Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7909 (Značaj svete pričesti…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7909, 3 Lipanj 1961

ZNAČAJ SVETE PRIČESTI…

Koliko često vam je već bio objašnjen značaj Svete Pričesti, koliko često vam je ponuda Mojeg tijela i Moje krvi bila opisana kao ponuda Moje Riječi… Koliko često sam vam rekao kako sam Ja Osobno vječna Riječ, da vam Ja nudim Sebe, da vi jedete Moje tijelo i pijete Moju krv kada prihvatite Moju Riječ u vaše srce… Vaša duša treba hranu koja će pomoći njezinom iscjeljenju i snaženju, pošto je prije toga bolesna i slaba… Ona mora biti hranjena nebeskim kruhom i mora joj se dati voda života. Ona treba zdravu prehranu koju jedino Ja Osobno mogu dostaviti, jer ona mora biti duhovno hranjena, mora prihvatiti hranu iz duhovnog kraljevstva. I to je razlog zašto morate sudjelovati u Večeri za Mojim stolom sa vašim domaćinom, Koji svih vas poziva da dođete k Njemu i sebi dozvolite da vas On nahrani. Vaša duša će primiti kruh i vino, Moje tijelo i Moja krv je prava/ispravna hrana, i na ovaj način ona prihvaća Mene Osobno kada prihvati Moju Riječ kroz Moje sluge… Ja Sam uvijek prelamam kruh, Ja Sam uvijek dajem vodu života, i onda će ona uvijek sudjelovati u Večeri za Mojim stolom, koji je bogato nakrcan tako da ni jednoj duši koja želi biti Moj gost neće nedostajati hrane. Pa ipak Ja time ne mislim na izvanjsku praksu/običaj, Ja nisam zadovoljan sa činjenicom da vi obavljate vanjske rituale i djela/izvedbe u vjeri kako ću Ja Osobno onda biti u vama, da se ujedinjujete sa Mnom kada sudjelujete u ceremonijama koje shvaćate/poznajete kao Gospodinovu Večeru, Svetu Pričest… One će uvijek ostati samo vanjska djela/izvedbe i rituali ako vi nemate iskrenu čežnju čuti Moju Riječ, i biti adresirani s Moje strane… ako vaša duša ne osjeća glad i žeđ za nebeskim kruhom i vodom života; za Mojom Riječju…  

Jer Ja Osobno sam Moja Riječ, i jedino kada ste zahvaćeni velikom žudnjom za Mojom Riječju vi možete reći kako se intimno ujedinjujete sa Mnom i blagujete Večeru sa Mnom, jer jedino onda ću vam Ja biti u stanju ponuditi kruh i vino… Moje tijelo i Moju krv… Jedino onda ćete doći za Moj stol kako bi blagovali Večeru sa Mnom, onda ćete primiti Mene Osobno, kao što sam obećao… Ja sam Riječ…. i Riječ je tijelom postala… i tako vi trebate ispravno razumjeti Moje riječi koje sam govorio na Zemlji, ‘Tko jede Moje tijelo, i pije Moju krv, ima život vječni…’ (Ivan 6:54) Jedino osoba koja čuje Moju Riječ i dopusti snazi Moje Riječi da djeluje/utječe na njega može postići vječni život, jer njegova duša će ozdraviti, potpuno će sazrijeti, kroz Moju Riječ će upoznati Moju volju, i Moja Riječ će joj priskrbiti snagu da živi u skladu sa Mojom voljom… ona dakle neće samo čuti Moju Riječ nego ju također živjeti i steći istinski život, kojeg više nikad neće biti u stanju izgubiti… A pošto Ja znam koliko hitno vi ljudi trebate hranu za vašu dušu Ja šaljem Moje glasnike u svijet i pozivam svih da dođu kao gosti za Moj stol i uzmu Pričest sa Mnom… i nitko neće morati napustiti Moj stol gladan, jer on je bogato nakrcan za sve one koji Mi dođu sa žudnjom da od Mene prime hranu i piće… Ja imam zdravu hranu i piće što donose zdravlje koji čekaju na sve vas, ali vi sami Mi morate prići, glad i žeđ vas moraju dovesti/nagnati do Mene, onda će vaša duša primiti okrijepu; opet i iznova će sebe osnažiti za svoje hodočašće na ovoj Zemlji, ona neće iscrpljena pasti pored ceste, jer opet i iznova će joj biti ponuđena hrana čim bude žudjela za njom, čim se intimno ujedini sa Mnom i zatraži od Mene da ju nahranim…

Ja Osobno ću doći k vama, pokucat ću na vrata vašeg srca i sa svakime tko Me dobrovoljno pusti unutra ću uistinu uzeti Svetu Pričest i on sa Mnom… Međutim, ne vjerujte kako Me možete pronaći gdje se vrše jedino izvanjske formalnosti… gdje zatvarate vaše uši za Moju Riječ koja vam dolazi od gore, jer svatko tko ne sluša Moju Riječ ne sluša niti Mene Osobno; svatko tko odbacuje Moju Riječ odbacuje Mene Osobno i njegova duša će ostati bez hrane… morat će gladovati i ući u duhovno kraljevstvo u ne-zrelom/savršenom i siromašnom stanju kada dođe čas smrti.

AMEN

Spread the Truth