Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7884 (“Slovo ubija… ” Beživotni proglašivači Riječi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7884, 3 Svibanj 1961

‘SLOVO UBIJA…’ BEŽIVOTNI PROGLAŠIVAČI RIJEČI…

(2 Korinćanima 3:6)

Duh je koji daje život… a svako slovo pročitano sa neprobuđenim duhom ubija; ono će ostati neshvatljivo ljudskom biću bez obzira koliko on puno truda intelektualno uloži kako bi dokučio njegovo značenje… I ovo je vodilo do mnogih grešaka, utoliko što je Moja Riječ bila prevedena ili propovijedana bližnjim ljudskim bićima od strane ljudi koji su sami bili duhovno neprobuđeni i koji su dopustili da njihov intelekt diktira gdje je jedino srce trebalo biti sposobno prosuditi ili razjasniti stvari da je Mojem Duhu bilo dozvoljeno izraziti sebe kroz njega. Ja Osobno više nisam bio sposoban govoriti ljudima kroz propovjednika; namjesto toga on im je dostavio njegova vlastita učenja i objašnjenja koja više ne korespondiraju sa Istinom. I tako je značenje Evanđelja, kojeg Sam Ja Osobno podučavao na Zemlji, postalo rastuće više iskrivljeno tijekom vremena, i jedino nekolicina čitaju ‘Moju Riječ’ sa jednim probuđenim duhom iz nje izvlače pravu korist za njihove duše. Za sve druge, međutim, snaga Moje Riječi ostaje neučinkovita, oni ju slušaju, ali budući je ne razumiju pravilno oni ne žive sukladno i prema tome niti ne mogu postići duhovno buđenje… Jer rijetko će propovjednici spomenuti ‘djelovanje Duha unutar ljudskog bića’ budući ga oni sami ne razumiju… budući oni ne znaju da je ono direktni rezultat života Ljubavi i da bi oni bili sposobni sebe uvjeriti da su postali blistavo osvijetljeni da su sami živjeli život Ljubavi… Oni čitaju rečenicu: Slovo ubija, ali Duh daje život (2 Korinćanima 3:6)… i ne znaju što ona znači… jer su i dalje sami duhovno neprobuđeni. I to je zašto se može skoro govoriti o mrtvom Kršćanskom svijetu, to je zašto Moja Riječ, koja je sadržana u Knjizi nad Knjigama, više ne čini puno toga za ljude, to je zašto je vjera postala nemoćna i slaba, njoj nedostaje životne snage, jer ona može oživjeti jedino kroz Ljubav, a Ljubav probuđuje duh…

I ako samo nježna sadnica izraste iz topline Ljubavi, onda će ona uskoro postati snažna i živahna/žilava… Živa će se vjera razviti i sve će se probuditi u život što je do sada ležalo uspavano u osobi… Duša će se podići/probuditi i dopustiti sebi da na nju utječe iskra duha, ona će oživjeti i više nikada neće izgubiti ovaj život. Ali onda će osoba također razumjeti svaku Riječ koja je potekla iz Mene… on će biti sposoban razlikovati pogrešku od Istine i u nikojem slučaju on neće pasti žrtvom greški, jer onda će biti podučen od strane duha i prazno slovo njemu neće ništa značiti, on će znati duhovno značenje Riječi… I svaka Riječ koja je jednom proizašla iz Mene i dosegne njegove uši i srce će mu podariti život. Onda on doista više neće biti mrtvi Kršćanin i također će biti sposoban vidljivo svjedočiti za Mene, on neće samo koristiti Riječi Pisama nego će također biti sposoban razjasniti njihovo duhovno značenje… I jedino oni koji rade na Moje poduke su Moji istinski sluge… Jer Ja ne zovem proglašivača Moje Riječi koji jedino poznaje slova bez razumijevanja njihovog duhovnog značenja Mojim slugom… budući je on sam sebe postavio i nije najprije sebe učinio dostojnim Mojeg poziva, što zahtjeva da je osoba koja želi raditi za Mene duhovno probuđena. Ipak čim on samo ne poučava Ljubav, što je sama suština (ili ‘sažetak’) Mojeg Evanđelja… čim on također živi život Ljubavi, on će također probuditi duh unutar njega u život, i onda će biti dobrodošao sluga za Mene kroz kojeg ću Ja biti sposoban raditi, kroz kojeg ću Ja biti sposoban adresirati ljude Osobno koji onda također mogu perceptibilno primjetiti snagu Moje Riječi… I oni koji sebi dozvole biti probuđenima će iznova oživjeti, koji Me traže sa iskrenom/nepatvorenom voljom i apeliraju Mi za snagu Mojeg duha… Jer oni će uložiti svaki napor da žive Moju Riječ… time što će živjeti život Ljubavi oni će probuditi duha unutar njih, oni više neće biti beživotni proglašivači Moje Riječi nego puni života i svjedočit će o Meni.

AMEN

Spread the Truth