Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7728 (Sprovođenje Plana Spasenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7728, 21 Listopad 1960

SPROVOĐENJE PLANA SPASENJA…

Moj plan Spasenja vam je tako jasno predstavljen da ćete u njemu biti također sposobni prepoznati Moju beskonačnu ljubav, da ne trebate dvojbiti Boga ljubavi čak kada trebate uključiti konačno djelo uništenja u plan Spasenja. Zar bi Ja mogao učiniti išta što nije motivirano Mojom ljubavlju?… Ali vi ljudi niste u stanju sve procjeniti, a ipak bi vam Moj plan Spasenja trebao objasniti što bi vaš intelekt radije odbio prihvatiti. Jedino Moja beskonačna ljubav odlučuje da li ću Ja sprovesti plan Spasenja, kojeg je Moja mudrost prepoznala da je ispravan i koji će biti sproveden od strane Moje svemoći u predodređeno vrijeme. I vi ljudi ne trebate vjerovati kako možete promijeniti Moju odluku… jer to se više ne tiče samo izbavljenja čovječanstva, nego će faza razvoja za sve duhovne supstance započeti ponovno, koja će voditi u novi period Spasenja…

To se tiče reintegracije svih duhovnih supstanci i razdvajanja duhova koji su već postigli samo-svjesnost i koji će posljedično tome biti također postavljeni gdje pripadaju s obzirom na njihovu zrelost. U kursu perioda Spasenja uvijek su postojali kratki periodi vremena kada Sam morao intervenirati u obliku raznoraznih vrsta sudova… Opet i iznova ljudi su bili upozoreni i opominjani, i zavisno o njihovoj volji da se poprave, ovi sudovi su mogli biti odgođeni ili otkazani. Opet i iznova je Moja ljubav intervenirala i pokušala izvesti ljude na ispravan put… prije nego je Moja pravednost sebe izrazila… Ali trajanje perioda Spasenja je ograničeno, i bilo bi doista dovoljno da potpuno iskupi duše da ga je ljudska volja iskoristila u ovu svrhu. Ipak jednog dana će čak i ovo ograničeno vrijeme dokončati, i ograničene/vezane duhovne supstance u kreacijama će se morati ponovno uzeti u obzir, koje moraju i žele krenuti istom stazom razvoja kako bi bile oslobođene od forme prije ili poslije.

Jer Moja ljubav također važi za ove i dalje ograničene duhovne supstance (Rimljanima 8:19-21)… Moj plan Spasenja uključuje sve jednom pale duhove… I to je ono što vi ljudi trebate zapamtiti kada vam ovaj plan Spasenja izgleda neshvatljiv i nekompatibilan sa Mojom ljubavlju. Reintegracija svih duhovnih supstanci je postala nužna i čovječanstvo je, također, doseglo duhovno nizak stupanj koji zahtjeva kraj, dezintegraciju stvaranja i onih ljudi koji nisu pronašli put do Mene i više ga neće ni pronaći… prema tome vi trebate vjerovati kako Sam Ja u Mojoj mudrosti ovo prepoznao još od vječnosti, da Sam znao za volju ljudskih bića i stanje zrelosti u posljednje dane i korespondentno ustanovio Moj plan Spasenja, koji će sada doista biti sproveden kada dođe vrijeme. Svaki dan je i dalje blagoslov, budući može biti iskorišten za povratak k Ocu. Svaki dan i dalje može pomoći duši da sazrije, i prema tome vi trebate čak sada prepoznati svaki dan kao dar milosti i biti zahvalni za Moju ljubav, koja će vam sigurno pomoći do kraja, dok nije pristigao posljednji dan… Ali da će on pristići je zasigurno istinito, jer Moja Riječ jeste i ostaje vječna Istina.

AMEN

Spread the Truth