Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7675 (Provjeravanje duhovnih sadržaja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7675, 17 Kolovoza 1960

PROVJERAVANJE DUHOVNIH SADRŽAJA…

Što god vam je od duhovnih sadržajā dostavljeno, to prvo morate ozbiljno provjeriti, inače ne znate da li primate Istinu ili krivu nauku, i onda će ta nauka za vas biti od male koristi. A provjeru uvijek možete poduzeti tek nakon iskrene molitve za prosvjetljenje duha i poređenjem sa Božjom Riječju koja vam je dostavljana odozgor (Objavama Čiste Istine dakle). Tek kad se podudaraju, možete bez brige prihvatiti i tumačiti ga. Ali ta podudarnost mora biti prepoznatljiva, inače se ne radi o Božanskom porijeklu i možete ga odbiti.

A tko Boga Samoga zamoli za potporu, tko Ga moli za prosvjetljenje svoga razmišljanja, taj se ne mora plašiti da će biti prevaren, jer njegovo razmišljanje biti će tako upravljano da mu svaka proturječnost postane očita i on to može prepoznati kao krivo. No protivnik radi s puno lukavštine i podmuklosti, i ne libi se prerušiti u anđela svjetla kako bi ljudima donio neistinu (2 Korinćanima 11:14), jer on je neprijatelj Istine. On zna da Istina daje pravu sliku Boga i ljude pokreće na to da Boga ljube.

A on se trudi to spriječiti i stoga donosi iskrivljenu sliku Boga, od Kojega se može samo strašiti, ali ne i voljeti Ga. I samo na to morate paziti, da li je Ljubav Božja jasno prepoznatljiva ili Bog kao nemilosrdni sudac kod ljudi budi samo strah. A tada takvo učenje može nesumnjivo biti odbijeno kao ne-“od Boga” …. Tada djelovanje Božjeg protivnika nastupa tako jasno da razjašnjenje nije teško. Bog je Bog Ljubavi i Milosrđa …. i On želi biti prepoznat kao Otac, dakle Ljubav mora biti jasno prepoznatljiva, i On ne smije biti predstavljan kao osvetnički ili kažnjavajući Bog. No ako je Ljubav Božja dvojbena, tad je i duhovno učenje sumnjivo, pošto daje sliku Boga u kojoj se ne može prepoznati Ljubav.

No neprovjereno ne trebate prihvatiti nikakav duhovni nauk, pošto Božji protivnik djeluje gdje god može, a trudit će se često zavarati baš nositelje Istine, s namjerom da oni sami počnu dvojbiti čak i Istinu. Jer on mrzi Istinu, pošto Ona njega i njegovo kretanje razotkriva i pošto Istina neopozivo vodi nazad k Bogu, a to se protivnik trudi svim sredstvima spriječiti. I uvijek će biti i ostati borba između Istine i laži, između svjetla i tame ….

I uvijek će se protivnik Boga na čovjeka truditi djelovati tako da će ovome moći teško pasti da razluči neistinu od Istine, no ozbiljna molitva Bogu, za prosvjetljenje duha, uvijek će ga štititi od toga da prihvati neistinu ili da je zastupa. Jer žudi li se za snagom iz Boga, tad ona i djeluje, ona čovjeku daruje svjetlo koje žarko svijetli …. Jer Bog je Ljubav, a Ljubav se ne uskraćuje …. Sam Bog od tame čuva Njegova stvorenja koja žude za tim da su na svjetlu …

AMEN

Spread the Truth