Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

7647 (Ivan 21:25…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7647, 12 Srpanj 1960

IVAN 21:25…

Moji vlastiti će primiti objašnjenja od Mene ako ih oni istinski žude… Moj vječni plan zasigurno sakriva mnoge stvari od ljudi, budući je neograničeno znanje uvijek samo znak napredne duhovne zrelosti ili, što se toga tiče, jer znanje raste čim Ljubav postane više duboka. A Ja znam i znao Sam od vječnosti koji stupanj Ljubavi će ljudi postići i prema tome nisam spomenuo ništa više tijekom Mojeg života na Zemlji nego su ljudi bili sposobni primiti, budući je razumijevanje najdublje mudrosti također zavisilo o njihovom stupnju Ljubavi. Unatoč tome spomenuo Sam mnoge druge stvari koje nisu bile saopćene ljudima (u Bibliji)… jer postojali su također dobrodušni ljudi u Mojoj blizini koji su bili sposobni apsorbirati i razumjeti dublje znanje. Ipak Ja Sam uvijek zastupao jedno učenje, Ja Sam saopćavao Zapovijedi Ljubavi… Uvijek Sam poticao ljude da žive život Ljubavi, i stupanj zrelosti ljudskog bića u cjelosti zavisi od ispunjavanja Mojih Zapovijedi Ljubavi, a stupanj shvaćanja ljudskog bića zauzvrat zavisi o dušinom stupnju zrelosti. Ljubav jamči istinsko znanje koje može prodrijeti u sve dubine. I ljudsko biće je uvijek također primilo značajniju informaciju što je njegova priroda sebe više preobrazila u Ljubav i žudjela znanje… Ipak nisu mnogi ljudi željeli znati. Oni su bili obično zadovoljni sa znanjem koje je bilo predano dalje usmenim putem i koje se moglo pronaći u Knjizi nad Knjigama.

Ali znanje… Istina od Boga… je neiscrpna, ona ne može biti ograničena budući Ja, kao najsavršenije biće, ne poznajem ograničenja i time Ja isto tako ne ograničavam čovjekovo znanje ako on stremi spram savršenstva i sebe kompletno oblikuje u Ljubav. Onda će on naučiti stvari koje nisu zapisane u nijednoj knjizi, i on može sve više prodrijeti u Božansku mudrost i nikada neće prestati biti zapanjen… Međutim, bilo bi budalasto takvo znanje učiniti dostupnim svim ljudima kroz knjige, jer to zahtjeva visoki stupanj duhovne zrelosti da bi ga se shvatilo, kojeg samo nekolicina ljudi na Zemlji posjeduje. Ali njega je moguće postići, i to je zašto bi se ljude neprestano trebalo upućivati na Moje Zapovijedi Ljubavi, ispunjenje kojih može doista povećati zrelost njihove duše. I premda je život na Zemlji kratak, on je dovoljan za postignuće visokog stupnja zrelosti; i prema tome svako ljudsko biće može napustiti Zemlju sa visokim stupnjem shvaćanja pod uvjetom da on spremno ispunjava ove Zapovijedi Ljubavi… Jer onda ću mu Ja Sebe otkriti u duhu, i Ja ću postaviti ispravne misli u njegovo srce ili mu prenijeti Istinu kroz Unutarnju Riječ. I onda će on premašiti znanje u koje je bio akademski uveden ili koje je stekao kroz razumsko zaključivanje. Ali on će također prepoznati da Knjiga nad Knjigama sadržava Istinu budući će je on onda čitati sa prosvjetljenim duhom, bez obzira na to što su promjene nastale kroz ljudsku razumsku misao koje, međutim, mogu biti otkrivene i ispravljene od strane jednog prosvjetljenog duha.

‘Onaj koji Me ljubi i vrši Moje zapovijedi, njemu ću doći i objaviti mu Sebe…’ (Ivan 14:21) I Ja ću ga doista uvesti u Istinu i dati mu ispravno razumijevanje za nju. Međutim, što nije apsolutno nužno znati u zemaljskom životu i što je prema tome bilo držano skrivenim će, u posljednjim danima, također biti razotkriveno svima onima koji žele pripadati Meni i kojima Ja prema tome otkrivam Moj vječni plan Spasenja. Jer oni trebaju postati svjesni specifične težine ovog vremena, oni trebaju znati što leži pred njima, i oni bi trebali u svoj ljubaznosti biti opominjani i upozoreni da uzmu u obzir Kraj i pripreme sebe za njega… I to je zašto je znanje dostavljeno ljudima koje će  oni, zavisno o njihovom stupnju Ljubavi, ili prihvatiti ili odbaciti… Oni ga nisu prisiljeni prihvatiti ali bi trebali razmisliti o njemu… oni bi trebali, budući više ne zamjećuju Knjigu nad Knjigama, unatoč tome primiti Moju Riječ, koja iznova jedino podučava Ljubav, ali koja ljudima osigurava dublji uvid u Moj plan Spasenja budući je vrijeme Kraja došlo.

Sada mogu ljudima predstaviti znanje koje za njih više nije korisno jedino zato što je njihova vjera slaba ili je kompletno iščezla, otud će na ovu informaciju obratiti pažnju jedino oni sa snažnom vjerom, koji prema tome mogu također steći uvid u Moj vječni plan Spasenja… Tako im Ja otkrivam Sebe i obavještavam ih da ono što Sam proglasio kroz vidjeoce i proroke još od početka ovog perioda Spasenja dolazi do zaključenja, jer prije ili kasnije će ovaj period dokončati i budućnost postaje sadašnjost. I svatko sa probuđenim duhom će također pronaći potpunu sukladnost sa Riječima Svetih Pisama, jer štogod dolazi od od Mene je uvijek isto i nikada sebi ne proturječi. I baš kao što je žetva zaključenje farmerovih napora, tako ću Ja, također, požnjeti na Kraju i sakupiti one čije duše su potpuno sazrijele na Zemlji, i oni će ući u život u duhovnom kraljevstvu ili na Novoj Zemlji, kako je prepoznato i odlučeno od strane Moje mudrosti i Ljubavi. Ja ću suditi žive i mrtve… Ja ću postaviti sve gdje ono pripada u skladu sa njegovim stanjem zrelosti, i ovo će također značiti da će mnogi ljudi koji su podbacili u njihovom zemaljskom životu i iznova sišli u stanje smrti biti prognani u tvrdu materiju još jednom, odakle će oni polako morati pronaći njihov put nazad u život tijekom jednog beskonačno dugog perioda vremena. Jer ništa neće biti zauvijek izgubljeno, i jednog dana će čak najniže pali duh pronaći život kojeg onda on nikada zanavijeke više neće izgubiti.

AMEN

Spread the Truth