Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7677 (Pozivanje vinogradarskih radnika…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7677, 19 Kolovoz 1960

POZIVANJE VINOGRADARSKIH RADNIKA…

Svatko tko izrazi njegovu voljnost da čini vinogradarski posao će biti prihvaćen, budući se nikada ne može napraviti dovoljno posla za Mene i Moje kraljevstvo. I ljudima će uvijek biti dodijeljeno njihovo mjesto u skladu sa njihovom mogućnošću da ispravno vrše zadatak koji se od njih potražuje. U vrijeme Mojega života na Zemlji Ja Sam Osobno odabrao Moje učenike budući Sam bio svjestan njihova unutarnjeg života, njihove iskrenosti u ljubavi i njihove žudnje za Istinom. I Ja ću uvijek Sam odabrati Moje učenike koji će nositi Moje Evanđelje u svijet tijekom posljednjih dana prije kraja. Međutim, samo ih je nekolicina koji sebe svim srcem predaju Meni, koji su već prevladali svijet i voljni su Mi služiti kada se to tiče širenja Istine. Jer to je prije svega stvar uvođenja ljudi u Istinu, to jest, dostavljanja njima istinskog znanja o Meni Samome, Koji Sam živio na Zemlji u Isusu i ostvario čin Spasenja. To je prije svega stvar proglašavanja imena Isusovog, Njegovog Božanskog učenja ljubavi i Njegove patnje i umiranja na križu. Ako ljudi ne žele zastraniti, onda su oni morali na Zemlji pronaći Isusa, budući duši neće biti lako pronaći Ga u kraljevstvu onostranog. Ipak bez Isusa Krista oni ne mogu ući u kraljevstvo svjetla i postići blaženstvo. Otud, od presudne je važnosti da Moji vinogradarski radnici proglašavaju Njega na Zemlji i skreću pažnju njihovih bližnjih ljudskih bića na njihova Spasitelja i Iskupitelja… 

A kako bi Ju mogli proglašavati oni sami moraju najprije biti uvedeni u Čistu Božansku Istinu. To stoga također uključuje činjenicu da Moj duh može djelovati u onima čiji će naknadni rad za Mene u vinogradu biti uspješan. A Moj duh jedino može raditi kada su nužni preduvjeti na svom mjestu: vrlo duboka ljubav spram Mene, koja sebe izražava u milosrdnoj ljubavi spram bližnjega, živoj vjeri i žudnji za Istinom, koja iz Mene može teći ka njima jedino ako su voljni širiti ovu Istinu. Onda ću Ja Osobno biti sposoban podučiti ih, tako, kao njihov Gospodar mogu omogućiti Mojim slugama da dostave Istinu njihovim bližnjim ljudskim bićima, da ih obavijeste o Mojoj vladavini i aktivnosti, o Mojoj prirodi, koja je u sebi ljubav, mudrost i svemoć, i o Mojem vječnom planu Spasenja, koji će im također otkriti razlog i svrhu njihova života na Zemlji. Oni će biti u stanju obavijestiti njihova bližnja ljudska bića o Mojoj volji, koju moraju ispuniti kako bi postali blaženi. I oni će proglasiti Moje učenje ljubavi i opomenuti/savjetovati njihova bližnja ljudska bića da sebe oblikuju u ljubav… budući njihov stupanj blaženstva, kada duša uđe u kraljevstvo onostranog nakon smrti tijela, jedino o tome zavisi. Moje sluge jedino mogu raditi za Mene ako mogu pošteno odraditi zadatak širenja Istine… Oni sami moraju biti u posjedu Istine, oni su Ju stoga morali primiti od Mene, ako žele vršiti istinski vinogradarski rad… Ali onda su oni također bili odabrani od strane Mene da idu u svijet kao Moji učenici tijekom posljednjih dana i proglašavaju Evanđelje ljudima.

Znak Mojih istinskih predstavnika na Zemlji je činjenica da su oni bili uvedeni u Istinu od strane Mene Osobno, da namjesto Mene govore isto što bi Ja Sam bio rekao ljudima dok Sam i dalje živio među njima u tijelu, kao što Sam činio tijekom Mojeg života na Zemlji. Prema tome, svatko tko osobno primi Moje Evanđelje je Moj istinski učenik. A ‘Moje Evanđelje’ je istinska doktrina o Spasenju: znanje o svrsi postojanja… znanje o izvornom grijehu i otpadništvu od Mene… znanje o Mojem vječnom planu Spasenja da vodim Moje žive tvorevine nazad k Meni i do sreće unatoč ogromnog izvornog grijeha… ali to najprije potrebuje znanje o Isusu Kristu i Njegovom činu Spasenja. Jedino kada čovjek ima potpuno znanje onog što sačinjava ‘plan Spasenja’ on može biti istinski učenik za Mene… On mora biti sposoban objasniti sve međuodnose, on mora znati o ogromnoj krivnji živih tvorevina koje su potekle iz Mene u svom savršenstvu a ipak postale nesavršene svojom slobodnom voljom… Jedino kada učitelj sam zna sve će on također biti sposoban podučavati uspješno, i jedino onda on može biti poslan u svijet od strane Mene kako bi proglašavao Evanđelje ljudima. Prema tome, učenik kojeg Sam odabrao mora sam posjedovati veliko znanje tako da može ostvariti ovaj zadatak… A nema ih mnogo koji sebi dopuste biti tako podučeni da ih kroz Moj duh mogu uvesti u Istinu (Ivan 16:13)… nema ih mnogo koji mogu biti inicirani u Moj plan Spasenja, premda se u mnogima javila žudnja da Me čuju, da unutar sebe percipiraju Moj glas. Unatoč tome, Ja adresiram sve one koji žele biti adresirani od strane Mene i dajem što su sposobni primiti. I, uvijek, Moja će Riječ, Moj govor, biti za njih blagoslov i često također pasti na tlo koje Mi može donijeti dobar urod… I zato, svakome tko Mi je željan služiti će biti dodijeljena aktivnost sukladno njezinu uspjehu, ali sfera aktivnosti Mojih radnika će se uvijek razlikovati zavisno o sjemenju kojeg im distribuiram… zavisno o znanju kojeg su primili iznutra kroz djelovanje Mojega duha… I svatko može raditi sa njime u skladu sa njegovom sposobnošću i on će biti blagoslovljen od strane Mene… jer mnogi su pozvani ali samo ih je nekolicina odabranih.

AMEN

Spread the Truth