Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7634 (Istinski dom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7634, 27 Lipanj 1960

ISTINSKI DOM…

Duhovno carstvo je sasvim izvjesno jedna potpuno različita oblast od zemaljskog carstva i potrebna je snažna volja da bi se stremilo prethodnom carstvu dok ljudsko biće i dalje živi posred svijeta… Ovo su dva potpuno različita kraljevstva i izgleda kao da jedno kraljevstvo totalno isključuje drugo. Međutim, što više ozbiljno osoba želi ući i ostati u duhovnom kraljevstvu, to će ono njemu postati više stvarno i snažnije će on osjećati da je duhovno kraljevstvo njegov stvaran dom, da je Zemlja tek nešto prolazno kroz što ljudsko biće jednostavno mora proći kako bi dosegao njegov istinski dom. Ali u cjelosti duhovno kraljevstvo će osobi izgledati nestvarno i opet i iznova će se on morati boriti, on će morati upotrijebiti silu kako bi mentalno izbjegao svijetu na kratko vrijeme i skrenuo misli u duhovni svijet. Unatoč tome, on će uspjeti ako je to njegova ozbiljna volja. Ipak jedna stvar mora biti prisutna u njemu: žudnja za Bogom, kao rezultat ovog, život Ljubavi… U tom slučaju duša ljudskog bića će već biti utemeljena u duhovnom kraljevstvu, jer ispravna vrsta Ljubavi dolazi od Boga i vodi nazad k Njemu, Čije kraljevstvo nije od ovog svijeta. Međutim, ljudsko biće mora posjedovati ispravnu vrstu Ljubavi, Ljubav za Boga i njegovih bližnjih ljudskih bića… Sve dok nad ljudskim bićem i dalje gospodari sebična ljubav, on će biti više u dodiru sa zemaljskim carstvom i ‘duhovni’ svijet će mu izgledati nevjerojatan, ovaj duhovni svijet će mu biti udaljen i također ga mamiti da traži kontakt sa njime. Otud, stupanj Ljubavi će biti odlučujući činbenik po pitanju toga koliko stvarno duhovno kraljevstvo izgleda osobi, do kojeg opsega ga ono dominira i koliko snažno će ono utjecati na njegove misli… Ali on može postati osvjedočen u njega, on može živjeti više u duhovnom carstvu nego u ovom svijetu ako je njegova Ljubav za Boga i njegova bližnja ljudska bića bila zapaljena u njemu. Onda će ljudsko biće također sa uvjerenjem zastupati ovo duhovno kraljevstvo drugim ljudima budući će biti u potpunosti sam uvjeren u njega, i on će također uvijek spomenuti ono što iznutra osjeća… On će prikazati duhovno kraljevstvo kao jedino kraljevstvo vrijedno stremljenja i pokušati motivirati njegova bližnja ljudska bića da također streme za ovim kraljevstvom i da prognaju sekularni svijet kao bezvrijedan na drugo mjesto… uvijek smatrajući ovaj svijet kao prolazan i obraćajući više pažnje na ono što je vječno. Osoba koja ostane u kontaktu sa duhovnim kraljevstvom i pravi ga ciljem svojih nastojanja na Zemlji će puno više vjerojatno pronaći unutarnji mir… Ljudsko biće neće nikada pronaći kompletnu sreću u zemaljskom svijetu, jer on će također otkriti prolaznost ovog svijeta i njegov će život ostati nezadovoljen ako on uvijek jedino čezne za zemaljskim vlasništvima i zadovoljan je sa ispunjenjem njegovih zemaljskih želja, budući njegova duša osjeća da joj je potrebno nešto drugačije kako bi bila sretna. Njegova duša neće sebe zadovoljiti sa onime što svijet može ponuditi… Ona će se jedino biti sposobna osjećati doista sretna kada su joj ponuđena vlasništva iz duhovnog kraljevstva. Jedino onda je ona ušla u oblast duhovnog kraljevstva, jedino onda je ona pronašla njezin istinski dom, jedino onda će ona priznati duhovno kraljevstvo kao njezin dom i jedino onda će znati da je ovo kraljevstvo stvarno i da ne može opet biti oduzeto od duše jdnom kada je ona pristigla kući, jednom kada je pronašla put nazad do Očeve kuće odakle je jednom bila potekla.

AMEN

Spread the Truth