Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7624 (Razni dokazi Boga…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7624, 17 Lipnja 1960

RAZNI DOKAZI BOGA…

S Moje strane vam je omogućeno da lako vjerujete, samo ako ste voljni za to, jer Ja vam dajem tako očigledne dokaze Mene Samoga i Mog djelovanja, da Me možete prepoznati i da bi se time vaša vjera mogla utemeljiti. Ja vam Se dokazujem putem Stvaranja (svemir), putem svega što vas okružuje …. i dokazujem vam se putem Mog obraćanja, koje vam odjekuje odozgor, i koje se dostavlja ljudima koji su spremni vjerovati …. jer, volja za to mora biti prisutna kao prvo, a tada će čovjek i moći vjerovati. 

Dobra volja otvara mu oko, uho i srce …. i on će moći vidjeti, čuti i osjetiti pregršt dokaza toga da Ja Jesam (dokaze Moga Bivstva), pošto Ja Sâm Sebe obznanjujem čovjeku dobre volje …. jer mu Se približavam i dam mu Se prepoznati. Dakle niti jedan čovjek neće moći reći da mu je nemoguće vjerovati …. nego u tom slučaju jedino nedostaje voljnost, a ni jedan čovjek ne može biti prisiljen. Tada je volja Meni još potpuno oprečna, jer nijekanje Božanstva dokaz je za to da se čovjek još nalazi potpuno u području pra-grijeha, da on od svog nekadašnjeg otpora protiv Mene još nije odustao, a tad njegova volja ni ne može biti slomljena silom. 

I pored toga neprestano vrbujem njegovu volju tijekom zemaljskog života, time što mu Se uvijek nanovo objavljujem, na najrazličitije načine, tako da Me u svako doba može spoznati, samo ako promjeni svoju volju. Vjera u Mene može biti zadobivena od svakog čovjeka, pošto stoji usred Mog Stvaranja i djela prirode uvijek mu iznova govore, i o njima jedino treba razmisliti. Volja okrenuta od Mene će doduše uvijek tražiti objašnjenja za čuda Stvaranja drugačija nego li je to postojanje Bića-Stvoritelja od Vječnosti; no ako vlastita volja ustukne, u čovjeku se mogu izdići i druge misli, i on može smatrati mogućim to da je jedna Sila Koja je iznad svega Stvoritelj i Upravljač ….

I Ja ću se uvijek truditi na čovjeka djelovati tako da on dobije tu spoznaju. U zadnje vrijeme pred Kraj vjera je sve više izgubljena, i ni Moja otkrovenja ne postižu mnogo, baš zbog volje ljudi, koja ne može biti prisiljena. Pa i pored toga Ja ne propuštam čovjeku obraćati se odozgor, jer Moja Riječ ima moć promijeniti čovjekovo razmišljanje, kad on dopusti da ona djeluje u njemu. Jer i to se događa, da potpuno nevjerni ovu Moju Riječ čuju ili pročitaju i osjećaju se dotaknuti, iako je to samo rijetko slučaj.

No Meni je bitna svaka duša, i Ja ne posustajem truditi se oko svake pojedine duše. I putem sudbine stajem na put onim ljudima koji ne žele vjerovati, time što ih dovodim u stanje nevolje, gdje se jednom nadmoćnom Biću mogu obratiti za pomoć …. no njihovoj volji uvijek moram ostaviti punu slobodu, i uvijek dakle mogu pokušavati utjecati na tu volju, što Moja Ljubav i Milosrđe i čini, dok god čovjek živi na Zemlji ….

AMEN

Spread the Truth