Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7770 (Uzrok i porijeklo stvaranja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7770, 12 Prosinac 1960

UZROK I PORIJEKLO STVARANJA…

Vaše ljudsko postojanje je rezultat vašeg ranijeg otpadništva od Mene u duhovnom kraljevstvu. Bilo vam je objašnjeno već mnogo puta kako ste vi sami bili uzrokom nastajanja zemaljskog stvaranja kroz kojeg ćete vi, kao krunidbena divota stvaranja, još jednom ostvariti vaše izvorno stanje kojeg ste se jednom dobrovoljno odrekli. Ja Sam doveo u postojanje svaku vrstu zemaljske tvorevine poradi vas, jer tražio Sam i pronašao način za vaš povratak k Meni, i ovaj način je napredak kroz zemaljsko-materijalna djela stvaranja. Posljednji stadij ovog zemaljskog napretka je ljudski život… I sada vi morate opet započeti vaš voljni povratak k Meni, budući ste jednom od Mene otišli dobrovoljno. Budući ste vi po porijeklu Božanska bića koja, kao znak njihove božanstvenosti, posjeduju slobodnu volju. Vaš život kao ljudskog bića daje vam mogućnost da dokažete vašu božanstvenost… daje vam priliku da usmjerite vašu slobodnu volju spram Mene i tako se sa Mnom ponovo ujedinite… Onda su zemaljske tvorevine poslužile njihovu svrhu, one su uspjele u ostvarivanju rada povratka u skladu sa Mojim planom od vječnosti. I time vi trebate sagledati sve tvorevine kao rezultat vašeg prijestupa protiv Mene ali također kao vaša sredstva naučavanja kako Mene opet priznati… vi trebate prepoznati stvaranje kao izražaj Moje ljubavi spram vas koje nisam htio izgubiti. Trebate znati kako je Moja najuzvišenija mudrost prepoznala ‘stvaranje’ kao najpouzdanije sredstvo za pridobiti vas nazad… I jednog dana ćete sami za sebe biti sposobni vidjeti napredak kojeg ste napravili kroz stvaranja i biti užasno zahvalni za milosrđe koje je Moja beskrajna ljubav podarila dušama koje bi inače bile izgubljene… Onda tvorevine više neće biti za vas ograničenje, radije one će biti takav ogroman dokaz Moje ljubavi da ćete vi sami htjeti sudjelovati u radu stvaranja kako bi dali duhovima više mogućnosti da Mi se zauvijek po-vrate…   

Baš kao što Me ljubav motivirala stvarati, tako vam ljubav neće dati otpočinuti, i onda ćete vi koristiti snagu, koja od Mene teče ka vama, u skladu sa Mojom voljom: vi ćete stvarati i dizajnirati na vaše vlastito blaženstvo… Ali ovo potrebuje izvjestan stupanj zrelosti kojeg možete postići već tijekom zemaljskog života ako koristite vašu slobodnu volju ispravno i usmjeravate ju ka Meni… Onda će se vaša duša povratiti prvobitnom izvoru svjetla i snage odakle je jednom potekla, i onda ona također može primiti svjetlo i snagu u izobilju, onda će ona biti sposobna stvarati i raditi sa Mnom i biti sretna. I tako, u jednu ruku su djela stvaranja ograničenja za nezreli duh, ali u drugu ruku ona su mogućnost za slobodne duhove da ljubav-no rade i pomažu neiskupljenim dušama… U jednu ruku one same su osuđeni duhovi, a u drugu ruku one donose slobodu duhovima budući sva stvaranja moraju udovoljiti njihovim instrukcijama da služe, omogućavajući na taj način ograničenom duhu unutar da ostvari slobodu… Iskupljeni svjetlosni duh zna ovo i u njegovoj je ljubavi neprestano aktivan tako što formira nove tvorevine u skladu sa Mojom voljom, time što sudjeluje u stvaranju, budući on zna Moj vječni plan Spasenja i želi pomoći u radu vraćanja sve duhovne suštine k Meni. Otud stvaranje može itekako biti smatrano kao carstvo Mojega neprijatelja budući ono sadrži neiskupljeni duh… međutim, on sam ne može vršiti utjecaj na ovaj duh tijekom vremena njegovog ograničenja… dok svijet svjetla štiti ovog duha i opet i iznova mu može pomoći da postane Slobodan.

Ipak ljudsko biće se opet mora bojati njegovog utjecaja. Ali on jedino treba svoju volju koristiti ispravno, on jedino treba nju usmjeriti ka Meni i Ja ću se pobrinuti za njega i uistinu ga osloboditi iz ruku Mojega protivnika (Sotone). Međutim, on ovaj test volje mora proći sam… niti Ja niti Moj protivnik nećemo prisiliti njegovu volju bilo u jednom bilo u drugom pravcu, on mora sam dokazati njegovu ‘božanstvenost’ time što će tražiti/pitati za svjetlo, odakle/iz kojeg je jednom potekao.

AMEN

Spread the Truth