Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7678 (Opomena na poniznost…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7678, 20 Kolovoz 1960

OPOMENA NA PONIZNOST…

Prepoznajte svoje slabosti i nastojte se boriti protiv njih, dok se vi ponizno podlažete Meni i molite za Moju milost, za Moju pomoć u duhovnoj nevolji. Jer Ja ću biti blizu najmanjega, ako on… kao jedan od najmanjih… služi bližnjemu i pomaže mu u spasenju njegove duše. Neće uvijek biti izabrani veliki, nego jedino istinska poniznost osigurava čovjeku poziv, i zato je samo malo ljudi izabrano, iako su mnogi pozvani… odnosno, mnogi se ljudi tek trebaju izboriti da postignu istinsku poniznost, kako bi zatim mogli od Mene biti izabrani. Ali, svi ljudi još uvijek imaju previše samodopadnosti (samoljublja), žele isplivati (istaknuti se) iz redova njihovih bližnjih, žele biti zapaženi i na taj način biti gotovo izloženi, a ovo već jako šteti istinskoj poniznosti, koja za posljedicu ima primanje neizmjerne milosti. Ali, Ja prepuštam svakom čovjeku njegovu volju, jedino treba naučiti raspoznati koja je stvar od koristi za vas, a koja na vašu štetu. Dokle god čovjek sebe smatra malim i nedostojnim, govori sa Mnom u Duhu i u Istini, ako traži sjedinjenje sa Mnom u molitvi. Onda Moj Duh također može teći u njega, onda mu Ja mogu osigurati neograničene milosti. Ali pronalazi li čovjek pozornost od strane bližnjih zbog njegove sposobnosti da u sebi čuje Moj glas, onda se lako njegova poniznost može promijeniti i popustiti pred samodopadnošću, koja je uvijek opasnost za ljude.

Stoga uvijek morate preispitivati sami sebe što vas pokreće da komunicirate sa bližnjima, morate znati da svaka samodopadna misao može dozvoliti ugmizavanje Mog protivnika i da onda Meni Samome sprječavate da prebivam u vama i da vam se obratim…. I morate biti kritični prema vama samima… ako Mi u Istini želite služiti. Jer gdje god boravili, uvijek Me morate moliti u „tihoj sobici“ i pitati Moj Duh. Ali, možete li se vi povući u vašu sobicu kada ste usred svijeta? Kada ste okruženi ljudima koji nisu svi istog mišljenja, i često očekuju samo senzacije? Ni na jedan trenutak ne smijete zaboraviti da Ja čujem glas djeteta, koje se mislima okreće Meni, i također Mu dajem i odgovor… ali da ostajem nijem kada se otkrije nečisti osjećaj samodopadnosti čovjeka, koji Me doduše moli, ali ne u Duhu i u Istini…

Najprije se očistite od ovog osjećaja, te izađite pred Mene mali i ponizni, i ne pokušavajte privući na sebe pažnju bližnjih. I tako vi možete vjerovati da Sam Ja među vama, kada su dvoje ili troje okupljeni u Moje Ime (Matej 18:20)… ali da nemate nikakvo jamstvo Moga prisustva, tamo gdje Mi samozadovoljstvo, ponos ili duhovna oholost odriču (opovrgavaju) prisustvo, te su sada vrata i kapije otvoreni neprijatelju, koji će doista sebe predstaviti u svjetlosnom odijelu anđela, ali koji vam ne daruje Riječi Istine i Života…  Poniznost srca je najbolji pokazatelj provjere, jer poniznome darujem Svoju Milost… A svi vi morate sami sebe provjeriti da li ste se oblikovali u istinsku poniznost, ako vi Mene pitate za Moju Riječ. Onda ćete također moći biti sigurni u Moje djelovanje, obratit ću vam Se i primit ćete snagu i svjetlo prema vašem zahtjevu.

AMEN

Spread the Truth