Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

7632 (“Ja sam Put, Istina i Život…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7632, 25 Lipanj 1960

“JA SAM PUT, ISTINA I ŽIVOT…”

(Ivan 14:6)

Želim vam pokazati Put kojim trebate proći tijekom vašeg zemaljskog života… Ja Osobno Sam Put, Istina i Život… Tko Mene sluša, hoda Putem, on je vođen Istinom i postiže Vječni Život… Tko Mene sluša, također će uzeti u obzir ono što mu Ja savjetujem, što Ja tražim od njega, i on će onda ići Putem Ljubavi Koji neopozivo vodi k Meni, Koji Jesam Vječna Ljubav… I tako se on opet vraća k Meni, od Kojeg je jednom proizašao. On je završio svoj razvojni put i vratio se u Očevu Kuću, on je sa svojim Ocem, kao što je bio na početku, i on će djelovati i stvarati s Njim, kao što je njegovo odredište. Dakle, Ja Osobno Jesam Put… ove Riječi Sam rekao ljudima kada Sam hodao Zemljom, i pozvao Sam ih da Me slijede, Moj Put je bio pun izuzetnih patnji, ali Ljubav u Meni Mi je dopustila Njime ići… A tako i vi trebate uvijek ostati u Ljubavi za Mene i za vašeg bližnjega, i također biti strpljivi podnoseći patnju, uvijek imajući na umu Moju muku, koja je bila tako neizmjerno teška, jer Sam uzeo na Svojim ramenima krivnju cijelog čovječanstva da bih ga doveo pod Križ. Ja Sam morao proći ovaj Put Križa, jer Sam želio patiti za bližnje, koji su bili Moja braća  i putem njihovog pada u ponor su bili opterećeni velikom krivnjom, koju oni nikada ne bi bili u stanju isplatiti. Sažalio Sam Se na stanje ljudi, jer su bili nesretni i nikada ne bi mogli postići blaženstvo, da Se Ja nisam založio za njih. Ljubav Mi je odredila sve misli i postupke, Ljubav je podnijela Žrtvu Otkupljenja za sve ljude. I ako Sam Ja dakle nazvao Sebe Putem, takav također mora biti i vaš Put, Put Ljubavi, vi također trebate voditi brigu o vašim bližnjima u svakoj potrebi tijela i duše, vi također trebate biti spremni žrtvovati sebe, vaše biće treba biti ispunjeno Ljubavlju, onda idete istim Putem Kojim Sam Ja išao, i onda ćete također doći do Istine i Vječnog Života. Ja Osobno Sam Put, Istina i Život. Ako Me vi ljudi priznate kao Božanskog Otkupitelja Isusa Krista, u Kojem sam Ja Sam ponudio Sebe kao Žrtvu na Križu za sve ljude, onda ćete se vi također naći na Istinskom Putu, primit ćete Istinu od Mene i doseći ćete blaženstvo, jer samo Čista Istina vas može probuditi u Život i to će uvijek biti Život u blaženstvu, jer vam Ja mogu uvijek dati jedino Istinski Život, koji znači poplavu Moje Snage Ljubavi, koji neusporedivo blaženim čini biće koje je tada uzelo ispravan Put koji vodi k Meni, Put povratka u Očevu kuću. I tako Sam vam pokazao pravi Put, Ja sam vas podučio o tome da jedino Ljubav vodi u blaženstvo, da jedino Ljubav jamči Istinu i da jedino Ljubav daje Život duši, koji onda više nikada ona neće izgubiti. Budući je onda također osigurano sjedinjenje sa Mnom, što je cilj i svrha zemaljskog života. Tada je biće – duša – ponovo preobražena u Ljubav, i ušla je u njeno prvobitno stanje, iznova je blažena kao što je bila na početku.

AMEN

Spread the Truth