Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

7713 (Vidljiva prisutnost Isusa…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7713, 28 Rujna 1960

VIDLJIVA PRISUTNOST ISUSA…

“Gdje su se dvoje ili troje okupili u Moje ime, tamo Sam Ja među njima …. “ (Matej 18:20) Obećao Sam vam Moju prisutnost, i Ja se držim Moje Riječi: Ja Sam uz vas koji Me učinite sadržajem vaših misli, koji Me ljubite i stoga želite vezu sa Mnom. A gdje Sam Ja nazočan, tamo će sigurno Moj Duh biti aktivan, i biti ćete svi jednog duha, jer Ja Sâm upravljam vašim mislima i izražavam se putem vaših usta.

Ja Sam među vama …. ali Ja zahtjevam vaše Ljubavno prisjećanje na Mene …. Trebate se okupljati u Moje Ime; Ja, vaš Bog i Otac, vaš Isus, želim biti vaš cijeli cilj, želim biti Onaj Koji ispunjava vaše srce, i Moje Ime trebate izgovarati u vjeri, s dubokim poštovanjem i u Ljubavi …. i Ja ću biti među vama, i vi isto tako možete biti sigurni u Moje prisustvo i predočiti Mi sva vaša pitanja koja vas zanimaju …. Ja ću vam ih odgovoriti kroz Moj Duh.

Ja boravim još uvijek na Zemlji, samo ne u tijelu kao nekoć, nego Sam u duhu uz svakoga koji žudi za Mojim prisustvom …. Ali Ja vam se i vidno mogu pojaviti, ako je to za vas korisno, ako vam mogu pružiti pomoć ili vas mogu osnažiti u velikoj duhovnoj ili zemaljskoj potrebi …. Neće Me možda svi moći vidjeti, ako stupanj zrelosti ne dopušta duhovnu viziju. Ili, Ja ću doći neprimjetno i isto tako opet ću otići, i vi ćete se pitati, zašto se osjećate izvanredno blaženo …. Trebat će vam određeno vrijeme da shvatite što ste to doživjeli …. Ali uvijek ćete iskusiti veliko duhovo osnaženje i gorjet ćete sve toplijom Ljubavlju prema Meni, jer u sebi već imate Ljubav, inače Me ne biste mogli vidjeti.

I trebate se radovati, kad imate takav jedan doživljaj, jer tada znate da se Otac naginje nad Svoju djecu, kako bi im Se objavio. No uvijek će biti samo rijetki oni koji mogu podnijeti Mene i Moje vidljivo prisustvo, i pored toga što se Ja pojavljujem u običnoj odori i svu puninu svjetlosti ostavljam za Sobom kako vas ne bih zaslijepio, vi koji još hodate po mračnoj Zemlji. No gdje se već razbuktalo svjetlo, tamo se mogu bez opasnosti za njihove duše vidljivo pojaviti. 

A takve će vas još nevolje zadesiti da ćete trebati nebesko osnaženje kako biste se mogli oduprijeti. A to vam Ja Osobno želim donijeti …. a vi to ne trebate dvoumiti, jer Ja sam vam dao obećanje: “Gdje su dvoje ili troje okupljeni u Moje Ime tamo sam i Ja među njima …. “ I tko će Me spriječiti ako Ja dopustim da Me ovaj ili onaj ugleda? Stoga, mislite uvijek s dubokom Ljubavlju na Mene i čekajte Moj dolazak, koji je lako moguć još i prije vremena.

Jer što god da se događa, utemeljeno je u Mojoj Ljubavi i Mudrosti i treba služiti samo sazrijevanju vaših duša, koje Ja Sebi želim privući u žarkoj Ljubavi i koje su često tako slabe da trebaju biti neobično osnažene, što će i biti postignuto Mojom pojavom. Tako da, držite se uvijek Moga obećanja, i živite u svjesti Moga prisustva kad se okupljate radi duhovne ‘razmjene’, i Ja ću biti uz vas, jer je Otac željan Svoje djece i želi ih usrećiti Svojim prisustvom ….

AMEN

Spread the Truth