjek žudi za tim da Mu se Ja obraćam, on isto tako dokazuje svoju Ljubav prema Meni, jer samo ono što čovjek ljubi, on želi i posjedovati …. A Ja ću uistinu uvijek bogato davati, Ja na vama ljudima neću škrtariti, i vi ćete uvijek nanovo moći primiti dokaz Moje Ljubavi: Ja ću vam govoriti kroz usta čovjeka, koji će Mi poslužiti svojim glasom, ako vam Ja ne mogu direktno govoriti …. Ali vjerujte da je Moja Riječ namijenjena vama svima …. Vjerujte da Ja ne izostavljam nikoga tko Me želi čuti, i vjerujte da vas i nalazim i dostavljam vam Moju Riječ, jer Ja poznajem Moje, Ja poznajem žudnje njihovih srca, i Ja ću ih sve opskrbiti u skladu s njihovom žudnjom ….

AMEN

Spread the Truth