Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7699 (Razvojni proces duhova kroz stvaranje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7699, 14 Rujan 1960

RAZVOJNI PROCES DUHOVA KROZ STVARANJE…

Vi ste prošli/proputovali kroz cijelo stvaranje… Ovo je značajna izjava koju ćete jedino razumjeti kada prepoznate Moj Plan povratka, Moj Plan za produhovljavanje svih nezrelih/nesavršenih duhovnih supstanci, kada sa/do-znate za okolnosti koje su razlozi za vaš proces kroz stvaranje… Jer jedino kao ljudsko biće ćete ponovno biti prvo-stvoreni entitet koji ste bili kada sam vas stvorio i eksternalizirao iz (= postavio izvan) Sebe… Vaše prošlo otpadanje od Mene u najdublji bezdan je rezultiralo u vašoj dezintegraciji, tako da ste prošli kroz cijelo stvaranje kao bezbrojne pojedinačne supstance.

Ove su bile utjelovljene u djela stvaranja i morale su vršiti svoj zadatak kako bi postepeno išle naprijed na putu višeg razvoja, ostvarujući time povratak duha… transformaciju njegove prirode… u skladu sa Mojim vječnim Planom Spasenja. Jer svako djelo stvaranja ima svoj zadatak koji se sastoji od funkcije služenja. Kroz neprestano služenje pod zakonom prisile duhovna supstanca neprestano odbacuje svoju izvanjsku formu i može se(be) utjeloviti u novu izvanjsku formu i kao ta(kva) (ili ‘tako’) nastaviti sve dok nije postigla nužnu zrelost da se(be) utjelovi u ljudskom biću. Ovaj proces razvoja kroz zemaljsko stvaranje neopozivo vodi do zrelosti pošto se događa unutar zakona prisile.

Moja volja je odlučujući činbenik, i u skladu sa ovom voljom sve se uklapa u Moje zakone i ostvaruje potpunu zrelost, čak ako je potrebno beskonačno dugo vrijeme dok nije ostvaren određeni stupanj kada su se pojedinačne supstance ponovno sakupile i onda, utjelovljene kao ljudsko biće, originalna duša prolazi kroz svoj završni zemaljski proces kako bi kompletirala svoje produhovljavanje. Ali ovaj proces kroz stvaranje ne može biti proizvoljno zaustavljen ili nadomješten za drugi proces… Njega mora poduzeti/usvojiti svako biće koje se želi vratiti svojem izvoru i uzdići se iz najdubljeg bezdana do vrhunca i postati ponovno savršeno, kao što je bilo na početku. Jer fizičko stvaranje se jedino pojavilo kao rezultat Moje volje, pošto sam ga prepoznao kao put posredstvom kojeg Mi se Moje žive tvorevine, koje su se u potpunosti udaljile/odvojile od Mene, mogu ponovno približiti.

Sâmo stvaranje obuhvaća/sadržava pale duhove koji su se ukrutili/zgusnuli u duhovnu supstancu koja je naknadno bila transformirana Mojom voljom u najrazličitije forme, kojima sam odredio zadatak i svrhu: da postepeno dovedu duhovnu supstancu do zrelosti i ovoj duhovnoj supstanci ponude uvijek nove izvanjske forme kako bi ostvarila sve veću zrelost… kako bi kao samo-svjesno biće utjelovljeno u čovjeku težila ka konačnoj svrsi…. da svjesno traži i pronađe sjedinjenje sa Mnom i da kompletira završni povratak k Meni… Jedina svrha svakog djela stvaranja je udomaćiti duhovnu supstancu, čiji uspon/uzdignuće do Mene je predodređen i koja će, uslijed Moje volje, također ostvariti ovaj postepeni uspon pošto ona ispunjava svoju funkciju služenja, iako jedino pod zakonom prisile, i kroz služenje sebe opet i iznova oslobađa od forme.

Ali vječnosti će još proći prije nego će se sve najsitnije čestice posljednjeg duhovnog bića ponovno sakupiti… i onda će se Moj neprijateljski duh Lucifer također još jednom okrenuti k Meni svojom slobodnom voljom, pošto će biti potpuno slab nakon što su ga dobrovoljno napustila sva njegova stvorena bića, koja će onda težiti k Meni pošto Me prepoznaju kao njihovog Gospodina i Stvoritelja… Jedino onda će Moj neprijatelj prepoznati svoju potpunu bespomoćnost, i ponovno će žudjeti za snagom i svjetlom, žudjet će za Mojom ljubavlju koja ga je jednom činila izuzetno sretnim, i onda će se također dobrovoljno otvoriti za Moju iluminaciju ljubavi i kao Moj sin Mi se ponovno vratiti.

AMEN

Spread the Truth