Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7805 (Riječi poticaja na Rad u Vinogradu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7805, 23 Siječanj 1961

RIJEČI POTICAJA NA RAD U VINOGRADU…

Dar milosti kojeg vi primate, također vas obavezuje predati ga dalje… Jer on nije dan samo za jednog čovjeka, nego Ja želim kroz ovog jednog čovjeka govoriti svim ljudima, budući oni ne mogu čuti Moj izravni govor, ali hitno potrebuju Moju Riječ, trebaju li još biti izbavljeni prije Kraja. I stoga ću vas Ja podržati na svaki način, tako da vi možete obavljati vaš rad u vinogradu, tako da vi možete razdjeljivati Moju Riječ, onako kako Ja smatram uspješnim. Budući Ja znam koje se duše još otvaraju Mojemu govoru, i njima ću Ja uistinu Moju Riječ dostaviti kroz vas, čim ste vi samo spremni Meni služiti. Zato uvijek vršite jedino ono na što vas srce nagoni… Činite ono što vam izgleda kao ispravno, nakon što ste se preporučili Meni i zatražili Moj blagoslov… Onda su vaše misli uvijek ispravno vođene, vi onda vršite jedino Moju volju, i Ja ću vas blagosloviti… To će ipak uvijek biti tek jedno malo stado (skupinagrupa) koje možete opskrbiti Mojom Riječju, jer srca nisu uvijek otvorena; ali budući da se Ja borim za svaku pojedinu dušu, da Me ona još nađe prije nego bude Kraj, Ja ću Moju Riječ također voditi tamo gdje se nalazi jedna takva duša, i vi ćete često morati proći najneobičnijim putima, kako bi stigli do njih. Ali, vi uvijek stojite pod Mojim vodstvom, ili također: Ja Osobno vam otvaram vrata kroz koja vi trebate ući; Ja Sam vam rasprostirem sve mogućnosti da iznesete Moju Riječ, i vi ćete također bit prihvaćeni s radošću, kada vi njima donesete Moju Riječ, koju oni prepoznaju kao dragocjen dar milosti, i stoga ju voljno primaju. Zato budite neizmjerno aktivni u radu za Mene i Moje kraljevstvo, i ne bojte se nikakvog opadanja (gubitka) snage dok vi Meni služite… Jer, dok god vas Ja trebam kao Moje posrednike, kako bih se kroz vas obraćao ljudima, tako dugo ću vas Ja također održati sposobnima (podobnima) za vašu misiju, i tako dugo ste vi pod Mojom zaštitom, vi nijednim putem nećete ići sami, vi ćete uvijek biti vođeni, i jedino se trebate pouzdano predati Meni… i svaku brigu za vas, duhovnu i zemaljsku, Ja preuzimam, tako da vi možete slobodni i neopterećeni obavljati rad u vinogradu, za kojeg ste se vi sami stavili Meni na raspolaganje. Jer, ljudi moraju čuti Moju Riječ, oni moraju saznati što Ja od njih želim, oni Me moraju upoznati kao njihovog Boga i Oca, tako da oni Meni također donesu Ljubav… Ljudima mora biti dostavljeno duhovno znanje, koje im može pomoći doći do blaženstva… iako njima ostaje ostavljena slobodna volja da prihvate i procijene (iskoriste) Moju Riječ… Ali, čim ste vi Meni stvorili priliku da ljudi čuju Moju Riječ, njihova se volja također može Meni okrenuti, i onda više nema opasnosti da oni budu izgubljeni. No, Kraj je blizu, i vrijeme još samo kratko… Stoga radite svim žarom; djelujte, dok je još dan, jer dolazi noć, u kojoj vi više nećete moći djelovati (utjecati).

AMEN

Spread the Truth