Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7643 (Prirodna katastrofa i kaos…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7643, 8 Srpanj 1960

PRIRODNA KATASTROFA I KAOS…

(Joel 2:30-32)

Nakon Moje intervencije (= riječ je o ‘neprijatelju iz zraka’, tj. ‘udarcu kojeg će Zemlja pretrpjeti OD STRANE ZVIJEZDE’) će nastati neviđeni/nezapamćeni kaos tijekom kojeg ćete vi morati sebe dokazati/potvrditi. Ipak bez obzira što se dogodilo, vi uvijek možete računati na Moju pomoć. Život će biti podnošljiv za vas ako ga živite sa Mnom, ako nastavite držati Moju ruku i svaki korak hodati sa Mnom… Ali činjenica da će nastati kaos je sigurna, čak ako vam u ovom trenutku to izgleda nevjerojatno, čak ako ne možete zamisliti njegovu prirodu i veličinu. Jer vrijeme je kraja, to je Moj posljednji poziv na buđenje, vi ćete morati iskusiti posljednji veliki prevrat tako da se oni od vas ljudi koji se još kreću drugačijim putevima zapute k Meni… tako da vi još dobro iskoristite kratko vrijeme koje će vam onda još biti podareno prije kraja. Kaos nakon Moje intervencije kroz prirodne sile će biti neopisiv i trebat će vam puno snage da bi ustrajali/izdržali. Međutim, vi uvijek možete apelirati Meni za ovu snagu, vi ju možete sa sigurnošću primiti kroz blagonaklonu aktivnost, vi nikad nećete biti bespomoćno ostavljeni vašoj sudbini samo ako ste voljni pomoći vašim bližnjim ljudskim bićima i zatražiti Moju pomoć da bi to napravili. Ja dopuštam da vas snađe ova prirodna katastrofa poradi vaše duhovne nevolje, ona je naumljena zamisliti vas u svezi vrijednosti zemaljskog života ako je življen na čisto zemaljski način.

Jer vi ćete izgubiti sva vlasništva (ili ‘sve što posjedujete’), bit ćete natjerani u situacije u kojima će vam biti potrebno puno pomoći i tu ćete pomoć biti u stanju jedino pronaći kod Mene, jer zemaljska asistencija će biti nemoguća. Ali Ja mogu i hoću pomoći čim Me zazovete za pomoć u duhu i istini, čim Mi uputite ma samo iskrene preklinjuće misli da se pobrinem za vas u vašoj nevolji.  A što manje sebične budu vaše molitve to ćete više iskusiti Moju pomoć. I onda ću Ja očekivati od Mojih vlastitih da govore u Moje ime i također da svoja bližnja ljudska bića upućuju k Meni, da pokušaju osnažiti njihovu vjeru u Moju beskonačnu Očinsku ljubav i tako da rade za Mene i Moje kraljevstvo, jer oni će onda pronaći prijemčive uši i oči, iako ih većina ljudi neće slušati… Ali nužno je i dalje pridobiti nekolicinu ljudi poradi kojih Ja dozvoljavam da Zemlju snađe katastrofa. Jer Meni je važna svaka pojedinačna duša, Ja ne želim da ni jedna jedina duša zastrani ako i dalje može biti spašena, i Ja ću također omogućiti Mojim slugama da budu rječiti/izražajni u govoru tako da mogu biti uspješni radnici u Mojem vinogradu. Svi vi morate unaprijed sakupiti puno snage budući će nevolja biti jako jako teška, ali uvjeravam vas da ćete biti u stanju nadvladati jedino ako se držite Mene, i Ja ću svaku osobu ispuniti sa snagom koja misli o Meni u časovima najveće nevolje… Sa vjerom i povjerenjem u Moju pomoć vi ćete svi biti snažni i nadvladati svu zemaljsku nevolju. Jer vi se jedino trebate zaputiti k Meni… To je jedina svrha Moje intervencije, tako da nećete zalutati opet za jedno beskonačno dugo vrijeme kada je došao kraj.

AMEN

Spread the Truth