Jakob Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

Jakob_Lorber

Jakob Lorber

Jakob_Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

17 (Službene škole na ekvatorijalnom pojasu)

Print Friendly, PDF & Email

17.

Službene škole na ekvatorijalnom pojasu

 1. Po pitanju službenih zgrada (offices), ove nisu izgrađene na brežuljcima poput privatnih boravišta, nego više u dolinama da bi onemogućili vježbenicima da budu ometani očaravajućim krajolicima (views).

 2. Da bi vam omogućio steći bolju ideju o predjelu službene zgrade (isto tako: o pogledu koji se pruža iz…) biti će poželjno nadalje temeljito proučiti stanovnike brežuljaka na Suncu.

 3. Na Suncu postoje tri vrste brežuljaka: najprije široki brežuljci koji se protežu na beskrajnim udaljenostima u svim pravcima duž njihova pojasa poput planinskih lanaca na vašoj Zemlji. Zatim različiti vrhunci ovih brežuljaka koji izgledaju kao pravilni, zatupljeni stošci koji se nalaze jedan na drugome da bi formirali piramidu; i treće, pojedinačni ogranci koji se nazivaju njedrima brežuljaka. Na ovima su podignuta privatna boravišta a ostatak je područja namijenjen poljoprivrednom zemljištu gdje je približno pola jutra zemlje određeno za svaku osobu. Ovi su tereni obično kružni poput samih brežuljaka tako da se obično tri ili četiri parcele graniče u malim dolinama između tri ili četiri brežuljka.

 4. Gdje se ovi krugovi dotiču u jednoj točci, neokupirano područje preostaje. I na ovim su suvišnim mjestima izgrađene službene zgrade (office buildings).

 5. Neke od potonjih su manje od privatnih zgrada, druge su veće ako je to potrebno. Manje su osnovne škole za djecu, jednostavnog stila; razdvojene za škole za dječake i sa malim cvjećnjacima između stupova za djevojčice.

 6. Oprema ovih službenih zgrada, uzgred rečeno, je skoro istovjetna onoj privatnih boravišta osim što su izostavljene dekoracije da bi se (time) prikazala unutarnja jednostavnost studenata i oskudica duhovnog kićenja u njihovim spoznajama; dok mali cvijećnjaci u školama djevojčica predstavljaju da se djevojke trebaju razviti također izvanjski na čist i profinjen način kako bi time izražavale ugodan i privlačan duh.

 7. Ovo je prema tome prva kategorija službenih zgrada. One prema tome nisu nastanjene od strane službenika ili učitelja, čija su boravišta locirana na susjednom brežuljku.

 8. Kako su službenička prebivališta razlikovana od drugih prebivališta? Po ničemu drugome osim što do službene zgrade vodi direktna, privatna cesta, dok su staze od drugih kuća usmjerene prema sudarnim točkama kružnih parcela; oprema službeničkih kuća je ista kao u drugih ljudi.

 9. Koja djeca pohađaju te škole? Jedino lokalna djeca iz možda tri, četiri ili pet privatnih boravišta.

 10. Koliko dugo traju školski satovi? Nikad duže od 500 zamaha klatna*; onda je privremeni odmor koji traje 5 000 zamaha klatna; i tako se proces nastavlja sve dok djeca nisu potpuno usvojila osnovno gradivo koje se ne sastoji od ničeg drugog nego davanja djeci izvjesnih pravila kojih se moraju pridržavati.

 11. Djetetu je, na primjer, zabranjeno zamjećivati (ili ‘obraćati pažnju na’) neki predmet, nego mora usmjeravati oči od njega sve dok službenik (official) ne može vidjeti kako djetetu više ne stvara napor ignorirati ovaj predmet. Nadalje, djeca su također iskušavana sa raznoraznim podsticajima da sagriješe; spektakli/prizori su postavljeni tamo gdje je djetetu zabranjeno gledati, što djeteta košta puno naprezanja i samo-negiranja da odvrati njegove znatiželjne oči, ali praksom se postiže vještina i to je i ovdje također slučaj; djeca sebi povremeno dopuste slobodu ali su najozbiljnije upozorena i pri opetovanim prekršajima kažnjena blago ali prikladno – sve dok postepeno cilj nije postignut.

 12. Jednom kada su djeca sposobna držati jedno pravilo, dano im je drugo slično i nakon uspjeha, četvrto, peto i ponekad je nadodano čak do trideset pravila.

 13. Jednom kada su djeca na ovaj način naučila obuzdati njihove oči, oni moraju naučiti obuzdati njihove jezike; učitelj promatra da bi uočio koja je djetetu najomiljenija tema, nakon čega je djetetu zanijekana prilika izraziti ju u jednom dužem periodu. Jednom kada dijete može sebe zanijekati također po tom pitanju, učitelj traži drugu naklonost, zabranjujući (ili ‘ne dopuštajući’) ju opet na prikladan način.

 14. Pazite, u tome se sastoji osnovno obrazovanje, sa ni jednom drugom svrhom nego da se na najprikladniji način otkloni djetetova vlastita volja, čineći ju tako podložnom i s tim također posudom za primanje Božje volje, koja je onda podučavana u višoj školi.

 15. Na isti način kako je u ovoj osnovnoj školi djeci uskraćena (u smislu: kako ih se spriječava) sva izvanjska aktivnost, i sva se njihova osjetila, misli i žudnje drže zarobljenima, tako su obrnuto u višoj školi oni vođeni iz jedne aktivnosti u drugu, u skladu sa Božjom voljom, zbog čega su ove škole također nešto više kompleksne nego prva vrsta, premda su inače opremljene kao privatna boravišta.

 16. Unutrašnje dekoracije ovih većih službenih zgrada, koje su normalno smještene gdje se četiri ili pet posjeda sudaraju, su obično srazmjerne sa propisanim aktivnostima studenata, koje se sastoje u fokusiranju na Božanske objekte.

 17. Studentu može na primjer biti ukazano nešto što on mora neprestano promatrati u svim njegovim aspektima u jednom dužem periodu i onda reći učitelju sve što je zamjetio u svezi toga. Kada završi, njemu je rečeno da promatra istu stvar samo više oštro-um-no (sharply) i da pažljivo provjeri da li je ili nije nešto izostavio prilikom prvog poziva. Pri ovom drugom pomnom ispitivanju, student kaže što je izmaklo njegovu prvom promatranju.

 18. Da li je to sve? Ne baš, učitelj često usmjerava studenta spram istog objekta deset, dvadeset ili trideset puta. Vi ćete se naravno pitati koja je korist/dobro u tome? Sigurno čovjek ne može otkriti više o stvari nego ona izvanjski prikazuje nakon prvog promatranja. Ali Ja kažem: takvo promatranje je jedino površno i ne čini ništa za duh, budući svaka životinja može na ovaj način promatrati neku stvar.

 19. Kroz često nametnuto/prisiljeno studiranje, sam student je prisiljen u njegovom duhu pomno ispitati raznovrsne odnose, povezanosti i sjedinjenja i priviknut je na točnost/sigurnost njegova pogleda/promatranja, što je apsolutno nužno za apatične (ravnodušne/nevoljne) duhove. Gle, u takvim se vježbama sastoji školovanje u ovom drugom kabinetu.

 20. Kada su studenti bili temeljito sprovedeni kroz takva pravila u teoriji i čak još više u praksi, oni su onda primljeni u treću školsku zgradu, koja više nije smještena u nizinama, nego u području brežuljaka sa privatnim kućama.

 21. Ova je škola već značajne veličine sa četiri krova, poput piramidalnih krovova privatnih prebivališta. Ove su već sistematski uređene nalik vašim višim školama. Što se tamo podučava? Ovdje se tako reći vrši analiza vidljivih stvari i ukazan/istaknut je Božanski red stvari.

 22. Zbog toga je ova službena zgrada, iznutra i izvani, takvog veličanstvenog šematskog dizajna da bi vi jedva mogli formirati i najmanju ideju. Jer najprije, stotinu potpornih stupova na kojima 4 krova počivaju su ukrašeni skroz na skroz sa takvim uzvišenim skulpturalnim umjetničkim slikama da daju utisak da su živi. Ove izradbe ili dekoracija na normalno pravokutnim kolumnama podsjećaju na Egipćanske hijeroglife, osim što su neizrecivo više savršeni.

 23. Sred ove službene zgrade, uzdignuto je četiri pilona (= toranj koji podupire, kao na ulazu u Egipatski hram) koji dijelom pomažu nositi krovne poprečne grede a dijelom su (za udio do poprečnih greda) ukrašeni sa uzvišenijim ornamentima koji već prikazuju djelovanja njihovog Velikog Boga.

 24. Piloni, od kojih je svaki četiri metra promjera i četrdeset metara visine, su napravljeni od materijala koji nalikuje vašem crvenom kvarcu, dok se dekoracije sastoje od svakojakih vrsta najdragocjenijeg kamenja na njih pričvršćenih. Temelji pilona su okrugli i od materijala koji nalikuje zažarenom zlatu. Poglavlja na vrhu izgledaju kao da su napravljena od ametista.

 25. Na vrhu poglavlja se nalaze velike bijele sfere, sjedinjene pomoću najljepših lukova na kojima počivaju krovne poprečne grede, potonje je napravljeno od materijala koji nalikuje ognjevitom rubinu. Od tamo se podižu aktualni krovni stupovi, obojani u tamno ljubičasto, za razliku od crnih u privatnim prebivalištima.

 26. Ukratko, jedna neshvatljiva suglasnost (uniformity) vlada u takvih službenim zgradama. Jedna se stvar stapa sa drugom i unutar punine najveličanstvenijih ukrašavanja, nigdje nema razmetanja. Čak pod nalikuje vašim tako-zvanim mozaicima, osim što je raspored uzvišeniji, i svaka keramička pločica namjesto toga nosi najfiniju minijaturnu sliku; a svaki je oslikani predmet prikazan tako stvarno tako da prije daje utisak rezbarstva nego slikarstva.

 27. Tu su također, kao u privatnim boravištima, najčudesnije klupe za odmaranja između potpornih stupova. A budući se ova službena zgrada tako reći sastoji od četiri odjela, (kao što je očigledno zbog četiri krova) u sredini se također nalaze, ispod svakog krova, jedne ranije spomenute krasne piramidalne stepenice koje završavaju slično onima koje smo sreli u privatnim boravištima.

 28. Izvana službene zgrade, koji je obično okupiran od strane službenika i njegove obitelji, je također slična podjela parcela i sistema obrade zemljišta do privatnih prebivališta već spomenutih, jedino na većoj skali.

 29. Ukupno područje terena oko službene zgrade često mjeri tisuće jutara, ipak samo je pola jutra na raspolaganju svakoj osobi; zašto tako veliki tereni za jednog službenika čija obitelj ne smije biti veća od one u privatnoj kući?

 30. Razlog je da studenti institucije unutra žive tijekom njihovih kurseva; jer ovdje oni moraju puno toga naučiti, naime kao što ste čuli, Božji red u mnogim različitim stvarima, ili ovdje, oni, tako reći, moraju naučiti čitati iz velike knjige Božje prirode, što je također razlog za sva ranije spomenuta ukrašavanja unutar ove zgrade.

 31. Da bi vam dao izvjesnu ideju, dat ću vam značenje takvog potpornog stupa. Kružni temelj ili podnožje predstavlja silu/moć Boga ili Njegove volje, izvanjski temelj svih stvari. Četvrtasti stup iznad njega predstavlja silu koja proizlazi iz ovog temelja, koja je potpora nebu i svim stvorenim stvarima. Stvorene su stvari reprezentirane sa ukrasima pričvršćenima na stup koji ih dovodi u postojanje i nosi. Jer morate znati kako takve dekoracije nisu napravljene i pričvršćene na stupove ljudskom rukom nego jedino kroz višu volju Velikog Boga, koji govori kroz potpuno pročišćeno ljudsko srce. Poglavlja na takvim stupovima predstavljaju mudrost a sfere iznad poglavlja dubinu iste unutar Boga, lukovi koji spajaju te sfere predstavljaju tajanstvene puteve po kojima Božja mudrost prozire i povezuje sve u najvišem redu, koji je red onda održavajući nosilac cijele beskonačnosti.

 32. Vidite, ovo je samo kratka skica smisla po kojem je ova službena zgrada podignuta sa svim njezinim obličjima, kojeg studenti onda moraju naučiti prepoznati unutar takvog reda pomoću sistematske poduke. Zar vi ne bi radije odabrali takav fakultet nego vaše Latinske na Zemlji? Vidite, ovo je ispravni tip obrazovne institucije!

 33. Jednom davno, takve su škole postojale na vašoj Zemlji, ali ljudska pohlepa ih je istisnula/premjestila sa takvih temelja. I prema tome vam Ja još jednom dajem ovu poduku sa Sunca, da bi vam ukazao kako bi se ispravna vrsta škola za živo obrazovanje ljudskog duha trebala izgraditi/urediti/uspostaviti, što ćete vi međutim naučiti prepoznati jedino iz naše sljedeće prezentacije hramova. I stoga prekinimo opet za danas!
Spread the Truth