Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7834 (Slijepa vjera je bezvrijedna…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7834, 23 Veljače 1961

SLIJEPA VJERA JE BEZVRIJEDNA…

Ljudsko biće treba vjerovati ali on ne treba vjerovati (na)slijepo… on treba formirati mentalno mišljenje u svezi svega što se od njega zahtjeva vjerovati i onda pustiti njegovo srce da odluči to odbaciti ili prihvatiti. To je ono što očekujem od ljudi, ali Ja nisam zadovoljan sa slijepom vjerom kada zahtjevanje takve predstavlja prisilu volje, kako Sam Ja dao ljudima kompletno slobodnu volju. I vi ćete uvijek morati imati na umu slobodnu volju ljudskog bića, onda ćete vi također prepoznati da li je doktrina potekla od Mene, jer Ja Sam dao vama ljudima apsolutnu slobodu, Ja vam nisam dao nijednu drugu zapovijed napose od Božanskih Zapovijedi Ljubavi, ispunjenje kojih, međutim, također pretpostavlja slobodnu volju. Zato vas Ja sada želim povesti do blaženstva, i iz tog razloga Ja vam opetovano dostavljam Moju Riječ… Ja vas podučavam i upoznajem vas sa duhovnim znanjem… i još jednom je na vama da to vjerujete ili ne… Ipak vi morate o tome formirati vaše vlastito slobodno mišljenje, vi trebate u svezi toga razmišljati i imati dobru namjeru prepoznati i prihvatiti što je ispravno. Ja ne očekujem od vas da slijepo vjerujete što ste primili kroz Moju Riječ; ipak Ja očekujem da to pomno ispitate prije nego donesete prosudbu, i nakon ozbiljnog ispitivanja vi ćete također prepoznati Istinu onog što vam je predstavljeno, i onda više nećete vjerovati (na)slijepo.

Ali Ja ne mogu osloboditi mnoge ljude od optužbe da su primili duhovne vrijednosti bez da su ih provjerili i onda ih se čvrsto drže… koje bi, nakon ozbiljnog razmatranja, oni bili morali prepoznati kao neistinite… Mnogi su ljudi zadovoljni sa onim što im je bilo uručeno putem tradicije, i onda smatraju pogrešnim baviti se time budući je to također ono što su bili podučeni… Ali kako oni jednog dana žele sebe opravdati? Svako je ljudsko biće primilo od Mene dar sposobnosti razmišljanja, no da li ga ono koristi? Zašto on ispituje pomno vrijednost zemaljske robe ali suspreže se to učiniti sa duhovnim dobrima? Zašto je spasenje njegove duše od tolike male važnosti svakoj pojedinačnoj osobi da bi on zabrinuto sebe zapitao da li se može osloniti na činjenicu da mu je bila ponuđena Istina? Zašto je ravnodušan prema ‘Istini’? Jer doista, tkogod žudi Istinu neće živjeti u tami… I ovo stanje ravnodušnosti može biti pronađeno gdje god je bilo kakva vrsta duhovnog znanja bezrezervno i bez pomnog ispitivanja prihvaćena budući ono potječe iz izvjesnog izvora… a baš ovaj izvor nije bio učinjen pristupačnim za Mene, ili bi ljudsko biće živjelo u Istini i također ju jasno prepoznalo čim on u svezi nje formira mišljenje. Vi, međutim, prihvaćate i vjerujete slijepo, i time vi snažite moć onoga koji je Moj protivnik (Sotone), koji vas želi gurnuti u tamu i držati vas tamo… Jer vi ste sebe posvetili jednoj organizaciji ali ne Meni, Koji vas u stvari želim izvesti na svjetlo…

Međutim, vi imate slobodnu volju i prema tome Ja nisam nikada prosljedio nasilno nego ostavio odluku vama, i sve dok ste Me tražili u svoj iskrenosti Ja dozvoljavam Sebi biti pronađenim i zapaljujem blistavo svjetlo u vama koje također jasno osvjetljuje aktivnost Mojeg Protivnika. I svaka osoba može posjedovati ovo svjetlo time samo što će žudjeti svjetlo… Ali to uključuje iskrenu volju da bude oslobođen od Mojeg protivnika a ovo čini nužnim blisku vezu sa Mnom… I time vi trebate jedino sebe pitati da li se vi… koji slijepo vjerujete budući vam je bilo rečeno da tako napravite… osjećate nagnani spram Mene… Ni jedan koji je tražio ovu blisku vezu sa Mnom nije ostao praznih ruku, jer Ja Sebe otkrivam svakome i podarujem mu prosvjetljenje koje osvjetljuje njegovu stazu pred njime. Jer ako on traži Mene onda je u njemu također Ljubav, koja će mu uskoro dodijeliti ispravno shvaćanje. I time on će također biti sposoban razdvojiti pogrešku od Istine, on više neće vjerovati slijepo, njegova veza sa Mnom će ga osloboditi od Mojeg protivnika, koji više neće biti sposoban držati osobu u tami jednom kada je on vidio svjetlo, koje ga čini sretnim i jedino povećava njegovu žudnju za više svjetla… I on će sebe osloboditi od utjecaja onih koji se lažno prikazuju kako su Moji istinski predstavnici na Zemlji, koji sami ne žive u Istini i prema tome ju također ni ne mogu distribuirati… koji vrše duhovnu prisilu na njihove sljedbenike, što nikada ne može biti podudarno Mojoj volji, budući je zemaljski život stvar slobodne odluke volje ljudskog bića koja je bila spriječena od strane prvospomenutih.

AMEN

Spread the Truth