Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7672 (Ogromna udaljenost od Boga… Kraj…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7672, 12 Kolovoz 1960

OGROMNA UDALJENOST OD BOGA… KRAJ…

Činjenica da su ljudi sebe udaljili od Mene do takve jedne mjere je očigledan znak vremena, jer na taj način oni sami ubrzavaju Kraj pošto zemaljski život više ne ispunjava svoju svrhu… da ljudi traže i nalaze sjedinjenje sa Mnom (Ivan 17:21-23)… Njihovo zemaljsko postojanje im je bilo dano jedino iz jednog razloga: da zakorače posljednji korak na njihovom povratku ka Meni, da eliminiraju udaljenost koju su jednom sami stvorili kroz njihovo otpadništvo od Mene (Knjižice br. 15 & 39). U zemaljskom životu im je sada pružena konačna mogućnost da shvate njihov prijestup koji je bio uzrokom da propadnu na jednu nedosežnu udaljenost od Mene… Kao rezultat Moje Ljubavi i milosti ta je udaljenost već bila toliko smanjena putem staze kroz djela stvaranja da su oni sada dosegnuli točku povratka k Meni koji se, međutim, mora dogoditi u slobodnoj volji, i prema tome jednom palim duhovima je bilo podareno kratko vrijeme zemaljskog života koje je u potpunosti dovoljno da bi se postigao konačni cilj… sjedinjenje sa Mnom.

Ipak ljudi podbacuju uzeti u obzir svrhu njihova zemaljskog života, oni na sve gledaju sa svjetovnim očima, oni ne smanjuju svoju udaljenost od Mene, u stvari, oni će je više vjerojatno povećati pošto im nedostaje Ljubavi a to uvijek predstavlja ogromnu udaljenost od Mene. I stoga je došlo vrijeme gdje Zemlja više ne služi kao mjesto duhovne naobrazbe, gdje ona promašuje svoju svrhu… kada je za čovjeka postalo besmisleno živjeti na Zemlji pošto on jedino pogrešno koristi svoj boravak i puno više je naklonjen tome da njegovu udaljenost od Mene još više poveća. A to znači da je duša ljudskog bića u krajnjoj opasnosti da ponovno bude prognana u materiju, da još jednom propadne u najdublji bezdan. I prema tome, vama ljudima će se dogoditi velika transformacija (Knjižica br. 11) da omogući Zemlji ponovno ispuniti njezinu svrhu: posluživanje duši da postigne zrelost.

Otud današnji ljudi sami uzbrzavaju kraj stare Zemlje, jer Ja želim obnoviti stari red i dopustiti Zemlji da još jednom postane mjesto odgajanja za duh što, međutim, zahtjeva razgradnju i preoblikovanje tvorevina, uključujući one ljude koji ne prepoznaju značenje i svrhu zemaljskog života i žive samo čisto materijalan život bez da uzimaju u obzir njihove duše. I bez obzira što ću Ja još dozvoliti da im se do tada dogodi, to više neće voditi do promjene u ljudima osim u nekolicini koji će Me pronaći u posljednji sat, i koje Ja također želim spasiti od njihove propasti.

Ljudi više ne vjeruju u Mene sa živom vjerom, a mrtva vjera ne može duše probuditi u život. Jer ljudi žive bez Ljubavi. Oni više ne zamjećuju nedaće njihovih bližnjih, oni samo osjećaju veliku ljubav spram njih samih i ta ljubav ih ponovno tjera u ruke protivnika, i tako oni sigurno proširuju svoju udaljenost od Mene, budući samo Ljubav uspostavlja sjedinjenje sa Mnom a nemilosrđe samo dokazuje njihovu udaljenost od Mene. Stoga vrijeme koje vas ljude dijeli od Kraja biva sve kraće… vjerovali vi u to ili ne… To je zakonska posljedica ljudskog nemilosrđa koju bi jedino sama promjena u Ljubav bila u stanju opozvati ali koja se više ne može očekivati na ovoj Zemlji.

Zemaljski život je čisto stvar toga da duša postane potpuno zrela… ipak nitko nije svjestan ovog zadatka kojeg je dužan napraviti osim malog stada Mojih Vlastitih koji će, iako neće biti u stanju spriječiti transformaciju ove Zemlje, ipak nastaniti Novu Zemlju kao korijen nove ljudske rase (Knjižica br. 42). Njihova sudbina će biti izvanredno veličanstvena, koju bi ljudi uistinu trebali smatrati kao nešto najvažnije čemu bi trebali stremiti u ovim posljednjim danima… pa ipak u to se nikad ne vjeruje a ni jedna osoba ne može biti prisiljena to uzvjerovati. Međutim, opet i iznova ćete biti obaviješteni o tome, jer Ja ću pustiti da se Moj glas čuje sve do Kraja i podsjećat ću i upozoravati sve ljude, i sve do posljednjeg dana će svaka osoba i dalje imati mogućnost da sebe promijeni… da stremi ka drugom osim čisto materijalnom cilju… I blažen je onaj koji i dalje iskorištava ovo kratko vrijeme da promijeni svoju prirodu u Ljubav; jer on se neće morati bojati Kraja pošto će onda on, također, pripadati Mojim Vlastitima koji će biti zaštićeni i spašeni Mojom snažnom rukom.  

AMEN

Spread the Truth