Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7722 (U svezi predvjesnika…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7722, 8 Listopad 1960

U SVEZI PREDVJESNIKA…

Vrijeme će reći koliko puno snage počiva unutar Moje Riječi… jer srca će se osjetiti adresiranima od strane Mene i razbuktati se sa Ljubavlju spram Mene Koji sebe otkrivam kao Otac, budući Ja želim biti ujedinjen sa Mojom djecom i prema tome šaljem Moju zraku Ljubavi u srca onih koji su dobre volje. Ipak to zavisi potpuno o ovoj volji da li će ljudi prepoznati Očev glas. Posljednja količina otpora će umanjiti snagu Moje Riječi, i ovaj otpor se javlja u čovjeku koji je još bez Ljubavi. Onda on neće sebi dozvoliti da bude adresiran od strane Mene, i onda će Moja Riječ ostati bez učinkovite snage, onda ona njemu neće zvučati drugačije od ljudske riječi i on će Ju odbaciti.

Međutim, Moja djeca slušaju Moju Riječ, i stoga Ja podučavam Moju djecu: oslobodite sebe od obmanjujućih ideja tako što ćete apelirati Meni direktno za Istinu i prosvjetljenje vašeg razmišljanja. Vi ćete uskoro pokušati prodrijeti u područja koja Ja i dalje držim zatvorenima za vas… vi dolazite do zaključaka koji su unatoč tome neistine… vi razmišljate o stvarima koje vam još ne mogu biti otkrivene… Vi razbijate svoj mozak u svezi sudbine i dolaska predvjesnika… I vi dolazite do pogrešnih zaključaka. Jer rekao Sam vam, vi ćete ga prepoznati… a to znači da vi više nećete morati pitati nego ćete znati tko je on kada se pojavi.

Ali dok nije došlo vrijeme za njegovu aktivnost vi ga ne trebate tražiti niti sumnjati kako je on jedan ili drugi od vaših bližnjih ljudskih bića… jer on će doći od kuda ga najmanje očekujete. On nije dijete svijeta, on živi poput svakog drugog ljudskog bića ipak njegove misli i želje se tiču Mene premda on još nije svjestan njegove misije. Ali njegov će ga duh blistavo prosvjetliti u svezi njegove misije i njega samoga kada je pravo vrijeme za njegovo pojavljivanje. I Ja vam govorim kako će još proći neko vrijeme dok se ovo dogodi… On će biti tako posvijetljen da će njegovo svjetlo zračiti u svim pravcima da ćete svi vi, koji Meni želite služiti, sebe ugrijati na njegovu svjetlu kada dođe vrijeme duhovne nevolje, kada posljednja faza prije kraja započne: kada izbije vjerska borba… Do onda, međutim, ne vjerujte svakom duhu koji za sebe smatra kako zna više o tome, jer da je ovo znanje bilo nužno Ja bi vas Osobno podučio o njemu. Nego pažljivo rukujte sa onim što vam dolazi kroz ljudska usta i ne dopustite sebi biti prevarenima, jer ‘duh Božji’ sebi ne proturječi, i vi trebate pažljivo ispitati gdje je Moj Duh aktivan, budući vas Ja ne prisiljavam da vjerujete i na vama je kojeg ćete duha prihvatiti kao istinitog.

Ja Sam vam doista najavio predvjesnika i da će on opet doći kao glas u divljini prije Mojeg drugog dolaska, ali on će se tek pojaviti budući kratko vrijeme i dalje treba proći kada marljiv rad treba biti napravljen za Moje kraljevstvo, i budući bi vi sami postavili vrijeme kada bi njegovo pojavljivanje bilo očigledno… Ja i dalje držim vrijeme njegova dolaska prikrivenim, jer onda će Moj dolazak također biti izvjestan, onda je kraj blizu, jer on će biti aktivan jedino kratko vrijeme na Zemlji što će, međutim, biti dovoljno da bi trgnuo ljude iz njihove smrtonosne krutosti. A svrha njegovog dolaska je spasiti one koji su još neodlučni… Osnažiti one koji žele ostati vjerni Meni… i najaviti Moj dolazak… I premda ovo vrijeme nije daleko, nekoliko kratkih faza još mora proći… ali onda će ono što vam je bilo proglašeno u Riječi i Pismu biti ispunjeno.

AMEN

Spread the Truth