Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7687 (Kraj i uznešenje… Raj Nove Zemlje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7687, 1 Rujan 1960

KRAJ I UZNEŠENJE… RAJ NOVE ZEMLJE…

Blažena sudbina u raju Nove Zemlje očekuje one od vas koji će nepokolebljivo stajati tijekom posljednje vjerske borbe na Zemlji, koji će Meni ostati vjerni sve do kraja. To će zasigurno biti teško vrijeme za vas ali biti ćete u stanju imati prevagu, jer vi ćete primiti izuzetni priliv snage od Mene, biti ćete tako očigledno zbrinuti od strane Mene i Moje Ljubavi da ćete strpljivo prihvatiti sve poteškoće i pred svijetom priznati Mene i Moje ime (Matej 10:32, 33). Vi i vaša snaga vjere će također podignuti one od vaših ljudskih bića koji su i  dalje slabi u vjeri. Oni će prepoznati Moju moć i snagu samo ako osoba ima živu vjeru u Mene. Ali vi ne bi trebali ostati uz Mene poradi nagrade, namjesto toga vaša Ljubav spram Mene vas treba motivirati da se oduprete svim neprijateljstvima od strane protivnika (Sotone). I vi ćete uistinu posjedovati ovu Ljubav na svjetlu izrazite pomoći, Ljubav, koju ću vam Ja Osobno dokazati… Onda će goruća Ljubav spram Mene pojaviti u vama i ništa vas više neće biti u stanju preplašiti, ništa vas neće biti u stanju razdvojiti od Mene, Koji jesam i želim ostati vaš Otac, Koji želi prebaciti vas kao Njegovu djecu u raj Nove Zemlje… i Koji ću vam prema tome pomoći sve do samog kraja. I Ja ću skratiti dane poradi Mojih Vlastitih (Matej 24:22)… Ovo obećanje će biti vaša utjeha kada gledate na kaos oko vas, kada ste podređeni progonstvima koji izvorište imaju u Mojem protivniku i afektiraju sve one koji vjeruju u Mene. Ne dopustite sebi biti zavedeni obećanjima onih koji Me ne žele priznati… ne dopustite sebi biti obmanuti njihovim prividno dobrim standardom života i ne žudite ga sami, jer Moj protivnik i njegovi sljedbenici ga neće biti u stanju uživati dugo vremena… Sve će prestati postojati na Dan Suda, i jedino ćete vi preživjeti ovaj dan i biti će vam dozvoljeno ući u kraljevstvo mira kada ću vas pred njihovim očima odnijeti (1 Solunjanima 4:17).

I tako ćete ostati snažni u vašem otporu, tako da ćete ostati privrženi Meni do kraja, Ja ću vas osnažiti u svakoj nevolji tijela i duše… I Ja ću vam također doći vidljivo, ako to budu dozvoljavali vaša snaga vjere i vaša Ljubav… Ja ću vam priskrbiti takvu izvanrednu snagu i utjehu da ćete biti dovoljno čvrsti da bi se oduprijeli i da ćete također preživjeti kroz kratko vrijeme bez nanošenja ikakve štete vašem tijelu i duši… Jer Moja je moć doista dovoljno velika da bi vas zaštitila u svakoj nevolji i opasnosti. Prema tome, ako ste neobično stavljeni pod pritisak poradi vašeg vjerovanja vi možete dnevno očekivati Moj dolazak… Onda ćete znati da Dan Suda više nije daleko, i onda čekajte u Ljubavi i strpljenju, jer Ja Sam vam obećao Moju pomoć i izbavit ću vas iz sve neprilike. Vi ne znate kako ste blizu kraja a dan i čas će vam također ostati tajni (Matej 24:36); ali obratite pažnju na znakove koji vam proglašavaju kraj… i shvatit ćete kako živite u krajnjem času i da vrijeme leti (Matej 24:32). To je zašto bi ga trebali iskoristiti što je najbolje u vašoj moći i uvijek ostati u kontaktu sa Mnom tako da ćete neprestano primati snagu i povećati vašu snagu vjere i vašu Ljubav spram Mene… Ja ću vas uistinu spasiti od uništenja samo ako imate volju pripadati Meni, prema tome Ja ću vam također dati snagu da prevladate sve do kraja ili ću vas pozvati prije, tako da nećete pasti žrtvom Mojem protivniku u vašoj slabosti… Jer čim se vaša volja odnosi na Mene Ja vas više neću ostaviti Mojemu protivniku nego ću vas uhvatiti i povući gore ka Meni… Ipak blažen je onaj koji doživi kraj, koji će ostati privržen Meni i priznaje/ispovijeda Me pred svijetom… Ja mu želim darovati užitke raja, Ja ga želim prenijeti na Novu Zemlju kada je došao Dan Suda… i sva nevolja i patnja će za njega biti gotova, on će živjeti u miru i blaženstvu i Ja Osobno ću biti sa Mojim Vlastitima, kao što Sam obećao (Otkrovenje 21:1, 3).

AMEN

Spread the Truth