Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7736 (O uzdržavanju od hrane i isposništvu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7736, 2 Studenog 1960

O UZDRŽAVANJU OD HRANE (ILI ‘UMJERENOSTI’) I ISPOSNIŠTVU…

Što god vas motivira(lo) da prakticirate uzdržavanje od hrane… vi sa time ne bi trebali oslabiti vaše tijelo, jer Ja sam vam ga dao tako da vaša duša u njemu postigne savršenstvo/zrelost i vaša je dužnost održavati (po)sud(u) vaše duše sve dok živite na Zemlji…

Shvatit ćete kako je oslabljeno tijelo nesposobno ispuniti zadatak koji mu je bio određen sudbinom, i Ja zaista ne želim da sebe onesposobite za rad kojeg trebate ostvariti na Zemlji. Još k tome, niti vaš duhovni razvoj ne ovisi o samo-odricanju, o tome da vi vašem tijelu uskraćujete što mu je potrebno da ostane živo, što je blagotvorno da ostane zdravo.

Zemaljski život pred vas stavlja zahtjeve kojima morate udovoljiti kako bi bili korisni članovi zajednice… I za to vam je potrebna snaga, koju opetovano morate nadopunjavati tako što ćete opskrbiti vaše tijelo sa ispravnom količinom hrane i osvježenja… Međutim, vi ne smijete prekoračiti količinu, pošto to uistinu nije od koristi za vas… No vi isto tako ne bi trebali pustiti da tijelo gladuje i time/tako ga oslabiti… Jer to nije Moja volja, Koji sam vas stvorio u skladu sa prirodnim zakonom, to jest, Ja nisam bez razloga tijelo opskrbio sa funkcijama koje ga održavaju živim i pokretljivim, koliko daleko se to tiče Moje volje. Vi trebate poštovati Moju mudrost koja je stvorila ljudsko tijelo na ovaj način pošto je ono vama potrebno kao posuda za dušu u kojoj ona treba ispuniti/ostvariti svoj zemaljski zadatak: (koji je) postići potpunu zrelost za duhovno kraljevstvo…

Međutim, zapamtite poslušnost prirodnom zakonu, previše baš kao i premalo je pogrešno, vi trebate biti umjereni u svim stvarima i ne onesposobiti tijelo za njegov zadatak pretjeranim samo-odricanjem… baš kao što je, u suprotnom slučaju, svako pre-zadovoljavanje/popuštanje (tjelesnim porivima/apetitima) loše i može duhovno nanijeti štetu vašoj duši. I prema tome vi trebate jedino slušati prirodni zakon (= vašu prirodu, tj. ‘što vam tijelo poručuje’), živjeti jednostavan i skroman život i uvijek tražiti Moj blagoslov… I neće vam nanijeti nikakvu štetu, ništa neće utjecati na vaše duhovno sazrijevanje/usavršavanje, vaše tijelo neće postati prijevremeno slabo i čak ćete biti pošteđeni od bolesti, ako ne griješite protiv prirodnih zakona… ako također priznate duhovni zadatak vašeg tijela i pomognete mu održavajući ga zdravim i ne niječući mu što potrebuje za svoje postojanje…

I uvijek jedino molite da možete prepoznati pravilnu mjeru… da vaša ljubav prema tijelu ne bude veća od vaše ljubavi prema duši; molite da Ja uvijek dam vašem tijelu snagu da ostvari svoj zemaljski zadatak. I ako na ovaj način želite ostvariti Moju volju onda vas nikakva bolest više neće plašiti, jer onda ćete znati kako će čak to jedino pomoći u produhovljavanju tijela i duše…

Ali ne pokušavajte ostvariti ovo produhovljavanje posredstvom isposništva jer to proturječi prirodnom zakonu i može čak rezultirati u tome da se zdravo tijelo razboli, ali onda će to biti bolest koju ste sami sebi nanijeli. Prevladajte sve apetite koji ne pomažu u održavanju tijela (= u smislu, ‘koji ne krijepe vaše tijelo’)… borite se protiv njih, onda ćete živjeti na ispravan način i vaša duša će, također, biti sposobna potpuno sazrijeti…

Pa ipak svaka neumjerenost je nedostatak/škodi duši, jer određena količina duhovnog ponosa ili ambicije motivira čovjeka ostvariti nešto izvanredno u svrhu sazrijevanja/usavršavanja njegove duše. Ali baš kao što sam Ja stvorio tijelo tako vam ono mora služiti… što tijelo prirodno potražuje (= putem prirodnog zakona) ono također treba i dobiti… Onda će ono ostvariti svoj zadatak kao (po)sud(a) za dušu i pomoći joj postići zrelost, i tijelo će dobro iskoristiti vrijeme koje mu je Mojom voljom bilo određeno na Zemlji.

AMEN

Spread the Truth