Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7730 (Duhovna nadmoćnost nije isto što i duhovna arogancija…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7730, 23 Listopad 1960

DUHOVNA ‘NADMOĆNOST/DOMINACIJA’ NIJE ISTO ŠTO I DUHOVNA AROGANCIJA…

Duhovna nadmoćnost nije isto što i duhovna arogancija.

Kad/ako Ja čovjeka uvedem u Istinu, kad bude obučen od strane Moje Riječi kako bi on opet postao doličan učitelj svojim bližnjima, on onda smije svoje znanje zastupati uvjereno, jer ono potječe od Mene i on će onda moći biti siguran u to kako je primio čistu Istinu i kako je ta Istina više vrijedna od ljudskog znanja (= ljudske pameti), do kojeg se dolazi samo razumom za čiju istinitost nikada nema garancije ako Moj Duh nije mogao djelovati.

Dakle, ako se radi o zastupanju Istine iz Mene, koju čovjek direktno prima od Mene, (onda) o duhovnoj aroganciji nikada nema ni govora. Tu bi svaki oblik suzdržavanja bio pogrešan/neumjesan, (samo) ako postoji mogućnost dostavljanja Mog duhovnog dobra ljudima.

Samo što ne trebate ‘bacati bisere pred svinje’ …. što znači, govoriti tamo gdje otvoreno prepoznajete duh Mog protivnika, jer tamo Istina kao takva ne biva spoznata i svaka besjeda je uzaludna. Ali tko biva podučavan od Moga Duha, taj treba spomenuti i djelovanje Moga Duha, i on treba nastupati otvoreno i nedvojbeno i zastupati Moju Riječ. I to će i moći, jer kako god on govori o Meni i Mome carstvu, Ja Sâm se njime služim i govorim kroz njega, i onda uistinu ne možete reći kako iz njega govori arogantni duh.

Tko je od Mene jednom uveden u Istinu, on je i sâm u spoznaji, prepoznajući sve međurelacije i o tome dakle može govoriti. I ako je o istinitosti svoga (sa-)znanja uvjeren jer je bio poučen ‘putem Duha’ (= duhovnim putem), onda će on samouvjereno nastupati i obarati pogrešna shvaćanja i moći (će) davati dobra objašnjenja, i tada ga se ne može nazvati ‘arogantnim’, već njegova duhovna dominacija mora kao takva bit prepoznata i priznata.

Istina Koju on prenosi slušatelja mora dojmiti i dati mu unutarnju pouzdanost/sigurnost kako sam to Ja Osobno Koji mu se kroz ljudska usta obraća. A kako Ja poznajem volju Mojih svjetlonoša, mogu Svoje duhovne darove/dobra razdijeliti tako da ona budu iskorištena/poštivana.

I zbog toga Si Sâm biram Svoje sluge, koje imaju zadatak dalje provoditi (= širiti) čistu Istinu. I tko je dobre volje, taj prepoznaje Istinu i zahvalno je prima …. tko je dobre volje, taj biva spojen s nosiocima Istine kako bi i sâm bio uveden u Istinu s obzirom na svoju volju.

I uvijek trebate znati kako Ja Moju milost poklanjam samo poniznima …. čovjek koji je arogantna duha ne može nikada od Mene dobiti taj dar milosti, jer samo duboko ponizno srce ga je receptivno/sposobno primiti ili biste morali odbaciti sve što vam biva dostavljeno …. što prilikom ozbiljnog ispitivanja nećete moći učiniti.

Duhovna dominacija je samo potpuna uvjerenost o posjedovanju Istine, a nju zahtjevam od mojih nosača svjetla, inače oni ne mogu skroz ubijeđeni pred svojim bližnjima zastupati Istinu iz Mene. I to je potrebno kako bi svjetlo bilo doneseno ljudima koji su u mraku duha; nužno je osvijetliti im put koji vodi u vis, jer tamnim putevima vi ljudi nećete napredovati, već ćete i dalje srljati ka dole. I zato ću vam uvijek iznova dostavljati svjetlo, i blago onome koji ga prihvati … blago onome koji ide putem koji mu bude ukazan u svjetlu Istine.

AMEN

Spread the Truth