Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7787 (Objašnjenje u svezi različitog primanja Riječi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7787, 3 Siječanj 1961

OBJAŠNJENJE U SVEZI RAZLIČITOG PRIMANJA RIJEČI…

Ja vam doista neću zanijekati/uskratiti Moju Riječ ako želite da vam se obratim, ali vi morate uvijek sebe provjeravati i pitati se što bi željeli znati… Ja ću odgovoriti vaša pitanja ako se ona tiču duhovnih misli i ako će taj odgovor za vas biti od dobrobiti. Jer Ja zasigurno želim da (upo)znate istinu ali ću uskratiti Moj odgovor ako pitanje nije utemeljeno na čistim motivima. To se događa ako želite iskoristiti taj odgovor da bi sebe istaknuli pred vašim bližnjim ljudskim bićima ili ako namjeravate iskoristiti ovaj odgovor kako bi ih nagnali na ovo ili ono djelovanje. Jer Ja prepoznajem svaku nakanu unutar ljudskog srca, i čak ako on naknadno komunicira sa Mnom… on neće biti dovoljno pripremljen da mu Ja Osobno mogu odgovoriti. Onda se nikakva duhovna izmjena neće dogoditi nego intelekt čovjeka ra/i-zrađuje odgovor sam za sebe kojeg će on onda predati dalje kao ‘duhovni prijem’ (= kao ‘poruku koju je primio iz duhovnog kraljevstva’). Ja ću se obratiti svakom čovjeku ako ispuni uvjete: ako uspostavi iskreni kontakt sa Mnom i apelira Mi za Moju Riječ… I Ja ću mu govoriti u skladu sa njegovim stanjem zrelosti, postavit ću odgovor u njegovo srce, usmjerit ću njegove misli tako da neće živjeti u zabludi/pogrešci. Ali ovo Moje obećanje je također bilo zloupotrebljeno utoliko što Me ljudi kontaktiraju zbog odgovora u svezi zemaljskih stvari, utoliko što su oni nesposobni praviti razliku između duhovnih i zemaljskih stvari. Ja doista ne želim Sebe nijekati/uskratiti Svojoj djeci ali Ja također neću odstupiti od Mojih uvjeta na kojima je utemeljeno djelovanje Mojeg duha: Ja želim da vrlo duboka žudnja za istinom bude uzrok takvih pitanja koja se tiču duhovnog znanja. Jednom kada ste vi ljudi dosegli stupanj da ‘Moj Duh’ može djelovati u vama onda ćete također znati da vaš Otac vodi/usmjerava zemaljske sudbine onako kako će vam najbolje služiti… vi ćete sebe povjeriti Meni kao vašem Vođi i znat ćete da ću Ja sve urediti za vaše vlastito dobro.

Vi prema tome nećete očekivati osobne poduke ili zadatke niti ćete ih tražiti od vašeg Oca. Jer sa zemaljskim pitanjima vi uvijek riskirate priskrbiti vaše vlastite odgovore (koji će biti baš onakvi) kakvi vi hoćete da budu… Dopustite Mi da se pobrinem za vas i vaše vođenje potpuno prepustite Meni… I jedino se pobrinite da vaša duša sazrije, da postane posuda za Moj Duh… Onda vodite privatne razgovore sa Mnom i dopustite da vas podučim, to jest, iniciram u duhovno znanje… Jer Moje kraljevstvo će uvijek jedino biti duhovni svijet, a iz ovog svijeta vi primate duhovna učenja koja su naumljena podignuti zrelost vaše duše ako živite vaš život na Zemlji u skladu sa tim učenjima. I misli svakog tko želi raditi za Mene će doista biti ispravno usmjerene s Moje strane, on neće trebati savjet od bližnjih ljudskih bića koji ga također mogu savjetovati pogrešno ili mu dostaviti pogrešne poruke… Ujedinite sebe sa vašim Ocem od vječnosti i molite Ga za ispravno vođenje, i osjetit ćete Moju volju u vašem srcu i udovoljiti joj. I provjeravajte sve stvari i zadržite što je dobro… Nitko ne bi smio izostaviti provjeravanje duhovne informacije koja mu je dana, jer svatko treba znati kako će tijekom posljednjih dana Moj neprijatelj/protivnik (Sotona) djelovati gdje god može kako bi uzrokovao mentalnu zbrku… ali da on nema utjecaj na one koji su sa Mnom uspostavili iskrenu vezu i apelirali Mi za vođenje. A on također zna sebe dobro zamaskirati i pojaviti se kao anđeo svjetla (2 Korinćani 11:14)… pa ipak može biti prepoznat od strane onih koji traže svjetlo i istinu, jer Ja im neću dopustiti hodati u tami… Ja Osobno ću im podariti svjetlo pošto su za njime žudjeli.

AMEN

Spread the Truth