Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7739 (Molitva u Duhu i u Istini…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7739, 7 Prosinca 1960

MOLITVA U DUHU I U ISTINI ….

Od Mene ćete moći primiti sve, samo ako na ispravan način molite za to. I vaša molitva će uvijek biti ispravna, kad ju Meni upućujete u Duhu i u Istini. Ali koliko često samo vaše usne izgovaraju prazne riječi, kako često samo vaša usta ali ne vaše srce sudjeluje u tome kada molite. A tada Ja ne mogu uslišiti vaše molitve pošto ne dosežu Moje uho. I vi biste uistinu mogli doživjeti čudo za čudom, samo kad biste ispravno molili, samo kad bi vaša molitva uvijek dolazila iz srca te zato i dosezala Moje uho koje se uvijek s Ljubavlju naginje tamo gdje Mi se dijete obraća.

I nikada Mi uzaludno neće biti upućena molitva izgovorena u Duhu i u Istini, koja je srdačan razgovor djeteta s Ocem u kojem dijete Ocu predstavlja svoju molbu u uvjerenju da će Otac Svoje dijete uslišiti. No samo malo takvih molitava dospijeva do Mene, a one će od strane Mene sigurno i biti uslišene. Jer Ja ljubim Svoju djecu, i Ja im se ne uskraćujem, osim kad bi im uslišenje njihovih molbi bilo na štetu. No dijete koje Mi je vjerno predano, koje je svjesno svoga odnosa prema Meni, nikada ni neće moliti za nešto što mu šteti, jer njegov duh će ga poučiti tomu što je njegovoj duši od koristi. 

Ja ne želim da su Moja djeca u nevolji, bilo zemaljskoj bilo duhovnoj …. Ja nevolju od njih uvijek želim otkloniti, ako Me s povjerenjem za to zamole, kako bi oni spoznali Oca punog Ljubavi, Koji njihove molbe pazi te im pomaže. No Ja ne mogu ispuniti one molbe koje izgovaraju samo usta, ne mogu ispuniti molitve koje zvuče kao formalne molitve i nikada neće doseći Moje uho. Jer Ja sam Duh (Ivan 4:24), i Ja želim da Me se moli u Duhu i u Istini.

No usta vrlo često izgovaraju samo prazne riječi, i čovjek se od toga nada uslišenju molitve …. Dok je preda Mnom od vrijednosti samo ono što se izdiže iz srca, što odaje zdušnu predaju Meni …. Onda nisu potrebne riječi, tada su Mi dovoljne intimne misli, muc’ djeteta, i Ja ću to uistinu poslušati i Moje dijete neću razočarati, jer takvo jedno dijete vjeruje u Mene, a Ja neću dopustiti da njegova vjera propadne.

Ali preda Mnom se niti jedan čovjek ne može pretvarati, Ja proničem Njegovo srce i ne dam se obmanuti riječima …. Ja znam kad duhovna iskra u čovjeku traži svog Oca od vječnosti i žudi razgovor s Njim …. I jedino to Ja zovem molitvom u Duhu i u Istini, koja ne može biti zamijenjena riječima kojima nedostaje ovaj duh. Pa da je to makar samo kratki zov od par sekundi …. no on je dragocjen za dušu čovjeka, on pored Mog uha ne prolazi nesaslušan, on će biti smatran ispravnom molitvom, i Ja onda dakle Moje dijete ni ne ostavljam u nevolji tijela ili duše ….

Ja čujem njegov poziv, jer ono Mi se onda obratilo u Duhu i u Istini, ono je onda molilo onako kako Mi je po volji, ono je u srcu pronašlo spoj sa Mnom …. I Ja se neću uskratiti Svome djetetu koje s povjerenjem dolazi k Ocu sa molbom …. Jer Moja Ljubav želi se podariti i uvijek iznova Mojoj djeci dati dokaz da ju Otac ljubi …. Tako da svi i možete doći k Meni i moliti Me, ali to se mora događati u Duhu i u Istini ….

AMEN

Spread the Truth