Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7611 (Razdvajanje duhova… Kraj jednog zemaljskog perioda…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7611, 30 Svibanj 1960

RAZDVAJANJE DUHOVA… KRAJ JEDNOG ZEMALJSKOG PERIODA…

Staza kao ljudsko biće kroz zemaljski život je posljednja faza razvoja jednog palog prvobitnog duha na ovoj Zemlji… to je završetak vremena koje je ovom duhu bilo podareno za njegov viši razvoj, to je završetak vremena tijekom kojeg je prvobitni duh opet sposoban postići savršenstvo ako on dobro iskoristi ovu posljednju fazu, stadij kao ljudsko biće, ako okrene svoju volju u ispravnom pravcu tijekom ovog vremena. Stoga je sposoban postići cilj ulaska u kraljevstvo, odakle je jednom potekao, opet u potpuno produhovljenom stanju; on je sposoban vratiti se svjetlu, vječnom Prvobitnom Izvoru, ka Ocu, iz Kojeg je prethodno potekao kao Njegova živa tvorevina. Ali premda je ovaj zemaljski život prekratak, poredbeno sa beskonačno dugim periodom pripremnog/prethodnog razvoja, postoji unatoč tome veliki rizik da će ljudsko biće opet zloupotrijebiti njegovu volju, da on neće stremiti postići ovo savršenstvo nego će opet sići u bezdan… A budući je to njegova slobodna volja on ne može biti spriječen da to napravi, baš kao što on, zauzvrat, ne može biti prisiljen okrenuti njegovu volju ispravno. Otud je to stvar testiranja njegove volje po drugi puta, i on mora proći ovaj test kao ljudsko biće ili će njegov kurs kroz zemaljski život biti neuspješan… što može također rezultirati u obnovljenom prognanstvu u materiju ako mu nije podarena milost da se postepeno uzdiže u kraljevstvu onostranog pod daleko težim uvjetima nego na Zemlji. Ova mogućnost također postoji sve dok zemaljski period još nije bio završen budući je carstvo onostranog i dalje otvoreno za duše koje napuštaju ovu Zemlju u nezrelom stanju. Ipak kapije onostranog će se zatvoriti čim ovaj period Spasenja dokonča i novi započne iznova… Jer kraj jedne stare ere također naznačava potpuno razdvajanje duhova, on znači reintegraciju svih duhova u izvanjske omotače ili tvorevine koje korepondiraju sa njihovim stupnjem zrelosti.

I u svrhu obnovljenog zarobljeništva pakao će takođe izbljuvati sve tijekom posljednjih dana, onda će svaka mogućnost daljnjeg napredovanja u kraljevstvu onostranog također biti gotova, naračun čega se i dalje vrši značajan iskupiteljski rad kako bi se još spasile duše od dolje od obnovljenog prognanstva u materiju. Suštinsko prebiranje/prosijavanje će se dogoditi u onostranom i na Zemlji. I ako bi ljudi na Zemlji uzeli u obzir koliko daleko su već uznapredovali i koliko blizu su do postizavanja njihovog savršenstva oni bi doista prikupili svu njihovu snagu kako bi i dalje dobro iskoristili vrijeme koje im je preostalo do kraja… Ipak bez obzira što im je rečeno oni ništa ne uzimaju ozbiljno; oni ne koriste vrijeme kako bi postigli njihov cilj i posljednja milost njihova utjelovljenja kao ljudsko biće ih mimoilazi neučinkovito, jer čak sva druga sredstva milosti koja su im podarena tijekom ovog vremena ili nisu prihvaćena ili su korištena neispravno, i jedan beskonačno dugi proces razvoja dokončava bez da je postigao pravi rezultat za ljudsku dušu… za jednom palog prvobitnog duha, koji je naumljen povratiti se Bogu… Međutim, ljudi mogu jedino biti opominjani i upozoravani, i to se događa u velikom opsegu/stupnju kroz Božansku Riječ koju Božja veća od najveće Ljubavi dostavlja odgore ljudima na Zemlji kao jedna izuzetna sredstva milosti… I svi će ljudi biti adresirani sa njom i trebaju jedino otvoriti njihova srca i uši kako bi osjetili snagu Božanske Riječi i sigurno se uzdigli. Stoga svako ljudsko biće ima opciju postići snagu za sebe, on jedino treba biti dobre volje i stremiti ispuniti svrhu njegova ljudskog života… On mora živjeti kratko vrijeme do kraja njegova života svjesno, on mora htjeti udovoljiti volji Onoga Koji mu je dao njegov život, on mora sebe izručiti Njemu i apelirati Mu za snagu i milost. Onda će on također postići njegov cilj, jer ovaj apel će njemu uvijek biti uslišen, i Bog će blagosloviti svakoga tko Mu se okrene za snagu i milost, i njegova zemaljska staza neće biti uzaludna.

AMEN

Spread the Truth