Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7754 (Djelo transformacije Zemlje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7754, 24 Studeni 1960

DJELO TRANSFORMACIJE ZEMLJE…

U Mojem planu od vječnosti Dan je odlučen koji predstavlja Kraj ove Zemlje, koji i zemaljski baš kao i duhovno povlači za sobom potpunu promjenu. I Moj plan će neopozivo biti sproveden, jer Ja Sam od početka pred-vidio nizak duhovni stupanj čovječanstva, i time je plan Spasenja smišljen tako da će on opet i iznova uključivati nova razvojna razdoblja, kako su to Moja Ljubav i mudrost predvidjeli da je dobro za duhovna bića koja su naumljena napredovati u njihovoj zrelosti… Time jedan razvojni period dokončava i novi će iznova započeti… Kraj Zemlje ne može nikada biti smatran čisto za djelo uništenja. Treba također biti shvaćeno da i dalje zavezane supstance također potrebuju pomoć da nastave njihov razvoj i da je prema tome stvaranje Nove Zemlje postalo nužno, što najprije potrebuje dezintegraciju starih djela stvaranja na Zemlji. Ali Ja neću dozvoliti da ništa nadođe na čovječanstvo bez da to nagovjestim unaprijed tako da oni mogu sebe za to pripremiti, tako da oni još mogu učiniti što je potrebno kako bi izbjegli užasnu sudbinu novog prognanstva, koju će susresti oni ljudi koji podbace, koji žive bez vjere u Mene i koji prema tome nisu iskoristili njihov život na Zemlji da bi sebe oslobodili. Opet i iznova Ja nagovještavam Kraj ljudima, i opet i iznova Ja ukazujem na znakove koji otkrivaju posljednje dane… opet i iznova Ja upozoravam one ljude koji bezobzirno i nepromišljeno žive iz dana u dan i kroz vidjeoce i proroke ih upućujem na skori Sud, jer Dan Kraja je bio postavljen od početka budući Sam Ja pred-vidio da se duhovna promjena na bolje više neće dogoditi i jer nizak duhovni stupanj ljudi zahtjeva kraj.

I time sva upućivanja, sva proročanstva, u svezi skorog Kraja trebaju uvijek jedino biti smatrana da jesu Ljubavi-pune geste opominjanja i upozorenja kojima bi vas vaš Bog i Stvoritelj još želio spasiti prije nego je prekasno… Ja doista ne želim vašu propast, Ja želim da živite zauvijek i još postignete ovaj život na Zemlji. Ali vi ne obraćate nikakvu pažnju na ono što vam obznanjujem i što Sam predskazao još od početka ove epohe… Vi prenosite sva ova nagovještavanja u budućnost i ne uzimate u obzir da će jednog dana čak budućnost postati sadašnjost… I vrijeme je došlo kada Moja Riječ sebe ispunjava, kada je Moj plan Spasenja sprovođen… I bez obzira koliko puno vi dvojbite kada vam je blizak Kraj nagovješten… on će vas uhvatiti na iznenađenje budući je vrijeme došlo do kraja. Premda su tisuću godina preda Mnom poput jednog dana (2 Petrova 3:8)… ovaj dan će također dokončati, baš kao što će tisuću godina proći, a vi stojite na samom rubu… Vi ste koji ćete doživjeti Kraj ako Ja ne opozovem jednog ili drugog od vas prerano poradi njihova vlastita dobra… Vi trebate uvijek imati na umu skori Kraj. Vi trebate živjeti kao da je svaki dan vaš posljednji, kao da ćete morati sebe opravdati sljedećeg dana. I vi ćete doista dobro činiti što okrećete vaše misli ka nebu, time što uzimate i obzir duhovni život više nego zemaljski… jer onda se nećete isto tako morati užasavati Kraja, vi ćete spokojno očekivati štogod vam se približava. Ali vi ćete također vjerovati da je došao Kraj ove Zemlje… Vi ćete prepoznati znakove vremena i apelirati Mi za snagu… i vi ćete sigurno biti spašeni od propasti.

AMEN

Spread the Truth