Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7925 (Isus Krist je otvorio kapije u Kraljevstvo Svijetla…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7925, 23 Lipanj 1961

ISUS KRIST JE OTVORIO KAPIJE U KRALJEVSTVO SVJETLA…

Kapija u kraljevstvo svjetla i blaženstva je bila otvorena za vas iznova kada je ljudsko biće Isus dao Njegov život na Križu Kalvarije kao iskupljenje za krivnju grijeha čovječanstva… Provalija između Mene i vas je bila premošćena kroz Njegovo raspeće, staza koja vodi u Očevu kuću je bila iznova prokrčena za vas… Ovaj čin suosjećanja, ostvaren od strane ljudskog bića Koje je primilo puninu Mene Osobno u Sebe i koji je stoga također imao obilje snage, je bio jedinstven, i neće se nikada opet morati ponoviti, budući je bio ostvaren za sve ljude prošlosti, sadašnjosti i budućnosti… 

Smrt Isusa, čovjeka, je bila tako puna agonije, Njegova fizička i psihološka patnja tako neizmjerno velika, da Sam joj dopustio da bude dovoljna za Mene kao okajanje za golemi izvorni grijeh prošlog otpadništva duhovnih bića od Mene… da je Moja pravda, također, bila pri tom zadovoljena i da je Moja Ljubav prema tome bila sposobna prihvatiti vas bez da prekrši zakon, kojem se čak i najsavršenije Biće treba povinovati inače bi njegovo savršenstvo trpjelo gubitak… Ja Sam prihvatio žrtvu Isusa, čovjeka, i staza je bila otvorena za vas, Moje žive tvorevine, da se povratite u Očevu kuću, ka Meni, Koga ste vi jednom dobrovoljno napustili…

Ako bi vi ljudi uzeli u obzir ogromnost vaše prošle krivnje, ako bi uzeli u obzir golemu patnju i muke ljudskog bića Isusa, i ako bi pokušali zamisliti raskoši u Mojem kraljevstvu, onda bi također bili sposobni razumjeti koliko užasno važan je Isusov čin Spasenja za vas ljude, i vi Ga stoga također trebate priznati inače ćete morati ostati u tami, pošto će inače kraljevstvo svjetla i blaženstva ostati za vas zatvoreno sve dok Ga ne priznate i svjesno stanete na Njegovu stranu. Jedino kada vam je to objašnjeno da ste postali grešni i od čega se vaš veliki grijeh sastojao, ćete vi biti sposobni razumjeti čin Spasenja Isusa Krista… Ipak vi morate znati u svezi njega inače vaš zemaljski život biti uzaludan ako pređete u kraljevstvo onostranog u istoj tami, ako ste i dalje opterećeni od strane prvobitnog grijeha koji je prouzročio duboku provaliju između vas i Mene…

Most do Mene je bio uspostavljen od strane ljudskog bića Isusa za sve vas, i vi ste svi sposobni njime se zaputiti… vi ste sposobni iznova Mi se povratiti, ipak jedino sa Njime, sa Isusom, Božanskim Iskupiteljem… ako iskoristite ovaj veliki čin milosrđa, ako Ga priznate i Mene Osobno u Njemu, Koji Sam sišao na Zemlju kako bi se nastanio u Isusu, kako bi Osobno ostvario čin Spasenja u Njemu, tako da su kapije u kraljevstvo svjetla za vas iznova otvorene i vi ćete se onda biti sposobni vratiti u kuću vašega Oca…

Vaš prošli grijeh krivnje je bio iskupljen kroz Isusovo raspeće… Ipak svaka pojedinačna osoba također mora formirati mišljenje u svezi Njega i Njegovog čina Spasenja… Most je bio uspostavljen, ipak svaka pojedinačna osoba treba sama na njega ući i zaputiti se stazom do Mene, Koji čekam na vas na drugoj strani provalije i sretno vas želim nanovo pustiti u Moje kraljevstvo… Vaša je krivnja grijeha iskupljena ali vi ju morate sami donijeti pod Križ, vi sami trebate željeti pripadati onima za koje je krv Isusa, čovjeka, bila prolivena… Jedino onda ćete Ga vi priznati i Njegov čin Spasenja, i jedino onda ćete vi svjesno priznati vašu krivnju i apelirati za oproštenje… Onda je Božanski Iskupitelj ostvario također za vas čin milosrđa, onda je Njegova Krv također bila prolivena za vas i očistila je vašu dušu od sve krivnje (Otkrovenje 1:5).

I prema tome vi ljudi ćete primiti razjašnjenje opet i iznova s obzirom na značenje Isusova raspeća za cijelo čovječanstvo; opet i iznova ćete vi biti osvješćeni glede vaše goleme krivnje, koja je bila neizmjerna, budući ste vi jednom namjerno razdvojili sebe od Mene unatoč najblistavijem prosvjetljenju i krajnjem savršenstvu… Vi ste sebe bili opteretili sa krivnjom, golemost koje ste vi nesposobni procjeniti, i ona je uistinu potrebovala jednu neizmjerno veliku i tešku žrtvu okajanja… Ljudsko biće Isus ju je ponudio Meni, i poradi Njegove pretjerane Ljubavi za Njegova bližnja ljudska bića Ja Sam prihvatio ovu žrtvu i dopustio joj da bude dovoljna kao ispaštanje krivnje.

I sada ćete vi sami trebati iskoristiti Njegov najviši čin Ljubavi, tako da je vaša krivnja grijeha iskupljena, tako da vi nećete stajati ispred zatvorenih vrata kada, nakon vaše smrti, uđete u kraljevstvo onostranog… Zbog Njegova raspeća kapije su bile nanovo otvorene, Njegova smrt na Križu je donijela spasenje vama ljudima, sa Njegovom krvlju On je otkupio nazad vaše duše od Mojeg protivnika (1 Petrova 1:18, 19)… I time je On doista postao vaš Iskupitelj od sve nedaće, jer On vam je povratio vaš život… On vas je oslobodio od grijeha i smrti… On je uzeo sve vaše grijehe na Sebe Samoga i hodao sa njima stazu do Križa.

Punina Ljubavi u Njemu je ostvarila ovaj čin, i Ja Osobno Sam bio ova Ljubav… Vaš Otac od vječnosti (1 Ivanova 4:8, 16), On Osobno je izgradio most kako bi vas dohvatio kući u Njegovo kraljevstvo… i vi svi ćete morati zakoračiti na ovaj most ako želite postati blaženi.

AMEN

Spread the Truth