Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7783 (Svjesno okretanje Bogu je uspješno prođen ispit volje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7783, 30 Prosinac 1960

SVJESNO OKRETANJE BOGU JE USPJEŠNO PROĐEN ISPIT VOLJE…

Prekretnica u životu svake pojedinačne osobe je došla kada se osoba svjesno okrene ka Bogu, kada on iznutra Njega prizna i uđe u kontakt sa Njime… kada Mu se on moli u živoj vjeri. Onda se je duša svjesno zaputila stazom povratka k Njemu i može također, sa izvjesnošću, doseći na Zemlji svoj cilj ulaženja u kraljevstvo onostranog iskupljena od njezine prošle krivnje. Stoga se ljudsko biće jedino mora svjesno okrenuti ka Bogu a ne samo vršiti izvjesne formalnosti ili običaje ili htjeti dokazati njegovu vjeru Bogu sa praznim riječima. Jer Bog jedino vrednuje ono što izvire iz ljudskog srca, niti riječi niti kretnje Ga ne mogu zavarati… Međutim, molitva u duhu i u Istini će Ga definitivno doseći, i onda će se On pobrinuti za onoga koji promišljeno traži kontakt sa Njime… Svjesna veza sa Bogom je prema tome duhovna prekretnica u životu pojedinca, i što se to skorije dogodi to će on više uspješan biti; unatoč tome, to predstavlja da je ljudsko biće prošlo njegov ispit volje kojeg se od njega očekuje poduzeti tijekom njegova zemaljskog postojanja. Prethodno ovome njegov je život gubitak vremena, jer duša ne stječe ništa dok ljudsko biće i dalje živi bez Boga. I sve dok osoba nema živu vjeru on i dalje živi bez Boga, jer akademsko znanje o Bogu prenešeno ljudima nije još živa vjera… Jedino njegovo svjesno predavanje Bogu dokazuje njegovu vjeru, i od tog časa nadalje duša započinje živjeti, to jest, njezine misli, osjećaji i naklonosti se zbivaju na duhovnoj razini, veza sa Bogom je bila ustpostavljena i On Osobno se brine za dušu budući Ga je ona pronašla svojom vlastitom slobodnom voljom. I opet mora biti naglašeno da  je jedino Ljubav ovo u stanju postići… da će misli osobe koja živi u Ljubavi krenuti ispravnom stazom, stazom spram Vječne Ljubavi, jer Ljubav stremi spram Ljubavi. Drugim riječima: Vječna Ljubav privlači blizu k Sebi ljudsko biće koje je aktivno s Ljubavlju… I njegova vjera će doista oživjeti, čovjekove misli će se okrenuti ka Onome Koji ga je stvorio… Koji će ga zaposjednuti i više nikada neće dopustiti da iznova padne, budući će njegova slobodna volja postati aktivna, jer obadvoje, i Ljubav i vjera dokazuju da je volja naklonjena spram Boga i prema tome oni također dokazuju uspješno prođen ispit volje naračun kojeg ljudsko biće živi na Zemlji.

AMEN

Spread the Truth