Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7808 (Ljubav u pravednoj mjeri…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7808, 26 Siječnja 1961

LJUBAV U PRAVEDNOJ MJERI…

I Ja sam vezan za Zakon Vječnog Reda. Moje Biće savršeno je, i sve osobine u Meni moraju dakle biti u najvećem savršenstvu, i to je Zakon Vječnog Reda …. odstupanje od toga bilo bi isto što i stanje nepotpunosti, smanjenje savršenosti, što je kod Moga Bića potpuno nezamislivo. Dakle sve moram promatrati iz Mog vrhunski-savršenog Bića, i Ja Sâm nikada ne bih mogao odstupiti od toga što važi kao Zakon Vječnog Reda. A to je: Ljubav u pravednoj mjeri …. stoga Ja dakle ne mogu  iz “Ljubavi” poklanjati blaženstvo Mojim stvorenjima koja su se sama degradirala, jer bi tada pravedna mjera bila prekoračena i Ja bih tada kršio Moj Zakon Reda, što je međutim pri Mom savršenstvu nemoguće.

Moja Ljubav uistinu je tako velika da sva Moja stvorenja želi učiniti bezgranično sretnima. No savršenost Moga Bića i Mojoj Ljubavi postavlja granice i usmjerava njeno djelovanje, inače bi i Ljubav mogla načiniti štetu, pošto sve mora imati posljedicu u skladu sa Zakonom. A Moj Zakon Reda vječno ostaje isti, nikada se neće promijeniti jer je utemeljen u Mome vrhunski-savršenom Biću. Tako da vi ljudi sve morate gledati kao svjedočanstvo najviše Mudrosti i Ljubavi, čak i ako sami to ne možete prepoznati u događajima koji pogađaju vas same ili vaše bližnje, jer sve je utemeljeno na Zakonu Vječnog Reda ….

Ništa pogrešno ne može biti učinjeno s Moje strane, pa čak i dopuštenja svjedoče samo o Mojoj Ljubavi i Mudrosti, jednom kad su spoznati njeni rezultati (posljedice), kad su otklonile prijestup protiv Vječnog Reda …. tako da stanje patnje na Zemlji može biti promatrano kao dokaz Ljubavi od strane Mene, Koji vam želim pomoći no pazim Zakon Vječnog Reda, pošto Ljubav mora imati pravednu mjeru da bi bila svjedok za Moje vrhunski-savršeno Biće. Jer i Ja sam vezan za Zakon Reda, ili pak: Taj Zakon proizašao je iz Mog savršenstva koje se nikada ne može promijeniti. Vi ljudi ne znate sve međuodnose, i stoga često sudite čisto ljudski, dok se u duhovnom svijetu pružaju divna riješenja, jednom kad ste zakoračili u njega, i vi se tada puni zahvalnosti osvrćete na vaš zemaljski život čiji tok vam je ponekad bio nerazumljiv …. 

No jednu stvar tada više nećete moći dvojbiti: Moju neizmjernu Ljubav …. i tada ćete i sami znati da Zakon Božanskog Reda može biti utemeljen jedino u Ljubavi. A isto tako nikada nisam mogao poradi Moje Ljubavi izbrisati izvornu krivicu, nego je i Mojoj Pravednosti moralo biti pruženo izmirenje, inače se Ljubav ne bi izrazila u pravednoj mjeri …. sve osobine su ukorijenjene u vrhunskom savršenstvu s Mojim Bićem, i one ne mogu proizvoljno biti isključene, ako se Ljubav želi neobično istaći.

A ta Ljubav ima svoj Zakon u sebi, i kako se ne bi kršio Zakon, čovjek Isus je ispunio “Zakon” …. time što je Pravdi platio danak i veliku krivicu otplatio i poništio putem Svoje smrti na Križu. I to zastupničko otkupljenje Ja sam prihvatio, jer je Moja beskrajna Ljubav u tome mogla sudjelovati bez da je tada narušavala Zakon …. Ljubav je bila to što je tad otplatilo krivicu, pošto se jedno Biće Svjetla ponudilo u jednom čovjeku ići preko Zemlje i Vječnoj Ljubavi poslužiti kao boravište …. i Taj Čovjek pružio je otkupljenje putem neizmjernih patnji i muka, te je Zakon ispunjen, Vječni Red bio je ispoštovan. Ništa od Mog Savršenstva nisam napustio, a duše oslobođene putem smrti na Križu jednom će u Duhovnom Kraljevstvu spoznati tu neizmjernu Ljubav za Moja stvorenja i to da ta Ljubav nikad neće djelovati protiv Zakona Božanskog Reda, jer je to nemoguće ….

AMEN

Spread the Truth