Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7859 (Bog odgovara na svako pitanje… II.)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7859, 27 Ožujak 1961

 BOG ODGOVARA NA SVAKO PITANJE… II.

 Razlog zašto ljudi tako lako postaju plijenom zablude je zbog činjenice da njihov stav spram Mene još nije potpuno ispravan, čak ako je volja za time prisutna, to jest, ako oni imaju volju služiti Meni. Njihova neprestana veza sa Mnom bi ih doista zaštitila od pogreške, to jest, oni bi ju prepoznali kao takvu. Međutim, ova veza i dalje nije dovoljno duboka, i stoga zemaljske misli i dalje izbijaju u prvi plan koje su prihvaćene i uzete u obzir od strane intelekta, ali intelekt često konzultira ljudsko biće a ono može, ako on nije također dovoljno blisko sjedinjen sa Mnom, njega također pogrešno savjetovati. Iz ovog razloga Ja Sam jedino rijetko sposoban dostaviti Čistu Istinu na Zemlju, budući ovo potrebuje najsrdačniji kontakt sa Mnom koji spriječava svo miješanje od strane drugih sila. I prema tome, jedino ta osoba koja uspostavi ovu intimnu vezu sa Mnom i odbacuje ikakav izvanjski utjecaj, koja jedino sluša što mu Ja Osobno kažem kroz srce će biti zaštićen od pogrešnog utjecaja ili zablude. Doista je Moja volja da se vi ljudi trebate ujediniti u Ljubavi, da jedan treba osnažiti i poduprijeti druge u vjeri, da vi tretirate jedni druge kao braća i stremite zajedno spram Mene kao vašeg Oca, ali Ja također želim da Me svaka pojedinačna osoba kontaktira također; Ja želim da Me sami tražite za savjet… Ja želim da vi sami Meni apelirate da ispunim svaki vaš duhovni i zemaljski zahtjev… Ja želim ovu direktnu vezu sa Mnom kada se to odnosi na osobna pitanja i želje… baš kao što Ja, u drugu ruku, vama šaljem Moje posrednike i glasnike koje vi trebate slušati ako primate duhovna učenja, ako je Moje Evanđelje naumljeno da vam bude dostavljeno/saopćeno… 

Shvatite kako vam Ja želim govoriti kroz Moje instrumente i to ću uvijek učiniti kada će vam ‘duhovna informacija’ biti priopćena, budući vi niste još sposobni primiti takva učenja ili dublju mudrost direktno. Onda ću Ja uvijek reći: slušajte Moje glasnike i ispunite Moju volju… Ali Ja vama nikada neću dati/priopćiti misaone koncepte kroz vaša bližnja ljudska bića koja imaju drugačiji sadržaj od ‘duhovnoga’… budući vi trebate sami doći k Meni sa svakim osobnim zahtjevom. Vi trebate naučiti razlikovati između ‘transmisija Moje Riječi’ i ‘osobnih govora’ koji mogu biti primljeni od strane svakoga tko uspostavi srdačan kontakt sa Mnom, dok Moja Riječ potrebuje specijalnog posrednika ili posudu kako bi bila u stanju utjecati u nju kao jedno izlijevanje Mojega duha… I prema tome vi uvijek trebate biti pažljivi i uočiti da možete sa lakoćom postati plijenom zabludi, jer gdje Moj protivnik prepoznaje ljudsku slabost on bez ikakvog napora može ukliznuti i okoristiit se njome. Međutim, vi možete počivati sigurni kako Ja štitim ‘Moju Riječ’ od svake pogreške, od utjecaja protivnika, budući Ja želim uvesti vas ljude u Istinu. Unatoč tome, vi ne trebate bez-obzirno vjerovati svakoj Riječi koja vam odjekuje kao duhovna transmisija, vi ju trebate ozbiljno pomno ispitati s obzirom na to da li je njezin sadržaj čisto duhovan, da li ona smjera ostvariti sazrijevanje vaše duše, da li se o njoj može reći kao danom od strane Mene za spasenje vaše duše. I vi uvijek trebate svoje vlastite želje povjeriti Meni, i onda ću vam Ja također govoriti kroz vaše srce i vi ćete naknadno znati što trebate a što ne trebate napraviti.

AMEN

Spread the Truth