Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7780 (Svjetlo je sišlo na Zemlju…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7780, 24 Prosinac 1960

SVJETLO JE SIŠLO NA ZEMLJU…

Svijet je bio u okovima (u smislu, ‘u ropstvu’)… Trebate razumjeti da nitko tko je boravio na Zemlji, nitko tko je živio u Luciferovom svijetu koji je udomaćivao pala bića, nije bio sposoban sebe osloboditi od Sotoninih okova… On je svakog držao okovanog i ne bi ih isto tako nikada bio oslobodio, jer bio je lišen sve ljubavi, i motivirala ga je jedino mržnja i suprotstavljanje Meni, Koji Sam sama Vječna Ljubav i iz Kojeg je on, također, proizašao… Svijet je bio u okovima… i prema tome Sam se Ja Osobno spustio na Zemlju kako bi raskinuo te okove, polomio lance, pomogao palim bićima uspeti se ponovno… kako bi izbavio ljude iz njegove vlasti. Moj silazak na Zemlju je bio čin najveće samilosti, jer ovo je bijedno stanje bilo posljedica vlastite pogreške ljudi, pošto su ga oni jednom slijedili dobrovoljno. Prebivali su u tami i čak ni najmanje svjetlo ne bi bilo prihvaćeno od strane tih palih bića da Se nisam sažalio na njih i zapalio svjetlo u njima… kako bi im ukazao put koji vodi ka Meni, nazad k njihovom Ocu, kojeg su oni jednom dobrovoljno napustili. To je razlog zašto je Samo Svjetlo došlo na svijet… Vječno je Svjetlo Sebe utjelovilo u djetešcetu kako bi kao ljudsko biće hodalo stazom na ovoj Zemlji, i djetešce Isus je postalo Moja izvanjska čaura… Ja Sam Sebe opskrbio ljudskom formom kako bi ostvario djelo Spasenja, kako bi porazio Mojeg neprijatelja u otvorenoj borbi i istrgnuo/oteo od njega one duše koje su imale volju i žudnju vratiti se k Meni… platio Sam otkupnu cijenu za te duše, žrtvovao Sam na križu Moj život, kupio Sam ih od Mojeg neprijatelja sa Mojom krvlju… Tako Sam sa rođenjem dječaka Isusa započeo hodati zemaljskom stazom kao ljudsko biće, koje je (= rođenje) već započelo na neuobičajen način budući je ovo ljudsko biće zvano Isus trebalo ispuniti neobičnu misiju: služiti Meni Osobno kao čaura, budući bi Me grešna ljudska rasa bila nesposobna izdržati u Mojem preobilju svjetla i zato je ‘Vječno Svjetlo’ trebalo sebe potpuno sakriti. Unatoč tome, već je iz djetešceta Isusa izvanredno svjetlo zasjalo, ipak jedino vidljivo onima koje je njihov način života osposobio izdržati svjetlo i kojima je prema tome bilo dopušteno približiti Mi se, jer Ja Sam znao tko je posjedovao ovu unutarnju zrelost i privukao Sam k Sebi nekoliko ljudi, koji su time ukazali poštovanje Meni kao djetetu kao njihovom kralju, jer njihove su Me čiste duše prepoznale i upućivali su Mi molitve.

Moje se rođenje dogodilo u zabiti/osami jer izobilje duha koje je prožimalo djetešce Isusa pri Njegovom rođenju je prouzročilo najčudesnija zbivanja, i time su nekolicina ljudi bili sposobni prepoznati da su se predskazivanja mnogih proroka ispunjavala, koji su predskazali Mesiju Koji je trebao donijeti Spasenje ljudima u strašnoj nevolji. Oni koji su i dalje vjerovali u Boga i čija srca su bila voljna ljubiti su sa očekivanjem čeznuli za njihovim Mesijom i njihove su nade bile ispunjene kad Sam se rodio… Ali oni su bili nesvjesni činjenice da Sam se Ja Osobno spustio na Zemlju, oni su bili nesvjesni toga da je njihov Bog i Stvoritelj ležao pred njima u jaslicama … iako su bili zahvaćeni svetim strahopoštovanjem i osjećali su se cijelim bićem privučeni k djetešcetu u jaslicama. Jer Moja je ljubav isijavala prema njima iz ovog djetešceta i dodirnula im je srca… I to je bio početak Moje misije davanja ljubavi i na taj način zauzvrat buđenja ljudske ljubavi. Uzeo Sam na Sebe život ljudskog bića, prilagodio Sam se svim prirodnim zakonima, svjesno sam putovao zemaljskom stazom kojoj je cilj bila patnja i umiranje na križu. I premda je duh unutar Mene povremeno izbio te sebe izrazio Ja unatoč tome nisam bio više u prednosti od drugih ljudi, jer morao Sam prevladati gnjavljenje svega što je bilo neduhovno na potpuno isti način kao što je to vaš zadatak, jer želio Sam vam primjerom ukazati život koji udovoljava volji Oca (ili ‘onakav život kakav je po volji Oca’), Koji je bio unutar Mene… Ja, također, Sam morao oblikovati i produhoviti Moje fizičko tijelo tako da je Vječna Ljubav bila u stanju nastaniti se u njemu. I Moj način života Mi je neprestano nudio mogućnost za to; naposlijetku, živio Sam Moj život kao ‘ljudsko biće’ pošto ste svi vi ljudi trebali slijediti Moj primjer pripremajući vaše ljudsko tijelo kao posudu za Božanski duh… baš kao što Sam to Ja trebao napraviti tijekom Mojih zemaljskih godina i tijekom godina prije Moje stvarne učiteljske aktivnosti…

I Otac se nastanio u čovjeku Isusu, Koji je oblikovao Sebe tako da Mi je služio kao prebivalište, tako da Sam Ja, prema tome, kao Isus čovjek, bio ‘pun Svetog Duha’, tako da Sam naučavao i vršio čuda budući je Otac Osobno bio unutar Mee… Svaki čovjek može ovo ostvariti samo ako ima dobru volju poslužiti Božanskom duhu kao posuda u koju on može utjecati, i onda će svaki čovjek također biti sposoban osloboditi sebe od neprijateljevih (Sotoninih) okova/ropstva, jer čim je on ušao u jedinstvo sa Mnom u Isusu Kristu, Ja Osobno ću olabaviti okove i osloboditi ga… Jer Ja Sam živio na Zemlji kako bi iskupio čovječanstvo… ljudima Sam donio svjetlo tako mogu pronaći i doista biti u stanju proći stazom koja vodi nazad k Meni, nazad u Očevu kuću.

AMEN

Spread the Truth