Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7769 (Zašto je Gospod sišao na Zemlju?…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7769, 11 Prosinac 1960

ZAŠTO JE GOSPOD SIŠAO NA ZEMLJU?…

Kako je bilo u vrijeme Mog života na Zemlji, tako je i danas: ljudi nemaju živu vjeru… Oni danas provode prividno kršćanstvo, kao što su i onda također samo naizgled ispunjavali svoje dužnosti, ali vjera u Mene nije bila živa… I zato veza sa njihovim Bogom i Stvoriteljem još nije bila dovoljno duboka, na način da sam im Ja mogao dati dokaz Moje Ljubavi i svemoći, da oživi njihovu vjeru. Jer, njima je nedostajala Ljubav, a tek Ljubav bi omogućila da oni prepoznaju njihovog Boga i Stvoritelja, Ljubav bi oživjela njihovu vjeru… Ali, Ljubav je bila ohlađena, kao što je hladna i danas među ljudima. Zbog toga Sam Ja sišao na Zemlju, da im budem primjer Ljubavi, da im donesem Moje Božansko učenje Ljubavi, i objasnim im svrhu njihovog zemaljskog života. Sišao sam na Zemlju, da ljudima upalim svjetlo, jer je bila gusta tama… Ljudi su bili slijepi u duhu i nisu vidjeli, jer su njihove oči bile zatvorene, kao posljedica njihovog nedostatka Ljubavi. I zbog toga je Svjetlo Osobno sišlo na Zemlju. Ljudi su bili u velikoj nevolji, a oni koji su imali dobru volju, zazivali su Spasitelja, Koji ih je trebao osloboditi od ove nevolje. I zbog njih sam Ja došao na Zemlju… Stupio Sam kao djetešce na Moj zemaljski put… jer, velika se nevolja mogla odstraniti jedino kroz iznimni čin Ljubavi… Gdje je Ljubav bila potpuno izgubljena, tamo je Moj protivnik imao moć nad ljudima, i Moj protivnik ih je uistinu držao okovanima, tako da se ljudi nisu mogli odvezati od njega. A da je to bilo moguće, to je bilo posljedica grijeha čovječanstva, da su jednom vlastitom voljom odustali od svoje slobode, i slijedili onoga koji ih je bacio u lance… Oni su slobodnom voljom postali njegovi sljedbenici, i sada je on iskoristio svoju vlast, i udario ih tamom i slabošću… On ih je držao odvojenima od Mene, Koji bi im uistinu pomogao, samo ako bi oni učinili mogućim, da ih Ja obasjam snagom i svjetlom… Ali, za ovo im je nedostajalo Ljubavi koja je svjetlo i snaga. I da bih sada razbio njegovu moć, Ja Osobno sam ostvario čin Ljubavi, koji je djelovao tako, da je sada mogao steći snagu i svjetlo svaki čovjek, koji je priznao ovaj Moj čin, i koji je jedino žudio za sada njemu dostupnom milošću… Ljudima je nedostajala Ljubav, stoga sam Ja morao nadoknaditi (podmiriti) količinu Ljubavi, koja je opet osiguravala snagu i svjetlo ljudima, koji su imali volju doprijeti do svjetla. I Ja sam prinio ovu Ljubavnu žrtvu, Ja sam došao na Zemlju kao Spasitelj najdubljoj nevolji… Učio sam ih Ljubavi i vodio ih k vjeri kroz Moje učenje Ljubavi. A oni koji su bili dobre volje su Me prepoznali i pridružili Mi se. Bili su voljni ljubiti i također sposobni ljubiti, i radi toga sam ih Ja mogao uvesti (posvetiti) u Moje učenje Ljubavi, mogao sam ih poučiti i potom poslati u svijet, da bi jednako svim narodima  na Zemlji objavili Moje Evanđelje. A oni su ljudima dali znanje o Mome iznimnom činu Ljubavi, o Mojoj žrtvenoj smrti na križu, podučavali su ih Ljubavi, i tako širili svjetlo, koje sam upalio Mojim rođenjem na ovoj Zemlji. I tako Ja jednako šaljem iznova Moje učenike u svijet, da donesu ljudima učenje Ljubavi, a tko ih bude slijedio, također će moći živo vjerovati u Mene, Koji sam poslao Moga jedinorođenog Sina na Zemlju, da otkupi ljude… Jer, Onaj Koji je ostvario čin Ljubavi na Zemlji, bio sam Sam Ja u čovjeku Isusu, jer sam Se sažalilo na čovječanstvo, koje je u svojoj nevolji vapilo za Spasiteljem… Jedini Ja sam znao u čemu se sastojala njihova nevolja, i tako sam također Jedini Ja znao kako sam im mogao pomoći… Sama Ljubav je došla na Zemlju, i tražila pristup ljudskim srcima… a tko omogući pristup vječnoj Ljubavi Osobno, bit će i izveden iz svake nevolje, jer će živo vjerovati, on će doći Meni Osobno, i Ja nikada neću dopustiti da se njegova vjera postidi…

AMEN

Spread the Truth