Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7774 (“Mnogi su pozvani, samo malo je izabranih…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7774, 16 Prosinac 1960

„MNOGI SU POZVANI, SAMO MALO JE IZABRANIH…“

(Matej 22:14)

Mnogi su pozvani, samo malo je izabranih… Ove Riječi trebaju samo ukazati da Ja postavljam izvjesne zahtjeve, kako bih vas mogao izabrati za neku misiju, da vi međutim možete ispuniti sve ove zahtjeve, ako je to vaša ozbiljna namjera. Ja uistinu ne isključujem nijednog čovjeka, kada je on spreman služiti Mi; Ja prihvaćam svakoga, budući ste vi svi pozvani na spasenje i blaženstvo, te ste tako također svi pozvani ići putem koji vodi do spasenja i blaženstva. Ali, sada o vama samima ovisi u kakvo stanje vi sebe postavljate, da li, i kako, vi sebe pripravljate da Mi sada također budete prikladne sluge, koje Ja onda mogu postaviti tamo gdje je to potrebno, kako bi uspješno obavljali izbavljujući rad… Vi morate doseći određeni stupanj zrelosti, vi sebe same morate tako pripraviti, da vas Ja mogu „izabrati“ za misiju, za koju vas Ja trebam… Jer, za jednu takvu misiju je kao prva potrebna stalna povezanost sa Mnom, tako da vam Ja mogu objaviti Moju volju, tako da vam Ja dodijelim posao kojeg vi trebate obaviti. A ova stalna veza može biti uspostavljena jedino kroz neprestano djelovanje u Ljubavi… jer „tko ostaje u Ljubavi, ostaje u Meni, i Ja u njemu…“ (1 Ivanova 4:16) I ova Ljubav vas sada mora voditi do toga da vaš duh bude probuđen, što iznova znači, da se duhovna iskra u vama sjedini s Duhom Oca od vječnosti, i da vas ovaj sada može podučavati… da On u vama zapali  svjetlo spoznaje, i da vi onda također jasno i razgovjetno prepoznate Moju volju, koju ćete vi onda uvijek biti spremni izvršiti. Onda vam dakle, Ja mogu dati jednu misiju (poslanje), već prema vašoj sposobnosti da čujete Mene Osobno kroz glas Duha. I zato će i ove misije biti raznih vrsta, budući svaki čovjek može probuditi u njemu uspavane sposobnosti, i stoga postoji razlika u ovim sposobnostima, kao što je različit i stupanj zrelosti onih koji Mi žele služiti. I razumljivo, Ja sada također za posebne misije odabirem ljude koji su u sebi već razvili posebne sposobnosti, koje međutim ne ovise o tjelesnom stanju, nego o duševnoj zrelosti… Mnogi su pozvani, samo malobrojni su izabrani. Stoga također mnogi ljudi mogu imati jednaku volju da budu opskrbljeni i savjetovani Mojim govorom, ali ne mogu svi primiti istu vrstu govora, jer Duh još nije dovoljno prodro u njih i prožeo ih, i jer Ja ne mogu raspodijeliti jednako duhovno dobro onima, čiji stupanj zrelosti još ne dopušta prodiranje u najdublje znanje. No, Ja Jedini to mogu procijeniti, i Ja nikada neću razočarati Moje sluge, koje Mi se nude za rad u vinogradu… Ja ću svima razdjeljivati i postavit ću ih na mjesto gdje je njihov rad potreban, budući su svi ljudi također različiti u njihovim željama i u njihovoj sposobnosti primanja… i također će biti odgovarajuće opskrbljeni. Stoga se vi svi trebate osjećati „pozvani“ i gorljivo nastojati tome da vas Ja „izaberem“, ali vi trebate također znati, da onda vi trebate i ispuniti sve uvjete koje Ja na vas postavljam, jer čim vam Ja povjeravam jednu misiju, to znači i jedan zadatak za vas, kojega vi trebate pouzdano ispuniti, želite li se vi dokazati dostojnima da Ja vašu službu iskoristim. A, opet, jedna takva misija vas obavezuje… ali vi ćete obaviti blagoslovljen rad, ako vi samo imate volju da Mi služite, ako vi uvijek gorljivo nastojite biti aktivni za Mene i Moje kraljevstvo, i Moje Ime proglašavati u cijelom svijetu.

AMEN

Spread the Truth