Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7839 (Upućivanje/usmjeravanje onostranih duša ka Isusu Kristu… )

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7839, 2 Ožujak 1961

UPUĆIVANJE/USMJERAVANJE ONOSTRANIH DUŠA KA ISUSU KRISTU…

Tko Me u onostranom kraljevstvu prizna, spašen je za svu vječnost …. Kako se duše koje još borave u mraku ili sumraku, Mome Imenu ne protive, kada im putem prerušenih glasnika svjetla ili putem misaonog prijenosa od strane ljudi koji (ih) vole bude javljano o Meni i Mome djelu spasenja, tako se i mrak povlači od njih …. sila Moga Imena će već djelovati na njih i pokretati ih ka Meni, počet’ će Me tražiti, i Ja ću (im) se dati naći ….

Ali volja duše jeste i ostat će slobodna, i zbog toga može proteći dosta vremena prije nego Me prihvate, prije nego snaga molitve od strane ljudi postane djelotvorna ili dok glasnici svjetla, koji im se neprimjetno pridružuju donoseći im Moje Evanđelje, ne postignu uspjeh.

Ali trud oko ovih duša je neprestan, i zbog toga je od velikog blagoslova, ako se te duše svjesno priziva gdje god se vode duhovni razgovori, gdje god se spominje djelo spasenja, kako bi duše uvijek iznova bile usmjeravane ka Isusu Kristu, kako bi samovoljno/dobrovoljno krenule putem prema Meni i kako bi Me zamolile za oproštenje svoje krivice ….

Jer sve dok nisu blažene/sretne, još su opterećene svojom krivnjom, i njihova nesreća ih može poticati na to da teže poboljšanju svojeg položaja i na razmišljanje o sebi samima, o njihovim životima na zemlji i svom odnosu prema Meni, njihovom Bogu i Stvoritelju od vječnosti.

Volja otpora se smanjuje već kad dođe do molitve ispunjene ljubavlju od strane ljudi, kada ih se sjeća sa ljubavlju, kada osjete volju za pomoć. Tada se smanjuje i njihov otpor protiv pomoći koja im se u onostranom kraljevstvu neprestano nudi, i popuštanje otpora je već početak uspona/napretka, jer svaki pokret takve duše je značajan i time joj biva dano malo svjetlo, koje je usrećuje i koje joj još više povećava potrebu za tim. 

Duše u onostranom moraju naći put do Mene, ako Me već nisu pronašle na zemlji. I vi ljudi tome možete vrlo mnogo pridonijeti, misleći često na duše koje su u nevolji …. upućujući uvijek svaku dušu, koja vam se putem misli nameće, da se obrati Meni, Božanskom Spasitelju/Izbavitelju Isusu Kristu, Koji je Jedini može dovesti do sreće/blaženstva.

Vaše misli ispunjene ljubavlju, koje su upućene tim dušama su poput svjetlosnih iskri, koje u njima prouzrokuju radost koju uvijek rado iščekuju i u pravcu tih misli one hitaju. Na zemlji su se držale podalje od svake vrste duhovne naobrazbe, živeći samo svoj zemaljski život, i tako su nakon svoje smrti u onostrano kraljevstvo otišle bez ikakvih dobara …. Tada si tek moraju zaraditi duhovna dobra u slobodnoj volji, ne smiju pružati otpor kada im u ljubavi biva predavano Evanđelje, i oni isto u ljubavi moraju davati dalje onima koji su takvi/isti kao i oni i koji si žele poboljšati stanje/položaj.

Ali kada se vi ljudi prihvatite tih du­ša, one nisu izgubljene; vaše misli će ih uvjek privlačiti k vama, i od vas će moći primiti ono što su do tada odbijale …. a što sada/onda doživljavaju kao ugodno, jer im to upućuje vaša ljubav…. Jer ljubav je sila koja ne ostaje bez djelovanja/efekta ….

Često mislite na te duše koje čame u tami, koje još nisu pronašle put do Mene u Isusu; pokažite im put i približite im Evanđelje; time ćete činiti djelo izbavljenja puno blagoslova, koje je veoma bitno, pogotovo u završno doba, jer sa dna treba izbaviti još mnogo duša kako ne bi bile poslane u ponovni krug stvaranja, kada dođe kraj.

AMEN

Spread the Truth