Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7906 (“Tko u Mene vjeruje…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7906, 31 Svibanj 1961

“TKO U MENE VJERUJE…”

(Ivan 6:47)

Uvijek iznova će vama biti dano razjšanjenje o tome da se ispunjava Moje obećanje, koje kaže da će postići vječni život tko u Mene vjeruje… ali da se vi morate kretati u živoj vjeri, kako bi sudjelovali u ovom obećanju. A to opet znači da vi morate živjeti u Ljubavi, želite li doći do žive vjere… Ljubav stoga osigurava (jamči) vječni život, jer ona rađa živu vjeru. Ja međutim moram od vas zahtijevati takvu vjeru, jer ukoliko ovo čvrsto uvjerenje nije u vama, onda vi ni ne možete razumjeti značenje Djela Otkupljenja… vi se onda samo držite Riječi, vi govorite o vjeri, no vi ju uistinu ne posjedujete… jer vam nedostaje znanje o svim međupoveznicama, znanje koje vam prije svega donosti život Ljubavi… Bez Ljubavi vi možete govoriti jedino o mrtvoj vjeri, o Riječi, kojoj nedostaje dubina unutarnjeg uvjerenja… Vi se ne usuđujete proturječiti vama predanom učenju vjere, ali ono vam ne daje nikakvo razjašnjenje, i tako vi nikada nećete moći istupiti za jedno takvo učenje, kada je to od vas zatraženo. Ja sam vam dao obećanje: „Tko u Mene vjeruje, ima vječni život…“. Vi međutim morate najprije razmotriti što Ja želim da se razumije pod „vjerovati u Mene“… Ono što vam je rečeno o Meni i Mojemu Djelu Otkupljenja, to vi morate promisliti, i zauzeti stav prema tome, i tek onda će izaći na vidjelo da li vi možete sve vjerovati, da li ste potpuno uvjereni u to da je tako kako ste podučeni, ili vam se pojavljuje unutarnja sumnja. A ova provjera mora s vaše strane biti poduzeta u svoj ozbiljnosti. A onda stupanj Ljubavi igra veliku ulogu u tome što ste vi u stanju „vjerovati“… Tko živi u Ljubavi ne sumnja, budući je njemu jasno značenje Djela Otkupljenja i Misija čovjeka Isusa na Zemlji… on zna, da je Isus Sebe žrtvovao zbog grijeha čovječanstva, i njemu je Čin milosrđa Božanskog Otkupitelja razumljiv… On Njega prepoznaje kao svojega Otkupitelja (Izbavitelja), i on također zna da on bez Djela Otkupljenja ne bi mogao biti spašen (postati blažen)… On sam koristi milost Djela Otkupljenja… on vjeruje u Mene i stoga može doći u blagoslov Mojega obećanja… budući je njegova vjera živa, ona nije mrtva forma… ona nije fraza, to nisu riječi koje samo usta izgovaraju… Ona se živo osjeća u srcu, a takva vjera će također imati i učinak, ona će doći do izražaja u djelima Ljubavi, budući Ljubav ne dopušta čovjeku da ostane neaktivan, nego se uvijek iznova izražava u djelima. A blaženstvo… vječni život… Ja mogu pokloniti jedino onome tko je sebe oblikovao u Ljubav, i čija je vjera također živa. Sve Moje Riječi su Duh i život… A tako su i obećanja Istina, i ona će se ispuniti, no Ja od vas također zahtijevam ispravan duhovni stav prema tome… Ja ne mogu blaženstvo i život dati onima koji još ne teže ozbiljno tome, koji nemaju unutarnji kontakt sa Mnom, kojeg međutim uspostavlja Ljubav… Onda je i vjera prava, i onda čovjek također teži svojemu savršenstvu na Zemlji, jer on je Mene prepoznao zahvaljujući svojoj Ljubavi i svojoj vjeri, te se on žudi vratiti Meni, iz Kojega je proizašao. A onda će se uistinu na njemu i ispuniti svako obećanje koje sam Ja dao čovjeku, dok sam Ja hodao Zemljom. Mrtva vjera međutim ne proizvodi nikakav duhovni rezultat (uspjeh), u mrtvoj vjeri čovjek neće duhovno stremiti na Zemlji… On doduše neće proturječiti učenju vjere koje mu je približeno, no on ga također neće moći uvjereno zastupati kao Istinu, budući mu za to nedostaje duhovna spoznaja, dok god mu nedostaje Ljubav. Bez Ljubavi međutim nema ni života, budući je Ljubav snaga, koja omogućava bivanje aktivnim, i budući „život“ znači moći neprestano biti aktivan u Božjoj volji… moći djelovati u svjetlu i snazi kao Moje dijete i biti neizmjerno blažen.

AMEN

Spread the Truth