Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7818 (Obnova Zemlje i Raj…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7818, 6 Veljače 1961

OBNOVA ZEMLJE I RAJ ….

Zemlja će se morati obnoviti, tj. Zemlja će nositi potpuno nove tvorevine, u kojima je sve duhovno u ispravnom uređenju; a i ljudi će opet živjeti u redu, koji je osnova svemu od Mene stvorenom …. Jedna Nova Zemlja zamjeniti će staru, pošto potonja više ne ispunjava svrhu da duhovnome služi kao stanica za obrazovanje duha …. Tako da će započeti jedno novo doba, doći će do promjene, duhovno i materijalno, završiti će jedan period iskupljenja te započeti novi, koji će Mi ponovo vratiti puno palog duhovnoga ….

A do te obnove Zemlje mora doći, inače bi došlo do stagnacije, ako ne i do velikog nazadovanja u razvoju, što uvijek samo oduzima vrijeme tome ne-slobodnom duhovnom, koje jednom treba doći do svog konačnog izbavljenja iz forme. To da se vi ljudi sadašnjeg vremena nalazite u tom bitnom vremenu promjene, vi ne želite vjerovati, jer to je jedan događaj koji se još nije dogodio na ovoj Zemlji, tj. u ovom vremenskom razdoblju, koje obuhvaća ovaj posljednji period izbavljenja …. iako su već prethodile mnoge faze razvoja, koje vi međutim trenutno ne možete ustanoviti, pošto to nije nužno za vaš duhovni razvoj.

No vi se sada nalazite pred svršetkom jednog takvog perioda Zemlje, a još ćete doživjeti i mnoge neobične znake i stvari, tako da uistinu možete vjerovati u Kraj ove Zemlje. I kako umnažate vaše duhovno znanje, kako svojom voljom omogućavate to da primate duhovnu poduku koja vam jamči Istinu, neće vam se činiti nemoguće to da Zemlji predstoji obnova, jer ste tada inicirani u Moj plan spasenja od vječnosti, jer tada obuhvaćate međusobnu povezanost svih stvari i upoznajete Mene i način Mog upravljanja i djelovanja, koje je zasnovano na Ljubavi i Mudrosti i stoga ne može biti nego dobro.

Pa ćete i uvidjeti da je nisko stanje duha kod ljudi gotovo nemoguce jos više smanjiti i da već to iziskuje promjenu, kako bi opet uslijedilo vrijeme razvoja prema gore, kako bi bio osiguran povratak Mojih stvorenja u Očevu Kuću. Jer Zemlja ima jedan zadatak, a to je da nekoć palom stvorenju pomogne da dospje do dijeteštva Božjeg. A taj zadatak ona će ponovo ispunjavati u svom novom stanju, gdje je sve opet u pravom redu i gdje Me ljudi opet poznaju i ljube te su blaženi.

Jer ljudi na Novoj Zemlji dokazali su se u svom posljednjem ispitu, i njihove duše već su u jednom stanju zrelosti koje im omogućuje blaženost, i zato oni kao pleme novog roda mogu biti premješteni na Novu Zemlju i biti učitelji onima koji dolaze nakon njih i koji su Mi zato i podani u Ljubavi te će svoje potpuno produhovljenje postići vrlo brzo, pošto je Sotona svezan i više ih ne može tlačiti …. pošto je Ljubav u njima tako snažna, da te duše sazrijevaju kroz tu Ljubav i ne trebaju kušača, jer su Mi potpuno predane. One dakle ne trebaju biti ispitane po pitanju svog usmjerenja volje, nego su taj ispit već položile, jer su u čisćoj, nesebičnijoj Ljubavi začete u Mojoj volji …. Pa će nova Zemlja uistinu biti raj, jer se sve kreće u Božanskom redu, jer Sâm Ja mogu biti među Mojima i jer je Moj protivnik svezan opet na beskrajno dugo vrijeme …. Dok se opet ponovno ne podigne, jednom kad je došlo vrijeme da će se opet boriti za ljudske duše ….

AMEN 

Spread the Truth