Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7644 (Duhovna smrt i obnovljeno zarobljeništvo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7644, 9 Srpanj 1960

DUHOVNA SMRT I OBNOVLJENO ZAROBLJENIŠTVO…

Duhovna smrt je najgore stanje koje se može dogoditi duši, jer ona će biti nesposobna sebe osloboditi od nje jednom kada je napustila Zemlju. Ona postoji, ona je također svjesna sebe a ipak je potpuno bez svjetla i snage, i ovo je stanje nezamislive agonije. Ono opet neizbježno vodi do obnovljenog prognanstva u materiju ukoliko ljudi ne posreduju tako učinkovito namjesto nje (ili ‘u njezino ime’) da to dušu opskrbljuje sa snagom, tako da ona sebe može promijeniti ako ima volju to napraviti, to jest, ako se se ona tome direktno ne protivi. Sve dok je duša bez-voljna u ovom stanju, ona može primiti pomoć od prosvjetljenog duhovnog svijeta ili kroz Ljubavi-puno (ili ‘blagonaklono’) posredovanje… Ali ona također može biti tako otvrdnuta da se sa gorućim bijesom buni protiv sile koja… tako ona vjeruje… nju drži zarobljenom. Onda će se ona postojano sve više spuštati i otvrdnuti u krutu supstancu, koja naknadno čini njezin uzlaz u kraljevstvu onostranog nemogućim. Onda će ona morati putovati beskonačno dugom stazom višeg razvoja opet kroz cijelo stvaranje, jer jednog dana će se čak i ova duša probuditi u život koji traje zauvijek… Bezbrojni ljudi na ovoj Zemlji su u ovoj opasnosti da podlijegnu duhovnoj smrti, jer tijekom vremena kraja oni ne čine ništa da bi postigli ovaj život. Oni žive bez Ljubavi i prema tome također bez Boga, oni su već otvrdnuli njihove duše u materiju na Zemlji, jer oni streme spram nje i podbacuju uzeti u obzir duhovni život kojeg bi trebali stvoriti za dušu dok žive na Zemlji. Oni se klanjaju onome koji je gospodar zemaljskog svijeta i također streme za njegovim dobrima… A ova ne mogu podariti život duši nego joj sigurno osiguravaju njezinu duhovnu smrt.

I ako ona uđe u onostrano u ovom beživotnom stanju ona će biti u krajnjoj opasnosti, jer okrutni ljudi rijetko ostavljaju prijatelje iza na Zemlji koji će im slati Ljubavi-pune (ili ‘blagonaklone’) misli u duhovno kraljevstvo. I jedino ove mogu spasiti dušu,jer svaka blagonaklona misao, svaka molitva puna Ljubavi ima jedan učinak snage na takve duše, one su tako učinkovite da se duša mijenja i ima volju uspeti se. Onda je ona izbjegla duhovnu smrt, ona više neće sići u stanje koje rezultira u obnovljenom prognanstvu. Svi vi ljudi nemate ideju o snazi Ljubavi ili bi uložili napor da živite život Ljubavi… I onda ćete vi postići život, jer sama Ljubav je život, i ona budi sve što je mrtvo nazad u život.

Ako, međutim, vi ne koristite ovu snagu, ako nastavljate bez Ljubavi, duševna supstanca vaše duše nema opciju nego se ukrutiti i na taj način ulazi u užasno stanje, jer onda smrt neće voditi do dušine prolaznosti, namjesto toga to će biti stanje vegetiranja u svjesnosti o njezinom postojanju i bespomoćnog stanja agonije i tame. Sve dok još živite na Zemlji vi ste nesposobni zamisliti ovo stanje, ipak trebate napraviti sve što je u vašoj moći kako bi ga izbjegli, jer za vas je sve moguće na Zemlji, vi opetovano imate mogućnost ostvariti djela Ljubavi na Zemlji, i onda će opasnost od smrti biti gotova,  onda ćete se morati probuditi u život dok ste još na Zemlji i prema tome ćete također biti sposobni ući u vječni život, onda ste vi nadvladali smrt. I vi ste svi sposobni živjeti život Ljubavi, jer Božanska iskra je u svima vama, koja jedino treba biti zapaljena kako više nikada ne bi bila utrnuta, budući vam Ljubav uvijek daje novu snagu i vi ćete iznutra biti motivirani da budete aktivni jednom kada ste zapalili iskru Ljubavi u vama. Međutim, vi ne možete biti forsirani to napraviti, ali užasnost duhovne smrti vam uvijek jedino može biti pokazana tako da ćete pokušati izbjeći ovaj užas sami od sebe… Jer sve dok živite na Zemlji vi imate snage biti Ljubav-no aktivni; ali jednom kada ste ušli u kraljevstvo onostranog vi ćete biti nesposobni činiti išta sami od sebe, onda ćete biti zavisni o pomoći i možete sebe smatrati sretnima ako vam je ona priskrbljena od strane ljudi čije vas misli prate sa Ljubavlju… Jedino Ljubav iskupljuje, jedino Ljubav je snaga… i svatko treba steći Ljubav za sebe kroz Ljubav-nu aktivnost sve dok živi na Zemlji, tako da neće podlijeći duhovnoj smrti.

AMEN

Spread the Truth