Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7773 (Isus Krist kao nositelj križa… Pročišćavanje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7773, 15 Prosinac 1960

ISUS KRIST KAO NOSITELJ KRIŽA… PROČIŠĆAVANJE…

Vi morate proći kroz patnju i nevolju, no to vam služi jedino za blagoslov. Jedan vam pomaže nositi, kada vam križ izgleda pretežak, i Ovom Jednome vi trebate sebe povjeriti u svakoj nevolji. Isus Krist jest i ostaje Nositelj križa… On, Koji je prošao Put ka Križu… On Koji je Sam naprtio Križ na Svoja ramena, On ga je ponio za vas, zbog vaših grijeha, koji su Ga tako teško opteretili da se On srušio… Jer, sa Križem je On ponio teret grijeha cijelog čovječanstva na svojim ramenima. Bila je to Njegova neizmjerna Ljubav, koja se sažalila na ljude, tako da je On za njih patio i umro na Križu… A ova Ljubav je za vas oduvijek i zauvijek, te vam ona stoga i vaš križ pomaže nositi, ako vi Njemu za to priđete u uvjerenom pouzdanju da vas On pomaže (podržava) u svakoj nevolji tijela i duše. I zato se vi ne trebate bojati nikakve nevolje i nikakve patnje… Vi trebate sasvim podložno (poslušno, ponizno) vaš križ na sebe uzeti, i nositi ga u strpljenju, ali Isus, Nositelj Križa, ide uvijek uz vas, ako vi samo mislite na Njega… A On će vam pomoći nositi breme, tako da će to za vas uvijek biti podnošljivo. No, ne zaboravite da je to za vaše spasenje, ako vi prolazite kroz teškoće i patnju… ne zaboravite da vi odbacujete mnoge nečistoće, koje vašoj duši još priječe prožimanje (prosvjetljavanje, ozračivanje) svjetlom, i da ćete vi jednom također biti zahvalni za patnju, kada je ona doprinijela pročišćavanju duše, pa da vi možete biti prožeti Božanskim svjetlom Ljubavi. I stoga jedino molite za snagu da vi možete izdržati svoj križ, i sjetite se Onoga, Koji je vam je prethodio Križnim putem, Koji vas je pozvao da Ga slijedite. Njegove riječi su bile: „Uzmite na sebe svoj križ, i slijedite Me…“ On je znao da to služi jedino spasenju vaše duše, kada vi primite k srcu (prihvatite, poslušate) Njegove Riječi, i slijedite Božanskog Nositelja Križa… No, On je također znao da ste vi često slabi i obeshrabreni. I zato će On također uvijek hodati uz vas, i vama ukloniti križ, ako je to potrebno… A ova izvjesnost vas treba osnažiti, kada vi morate proći kroz nevolje i patnje, budući su one jedino pomoćna sredstva, kako biste vi postigli zrelost duše još na Zemlji, za što ćete jednom biti zahvalni, kada vi budete mogli odložiti zemaljsko tijelo i ući u onostrano kraljevstvo. Očeva Ljubav je uvijek za Njegovu djecu, a Očeva Ljubav je također tako odredila sudbinu svakog čovjeka, da ona najbolje služi njegovoj duši. Stoga se podložite ovoj sudbini, podložite se Očevoj volji, i nosite svoj mali križ, no također se uvijek sjetite Onoga, Koji je za vas prešao Put ka Križu, jer vas je On želio iskupiti od sve krivnje.

AMEN

Spread the Truth