Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7617 (“Mnogi su pozvani, malo je izabranih…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7617, 6 Lipanj 1960

‘MNOGI SU POZVANI, MALO JE IZABRANIH…’

Tko se osjeća pozvanim za duhovni zadatak, on ovaj zadatak također treba smatrati primarnim (najvažnijim, hitnim, neodgodivim), budući je unutarnji poziv proizašao iz Mene, i stoga Moja volja treba također uvijek biti ispunjena. A, Moj Duh će objaviti čovjeku što Ja tražim od njega, i otuda on treba jedino slijediti unutarnje nagonjenje, kako bi sada također svoj zadatak i obavio. U Posljednjem vremenu su mnogi ljudi pozvani od Mene, no tek su malobrojni izabrani, jer zadaci njima postavljeni zahtijevaju izvjesne sposobnosti, poput čvrste volje da Mi služe. A Ja uistinu mogu odmjeriti koji zadatak Ja mogu postaviti pojedincu, i Ja znam kako će ga sada on obaviti. I sada će on biti odgovarajuće postavljen, kako bi on bio uspješno aktivan u Mojemu vinogradu. Pa je također i njegova životna sudbina tako uređena, kako je to od koristi za njegovu službu za Mene. A ponekad se čini kao da je ta sudbina bila nepovoljna za čovjeku postavljeni zadatak, kao da je čovjek bio sudbinski spriječen u njegovoj službi za Mene… Ipak, on treba ostati u stalnom uvjerenju i sigurnosti, da je on od Mene pozvan za svoju službu, i zato će također tako dugo od Mene biti očuvan odgovarajućim za to, dok je to Moja volja. A on treba biti gorljiv, te uvijek misliti da Mi je on jedino onda vjerni sluga, kada se on podvrgava Mojim uputama… kada on čini sve što je u njegovim snagama… A on se u svojemu vinogradarskom radu ne smije nikada pustiti voditi (odlučivati, određivati) od strane bližnjih, on treba jedino slušati Moju Riječ, koja će mu uvijek zvučati, kad god on to želi. Jer, Moji pravi radnici u vinogradu će također u sebi čuti Moj glas, i stoga oni uvijek mogu obaviti ispravan posao samo kada se otvore ovom glasu i slijede ga. Tko je međutim, Moj pravi radnik u vinogradu? Svatko tko se ozbiljno i iz Ljubavi za Mene i za bližnjega stavi Meni na raspolaganje, tko želi surađivati u Iskupljenju zalutalih duša, i tko stoga uspostavlja i održava iskrenu i duboku povezanost sa Mnom, u kojoj on sada može čuti Moju Riječ koja ga uči o njegovom zemaljskom zadatku. Ova ozbiljna volja za suradnju visoko je cijenjena od Mene, i Ja njega uzimam u Moju službu, jer Ja trebam radnike u Mojemu vinogradu, koji su u Posljednjem vremenu iznimno aktivni, i stoga pomažu gdje je velika duhovna nevolja… Ali, oni ne smiju raditi proizvoljno (neovlašteno, samovoljno), oni trebaju čekati Moj poziv i primiti Moje upute koje im Ja onda također jasno dostavljam kroz srce. A Ja ću blagosloviti svakoga, koji Mi se još ponudi za službu, budući je u Posljednjem vremenu nužno da posao bude marljivo obavljen, tako da bude spašeno još ljudi prije propasti Zemlje, koja predstoji ne za dugo vremena… koja će donijeti duhovnu i zemaljsku promjenu, kako Ja to uvijek iznova najavljujem kroz Moju Riječ, kojoj vi također trebate pokloniti vjeru, tako da se ne izgubite. 

AMEN

Spread the Truth