Jakob Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

Jakob_Lorber

Jakob Lorber

Jakob_Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

Izgubljena Pavlova Poslanica Zajednici u Laodiceji

Print Friendly, PDF & Email

Izgubljena Pavlova Poslanica

Zajednici u Laodiceji

Koju je Gospod Isus Krist, Unutarnjom Riječju, iznova objavio po proroku Jakob Lorberu

‘A kad se ova poslanica pročita kod vas, pobrinite se da se pročita i u Laodicejskoj crkvi,
 i vi da pročitate onu iz Laodiceje.’      Kološanima 4:16

Prvo poglavlje

1. Pavle, Apostol Isusa Krista, Voljom i Milošću Božjom, i Timotej naš Brat.

2. Svetoj zajednici u Laodiceji i svoj vjernoj braći u Isusu Kristu u njoj, i mudrima u Duhu Božjem: Milost sa vama i istinski mir od Boga, Oca našeg, u Gospodu Isusu Kristu.

3. Mi zahvaljujemo, veličamo, i uvijek slavimo Boga, Oca našeg Gospoda Isusa Krista, i vrlo se brinemo za vas; i uvijek se za vas molimo Bogu.

4. Saznali smo po Duhu Gospodnjem, i preko našeg brata Epafrasa i kroz Nimfasa, kako ste po pitanju nekoliko stvari zapali u stari grijeh,

5. Odabravši biskupa i svećenstvo, i da od Krista želite napraviti idola; i da ste odabrali kuću, dan i veličanstvene odore.

6. Dakle, kako je do određene mjere bio običaj među poganima i među Židovima, kada je pred Bogom još vrijedilo obrezanje tijela, kojeg je On odredio u doba Oca Abrahama kao predznak živog obrezanja Duha u vama kroz Isusa Krista.

7. Ovo vam sada obznanjujem, tako da znate kakvu vrstu borbe moram voditi zbog vas; od kojih su me neki lično vidjeli, a neki pak nisu.

8. I da ste bili strogo opomenuti u vašem srcu, tako da možete sakupiti vašu ljubav, u kojoj je sadržano svo bogatstvo savjesnog razuma kako bi spoznali veliku tajnu Boga, Oca, u Njegovom Sinu, Isusu Kristu,

9. U Kojem su skrivena sva blaga mudrosti i žive spoznaje u Duhu.

10. Upozoravam vas iz ovog razloga: Da vas nitko ne bi mogao zavesti pametnim i kićenim govorima, i poganskom filozofijom.

11. Čak i životinje imaju svoju pamet, koja je nalik filozofijama pogana koji prinose žrtve mrtvim idolima.

12. Vi ste međutim bili iskupljeni smrću Isusovom za vječni život u Bogu Ocu. Kako ste onda mogli vaše srce, pošto je postalo prebivalite za Duha Svetoga, ponovno predati duhu mrtvih?

13. Premda nisam sa vama u tijelu, ja sam, Kristovom moći u meni, neprestano sa vama u Duhu, i vidim vašu vjeru i vaša djela,

14. I zato ću vas najozbiljnije opomenuti i ukazati vam kako su toliki mnogi među vama, draga braćo, upali u veliku glupost; njihove isprike ja prepoznajem te kako, i što žele ostvariti.

15. Ali vi trebate slijediti Isusa Krista Kakvog ste od mene preuzeli i prihvatili; i također trebate živjeti u skladu sa Evanđeljem, kojeg sam vam vjerno propovijedao.

16. U tome trebate pustiti duboke korijene i biti čvrsti u vašoj vjeri, kako sam vas svih podučavao u Duhu našeg Gospoda, Isusa Krista, živog Sina Božjega, Koji vlada s desne strane Oca Vječnoga.

17. Ali, kakvi sada želite biti, neprijatelji ste Krista i Njegove Riječi.

18. Što želite? Da li želite postati ponovno robovi i sluge u zarobljeništvu zakonu, grijehu, i smrti, od svega što smo vam bili isporučili kroz Isusa Krista?

19. Slušajte me. Govorim vam: Budite oprezni, da vas ne začara i orobi vaša svjetovna mudrost, i šupljikava učenja onih među vama, koji se boje Rimljana i slijepih Židova više nego Gospoda Slave Koji nas je izbavio, i kroz Kojeg smo mi, nebo i zemlja i sve stvari bili stvoreni.

20. Kada sam bio među vama, vaši su me filozofi pitali kakve su razlike bile između Boga i Njegova Sina, Krista. Tada sam uzeo riječ i rekao:

21. ‘Čujte me braćo. Bog je Jedan, i Krist je Jedan; pošto postoji samo jedan Bog, prema tome postoji samo jedan Krist. Kakvih razlika može biti između Boga i Krista? Bog je Ljubav, a Krist je Mudrost u Bogu, ili Svjetlo, Istina, Put, i Vječni Život.

22. U Kristu prebiva tjelesno sva punina Božanstva, i mi smo savršeni u Njemu; pošto je On temelj i Glava svake vlasti, svake moći i sile, nad poglavarstvima, a On je i Vladar svih Kneževina Zemaljskih.’

23. Ako sam vam ja, Pavle, govorio o ovome u Duhu i u Istini, kako možete biti zavedeni ljudskim učenjima i svjetovnim običajima (zakonima/pravilima)?

24. Bili ste obrezani (očišćeni) bez ruke i noža kroz Duha Svetoga, kad ste odbacili vaš grešan život, koji je bio silan korijen u mesu vašeg tijela; i to je bilo istinsko i živo obrezanje u Kristu.

25. Time ste sa Isusom Kristom sahranili za ovaj svijet vaše grešno tijelo krštenjem po Duhu Svetome, i kroz Krista ste ponovno uskrsnuli kroz živu vjeru i kroz ljubav prema Njemu.

26. Što će vam opet staro obrezanje, koje više ne bi trebalo prakticirati; ovaj obred je sada bez vrijednosti, pošto je Krist već bio ovdje i uskrnsuo je i mi u Njemu. Što će vam Šabat, kada je Krist obavljao Svoje djelo svakog dana i obavlja ga i dalje, i kroz to je On učinio svaki dan danom Gospodnjim, i nije slavio Šabat?

27. Ali ja vas poznajem, i zato vam govorim: Krist, onakav Kakav jest, želi biti siromašan u svijetu; ali vi želite zlato. Iz tog razloga želite imati kuću za molitvu, praznik, i veličanstvenu odoru.

28. Kažete kako Bog, kroz Krista, Njegovog Sina, nije nigdje poništio Mojsijeve zakone, već ih je umjesto toga na Svetoj Večeri potvrdio (potvrdio Svetom Večerom); prema tome bi trebalo biti žrtvenog obreda.

29. Kako to, onda, da mene, Pavla, odabranog od strane Boga kao istinskog Apostola Gospodnjeg, ispunjenog (nadahnutog) Duhom Božjim, još nikad Duh Božji nije obavijestio o tim stvarima, premda sam bio, prije moga poziva, revnosniji hramski sluga u puno većoj mjeri nego ste to vi ikad bili?

30. Želim vam, međutim, sada reći kako me Duh Božji probudio: Kada sam bio na putu za Damask u hajki za novom Kršćanskom zajednicom, prije svega sam vidio – čak u mojoj sljepoći – da Gospod želi da Ga obožavaju i da Mu se dive u Duhu i u vječnoj istini, ali nikako više nekim obredima.

31. Bog ne poziva nekog u Svoju službu nakon što ga je oslijepio. Ja sam, međutim, najprije morao postati slijep, tako da bi izgubio sve što je od svijeta, prije nego sam mogao postati jedan od Njegovih najmanjih slugu.

32. Ali zašto sam najprije morao biti oslijepljen? Zato što je moje cijelo biće bilo zakopano u materiju služenja hramu, i od nje je moralo biti oduzeto na ovaj način.

33. Pošto me Gospod pozvao u mojoj sljepoći, bez obreda, kako sam ikad od Svete Večere mogao napraviti obred?

34. Zar nije to ono što me Duh Božji uvijek podučava? Tkogod ima svjetlo očiju gleda u te svjetovne obrede, i njima se zabavlja;

35. Ali za slijepu osobu, cijeli svijet sa njegovim obredima je stvar prošlosti pa tako i hramska služba sa njezinom veličanstvenom odorom.

36. Dakle, vječna je istina: Gospod me nije pozvao ustanoviti novi obred; umjesto toga, pozvao me da uznosim srca, koja je Sotona okovao svojim okrutnim okovima na vijeke vjekova;

37. I da svakome propovijedam slobodu Duha, mir Duše, i time raskidam u Kristu, Gospodu, stare, teške okove smrti.

38. Ali od kakve bi dobrobiti moja učenja bila meni ili vama; od kakve dobrobiti bi bilo Evanđelje Božje, ako vi ponovno dobrovoljno uđete u staru smrt?

39. Ja vas, međutim, molim poradi vašeg vječnog života: Odustanite od svega što je staro Babilonsko zarobljeništvo ostavilo u gorko nasljeđe svim Židovima.

40. Gledajte: Babilon, veliku bludnicu svijeta, je Gospod uništio pošto je mnogim narodima donijela smrt. Što ćete imati od toga ako je vaša želja da iz Laodiceje podignete novi Babilon? Prema tome, odustanite od svega što bi nanovo moglo prouzročiti grozotu opustošenja koju je predskazao Danijel, dok je stajao na svetom mjestu.

41. Krist vas je, međutim, vratio u život, pošto ste bili mrtvi u vašim grijesima, i u neobrezanju vašeg tijela; On vam je oprostio sve grijehe, koje ste ikad počinili u hramu, kao i u vašem neobrezanju.

42. On je izbrisao krvavo pismo, koje je bilo protiv svih nas, koje je došlo u postojanje baš kroz svjetovne odredbe; i naša imena su bila zabilježena tim pismom u knjizi svijeta, u knjizi pravde (suda), i u knjizi smrti, time što je pismo prikucao na križ.

43. Zašto želite ponovno poderati ovo krvavo pismo, koje je bilo prikucano na križ pravde (suda), križ sramote, križ prokletstva, i križ smrti, pismo kojeg je Bog Osobno izbrisao, i izmijeniti vaša nova imena u Kristu za stara, koja su krvlju bila zapisana u knjizi pravde (suda)?

44. O vi slijepi glupaci sve gluposti. U Kristu ste postali oslobođeni, a sada ponovno želite postati robovi i sluge grijeha, pravde (suda), i smrti. Zar niste čuli, da je onaj koji je prikucan na križ proklet?

45. Krist je, međutim, uzeo vašu sramotu, vaše ruglo, vaš grijeh, vaš sud, i vašu smrt na Sebe, i dopustio da Ga prikucaju na križ kao prokletog, da bi za vas postigao slobodu pred Bogom tako da možete hodati u časti. On je uzeo svo vaše ruglo i svu vašu sramotu sa Njime na križ.

46. Oh, što je to što vas je začaralo – one od vas koji su oživjeli u Kristu – da sada sebe želite ponovno prepustiti smrti?

47. Sa kime bi vas mogao usporediti da vas to pogodi kao dobar pogodak u metu? Da, vi ste poput uspaljene kurtizane, koja živi u gradu, i kćer je iz dobre obitelji.

48. Slušajte me i dobro ovo razumite. Od kakve je koristi kurtizani to što dolazi iz dobre obitelji, kada je njezino tijelo uspaljenije od uspaljenog jarca?

49. Neće li ona gonjena svojim tjelesnim žudnjama hodati amo tamo po svojoj sobi, i onda će se skoro cijelim svojim tijelom naginjati čas kroz jedan a čas kroz drugi prozor, i svojim će požudnim očima gledati na sve strane, ne bi li ugledala nekog tko ima ono za čim njezino požudno tijelo žudi?

50. I kad ga ugleda, ona će mu užarenim očima pokazati ono za čime žudi, i sa njim će sagriješiti deset puta više kroz svoju požudu, nego kurva u njezinom krevetu sramote sa njezinim bludnikom.

51. Oh gledajte, vi Laodičani, ovdje imate vašu sliku i priliku! Da li znate, međutim, što će sa njom učiniti iskreni i pošteni zaručnik koji ju je htio zaprositi, kada prođe pored njezine kuće, i primjeti njezinu sramotnu požudu?

52. Od tog trenutka na dalje, on će je izbaciti iz svoga srca i više neće pogledati u nju, čak ako bi zapala i u najveću nevolju.

53. To je ono što će Gospod učiniti sa vama, pošto je On podigao novi, živi hram u vašim srcima, gdje Ga trebate iščekivati; ali vi prezirete taj hram, ovu svetu odaju, i trčite, zbog sâme svjetovne požude ka prozoru pravde (suda) da bi bludničili sa svijetom, zbog zlata, ugleda, i vlastoljublja, pošto žudite za svim ovim stvarima.

54. Ali ja vam ovo kažem: Gospod će Sebe povući i prepustiti vas svakojakoj vrsti bluda, i staroj pravdi (sudu), i staroj smrti, ukoliko se smjesta ne okrente, i potpuno ne odustanete od vašeg samoizabranog svećenstva, od vaših hramova, od vaših praznika, i vaše veličanstvene odore; sve to je odvratno pred Gospodom, baš poput požudne kurtizane, koja je u njezinom srcu puno opakija, nego deset Babilonskih kurvi.

Drugo poglavlje

1. I zato, neka na vašu savjest ne vrši utjecaj niti od Boga nepozvan biskup ili svećenik, niti praznik, niti stari Šabat, niti mlad mjesec,

2. Niti hram, niti žrtveni obred, niti veličanstvena odora, pa ni jelo i piće.

3. Budite umjereni u jelu i piću, to je dobro za duh, dušu i tijelo i to je ugodno Gospodu.

4. Ali kada netko uči, govori, i zahtjeva: ‘Ovu ili onu određenu hranu čovjek ne smije jesti, jer je nečista po Mojsiju.’

5. Onda ja protivno tome kažem: Krist je ispunio i iskupio Mojsija i proroke; Gospod nama nije zabranio niti jednu hranu; On Sâm je jeo i pio sa grešnicima i carinicima,

6. I uzviknuo je: ‘Ono što jedete to vas ne čini nečistima; nego što izlazi iz vašeg srca, poput ogovaranja, zlih požuda, škrtosti, zavisti, ubojstva, bijesa, proždrljivosti, lakomosti, kurvanja, preljuba i tome sličnog – to je ono što uvijek onečisti čovjeka.’

7. A pošto imamo to Evanđelje od Njega, jedinog Gospodara Sve Slave Osobno, koliko glupi bismo bili, da sami sebe ponovo ujarmimo starim i bezbožnim jarmom?

8. Kakvog je značenja u sadašnje vrijeme sjena koja je, sa Mojsijevog stajališta, bila proročanski predznak onog što se pred našim očima ispunilo, nama, koji smo sa Kristom i u Kristu postali jedno tijelo.

9. A ja vas molim, čak i zaklinjem: Ne dozvolite nikome da namjesto vas odlučuje koji bi trebao biti vaš cilj, posebice onome koji na vlastitu inicijativu, hoda uokolo u svoj poniznosti i totalnoj duhovnosti anđela nebeskih, ali on sam nije nikad niti vidio niti čuo išta o njoj, a u svom naumu je napuhan svojim tjelesnim žudnjama,

10. I ne drži se glave, koja cijelo tijelo snabdjeva snagom uz pomoć udova, zglobova i mišića, koji se uzajamno potpomažu i drže, i rastu do Božanske veličine,

11. Nego se drži svoje žudnje, koja je iznutra puna nečistoće i prljavštine, puna sebičnosti, puna obmane i laži, puna vlastoljublja, škrtosti i zavisti.

12. A upravo takav je slučaj sa onim koji vam se hoće nametnuti, kao da je pozvan od Gospoda i od mene, i nakon toga izabran od vas.

13. A ja vam sada kažem svima: Taj u sebi ima vražjeg duha i kreće se među vama kao vuk u jagnećoj koži i kao izgladnio i ričući lav koji se revnosno trudi požderati vas.

14. Zato ga oterajte što je brže moguće, i vratite se ponovo Nimfasu, čija je kuća prava zajednica Kristova.

15. Jer svi vi ste umrli za svijet zajedno sa Kristom, u onoj mjeri u kojoj se to tiče svijeta i njegovih običaja (pravila/zakona). Iz kojeg razloga želite ponovno biti uhvaćeni od strane svjetovnih običaja (zakona/pravila)? Ponašate se kao da još živite u njemu!

16. A dom mog dragog brata Nimfasa osta’ vjeran u svojoj slobodi, koju sam mu dao kroz Isusa Krista, Koji je Vječni Gospodar.

17. Nimfas je prepoznao vuka, kao što sam i ja prepoznao vuka, Duhom Božjim, koji je u meni, a on me uvijek podtstiče, pokreće i uči u svim različitim stvarima jedinoj ispravnoj mudrosti pred Bogom, a to također važi i za brata Nimfasa.

18. Zato vas i opominjem silom sve prave revnosti u Kristu Gospodu, idite kod Nimfasa i ponovo budite jedna zajednica sa njegovim domom.

19. I ne slušajte one koji licemjernom pobožnošću kažu: ‘Ne dotiči, ne kušaj, ne hvataj, i čini to ali ne čini ovo ili ono.’ Sve to upotrebom propada, a u suštini nije ništa drugo nego isprazni od strane ljudi napravljeni zakoni.

20. Nego slušajte što vam imam reći iz Duha Kristovog, koji je u meni, tako da ponovno možete postati slobodni, i da budete vjerni nasljednici Isusa Krista u kraljevstvu Božjem koje je živo (djelatno) unutar vas.

21. O braćo, razmislite, kakve koristi imate od onih u kojih je samo privid mudrosti i (jedna) kroz samog sebe odabrana licemjerna i hinjena duhovnost i poniznost,

22. I onih koji kažu: ‘Čim pogledaš ženu, već si sagriješio i ako jedeš nečistu hranu koju je Mojsije zabranio, već si nečist cijeli dan, i kada dotakneš poganina i govoriš s njim više od tri riječi, onda to trebaš javiti svećeniku, tako da te očisti pred Bogom.

23. Zaista, oni su sasvim puni prljavštine, i škrtosti, i bluda i potajno trguju sa svim poganima, i čine sve što je u njihovoj moći da svoje tajno prijateljstvo sa njima ničime ne ugroze.

24. A ja, međutim, kažem: ‘Tijelo traži što mu treba (što je njegovo), kao i Duh; ono (tijelo) ima svoje želje i svoje potrebe. Stoga mu trebate dati u pravoj meri, štogod je Bog naumio za njega, i ono treba uživati što je dostupno (ili ‘hranite se svime što stigne na tržnicu’); jer fizičkom tijelu je potrebna njega, baš kao što je Duhu potrebna njegova sloboda. Zato, budite slobodni, a ne robovi slijepih glupana ovoga svijeta.

25. Čime li se pak može pohvaliti onaj koji je postio želucem, a svoje srce je napunio zlim mislima, željama i požudama?

26. Zar ne bi bilo puno pametnije postiti srcem, a ne trbuhom? Zar je moguće da ste toliko glupi da povjerujete tvrdnji, da je Gospodu ugodnije, ako tko jede ribu u ulju umjesto mesa toplokrvne životinje, i njezine masti umjesto ulja.

27. Ali ja vam kažem: Jedite uvijek umjereno i svrsishodno, što vam je ukusno (u čemu god uživate), i jedite sve što je dobro za zdravlje vašeg tijela, i pijte vino s vodom, kao što ja činim, ako ga mogu imati, i neka vam je savjest mirna u tim stvarima, tako ćete postupiti ispravno i u ovom pogledu.

28. Jer Gospoda ne raduje post želuca, već jedino post srca. Dakle, postite srcem, dan i noć, onda ćete postiti u Duhu i u Istini.

29. Ali kako možete postiti u skladu sa licemjernim učenjima onog, koji se pravi da je jedino sa jednom nogom na Zemlji, a svime drugime već na nebu. Na taj način poste i svi pogani; oni o njihovim praznicima jedu najfinije poslastice, i tada su pohotljiviji za tim poslasticama više nego običnim danima, kada jedu svakodnevnu hranu.

30. A budući da ste sa Kristom uskrsnuli, što se onda brinete o onome što se događa dolje na svijetu, i zašto gledate udovoljiti običajima (pravilima/zakonima) svijeta, koji su djela ljudi.

31. Tražite ono što je gore. Tamo Krist sjedi s desna Ocu; to će vam puno više priličiti od svih tih potpuno bezvrijednih gluposti svijeta.

32. Ako ste bili probuđeni u Duhu i uskrsnuli s Kristom, onda ste odozgo, a ne odozdo; zato tražite ono što je gore, a ne što je dolje na Zemlji.

33. Jer umrli ste za svijet i vaš život je skriven s Kristom u Bogu.

34. Kada se pak Krist, Koji je vaš život, bude otkrio, onda ćete se i vi otkriti s Njim u svoj Slavi.

35. Zato usmrtite ponovo vaš svijet, koji je mnogim udovima na zemlji, baš kao i vaše udove tijela sa kojima ste činili i ponovo ste krenuli činiti blud, nečistoću, požudu, strast, pohlepu, zavist i škrtost. Unutar svih ovih karakteristika je uvijek sadržano istinsko idolopoklonstvo pogana.

36. A prije svega, klonite se laži, jer one su prvi (najbliži) potomak Sotone. Svucite starog čovjeka i odjenite u Kristu novog, koji je obnovljen radi spoznanja Onog Koji ga je stvorio.

Treće poglavlje

1. Rekoh: Izbjegavajte laži, koje su najbliži potomak Sotone, pošto ste sada u velikoj mjeri prešli na ljudske običaje (propise/zakone), kako sam doznao od Nimfasa, i također kroz Duha Kristovog u meni.

2. Što je hram? Ništa nego ljudski zakon – mrtvo djelo učinjeno ljudskom rukom; ništa više od čiste maštarije koja nestaje čim se probudite iz sna.

3. Pošto je to ono što jeste, on je prema tome laž, u koju se uplićete, da sami sebe lažete i obmanjujete; jer ste mišljenja da na taj način slavite Boga, i Bogu Samom tako lažete, ako ste mišljenja kako Mu tako činite vrlo važnu uslugu prinoseći žrtve.

4. Vi glupaci. Kakvu službu želite vršiti Svemogućem Koji je utemeljio nebo i zemlju prije nego ste bili stvoreni? Što sada imate a da ranije niste primili; ali pošto pak jeste primili, zašto se ponašate kao da niste?

5. Da li želite do određene mjere Gospodu pružiti ugodnu službu, tako što Mu gradite hram ljudskom rukom, i obožavate Ga kroz obrede i paljenje tamjana, i kroz mrtve molitve na dugim ili širokim trakama?

6. Oh, gledajte, koliko ste samo bili začarani od strane Sotoninog apostola. Nije li Krist – u Kome boravi punina Božanstva – bio u hramu osobno osuđen na smrt, i nije li On Sam tada predskazao njegov potpuni raspad.

7. Kako bi On u sadašnje vrijeme mogao pronaći zadovoljstvo u tome, kada je strogo opomenuo sve Njegove učenike, kao i svih nas u duhu, kada je rekao: ‘Čuvajte se kvasca Farizeja i velikih svećenika.’ A vi sada želite staro ‘Sudište’, koje je pred Bogom postalo gnjusoba, pretvoriti u dom Gospodnji, tako da Ga možete nanovo ubijati.

8. Kako slijepi možete biti i koliko daleko mora da ste zašli u svijet, da tako nešto niste odmah primjetili.

9. Zar nije dovoljno da je Krist umro jednom za svih nas, i sada svi mi zajedno sa Njime, tako da možemo sa Njime uskrsnuti, dok smo i dalje u našem tijelu, u istinskoj spoznaji Njegovog Duha koji je unutar nas, i spoznanju Oca, Koji nas je ljubio prije nego je svijet postojao?

10. Koliko često želite ubiti Krista? Njega, Jedinog, Vječnog i Živog, Koji je jednom svih nas probudio iz smrti u vječni život Svojim veličanstvenim Uskrsnućem.

11. Ali ja, Pavle, kažem ovo: ‘Idite i uništite hram, izbrišite sve određene praznične dane iz kalendara, sklonite lažnog biskupa i njegove sluge iz njegove službe, koji se poput onih iz Jeruzalema hoće debljati naporima vaših ruku, i koji su za sebe su napravili veliku željeznu škrinju da bi u njoj držali vašu ušteđevinu zlata i srebra.’

12. I spalite veličanstvenu odoru, koja je gnjusoba pred Bogom. Kroz ovo, vi Gospodu dajete puno ugodniju službu, nego da se u takvom hramu i tisuću godina žrtvujete (ubijate).

13. Ako apsolutno hoćete u vašoj sredini imati kuću ugodnu Bogu, izgradite bolnicu za nemoćne, uzete, bolesne, sakate, za slijepe i nijeme, i kuću za siromašne udovice i siročad, i kuću za strance beskućnike tkogod oni bili.

14. Smjestite ta ljudska bića radosno i sa suosjećanjem, i podijelite sve vaše blagoslove sa njima, kao što je naš Gospod, Isus Krist, učinio u dvije prilike, kada je sa Svojim obiljem blagoslova nahranio tisuće gladnih ljudi; onda ćete Njemu, jedinom Svetom, pružiti istinsku i ugodnu službu za vaše vlastito posvećivanje.

15. Jer zato je On Sam rekao govoreći: ‘Onoliko koliko ste učinili za jednog od Moje najmanje braće, učinili ste za Mene.’

16. On je govorio često i prilično jasno o ovome, i onome što je smatrao da Mu je ugodna služba. Zašto onda vi hoćete neku koja Mu je na grozotu, na gađenje i gnušanje, i na kugu?

17. Srce puno ljubavi je Bogu, Gospodu u Kristu, jedini ugodni, živi hram, i On to voli puno više, nego cijeli svijet prepun Solomonovih Hramova, koji su svi mrtvi. Budući da je srce živo i može ljubiti Boga i svu braću. Prema tome, izgradite iznova ovaj hram duhovno u vama i u tom hramu uvijek živo (aktivno) žrtvujte Gospodu.

18. Ni hram, ni obredi, ni svećenici, ni biskup, a ni Pavle sa njegovim učenicima; ni Židov, ni Grk, ni obrezanje Židova, niti Solomonov hram; čak ne ni Pragrk, ni Skit, ni poganin, ni oslobođen čovjek; ni sluga, ni Šabat, ni mlad mjesec, niti obljetnica, nisu ništa pred Bogom – jedino Krist jedini je sve u svemu.

19. Odjenite se dakle najprije Kristom, budući da ste Božji Odabranici, Njegovi sveci i Njegovi miljenici, kroz živu vjeru, kroz ljubav, kroz iskreno milosrđe prema vašoj braći, kroz prijateljstvo, blagonaklonost, poniznost, blagost, i svo strpljenje.

20. U svemu podnosite jedni druge, i oprostite jedni drugima od srca, štogod imali jedan protiv drugoga; onda ću vam ja oprostiti i Gospod također, u onoj mjeri u kojoj opraštate jedni drugima.

21. Ne tužite jedni druge na sudu, poput pogana; oni imaju njihova vlastita sudišta. Živite jedni sa drugima u miru i podnošenju i sredite stvari u vašem srcu. Onda ćete pred Gospodom učiniti bolje, nego da svjesno izvršavate sve Mojsijeve zakone. Njih je vrlo teško zapamtiti, ali još teže vršiti, pošto Mojsijevi zakoni nisu ugodni Gospodu, već jedino čisto srce koje uistinu voli Boga i braću.

22. Iznad svega crpite iz ljubavi, pošto pred Bogom ljubav jedina ima bilo kakve vrijednosti, i jedina je prava veza sve potpunosti i sveg savršenstva.

23. U ljubavi i kroz ljubav vlada istinski, savršeni mir Božji u vašim srcima, mir jedini kojim ste pozvani jednim tijelom u Kristu Gospodu, i ako Mu zahvaljujete, onda Mu uvijek zahvaljujte neprestano u Duhu i u Istini.

24. Ali ne u mrtvom hramu koji ispred Boga ne vrijedi ništa. On Koji je Gospod i Davatelj života gleda jedino u srce i mir koje ono sadrži.

25. Neka živa Kristova Riječ obilno prebiva među vama u svoj ljubavi i iz nje proizašloj istinskoj savršenoj mudrosti. Poučavajte, opominjite, i izgrađujte jedni druge sa svakojakim veličanstvenim duhovnim stvarima i razmatranjima.

26. Sa psalmima ljubavi i pojanjem, i prekrasnim duhovnim pjesmama; ali pjevajte u vašem srcu i ne upuštajte se u ta isprazna drečanja sa vašim ustima. Ako tako činite, bit ćete puno ugodniji Gospodu, nego umišljeno drečanje Farizeja, Židova i pogana, koji jako upošljavaju usne poradi zlata, a uz sav taj manirizam njihova su srca, međutim, ostala hladnija od leda.

27. Sve što činite, međutim – bilo to riječima ili djelima – činite u Ime našeg Gospoda, Isusa Krista, i po Njemu zahvaljujte Bogu, Ocu za sve; pošto je On Posrednik između Boga i nas; u Njegovom srcu boravi punina Očeva.

28. Slušajte. Vi, žene Laodičanke: Ovo je volja Gospodnja, našeg Boga od Vječnosti – da u potpunosti budete podložni vašim muževima u Kristu Gospodu, jer u mužu imate Glavu Kristovu.

29. A vi, muževi, međutim, ljubite vaše žene pravilnom mjerom, i ne budite grubi sa njima, ali ne idite predaleko (ne pretjerujte) u vašoj ljubavi prema vašim ženama, da na račun nje, ne zaboravite na Gospoda, pošto ljubav prema Gospodu mora ostati nepriljubljena (slobodna), kao kad ne bi imali žene.

30. A vi, djeco, budite u potpunosti poslušni vašim roditeljima u svemu, sve dok to nije protiv Krista: pošto je to Njegova volja i to Mu je ugodno.

31. A vi, roditelji, ne ogorčavajte srca vaše djece grubim riječima i zlostavljanjem, tako da ne zaziru pred vama i postanu kukavice (bojažljiva) i licemjeri; pravi tvrdoglavac se kroz ljubav može odgojiti da postane poslušan, ali laskavac (ulizica) i licemjer je nepopravljiv.

32. Također govorim vama, slugama vaših gospodara: Budite im poslušni u svim stvarima, sve dok one nisu protiv Krista, ali ne samo na oko tako da se svidite vašem gospodaru, već u istinskoj jednostavnosti vašega srca, i u neprestanom strahu od Boga.

33. Sve što izvršavate za vašeg gospodara, izvršavajte kao da bi služili Krista Gospoda u svoj vjernosti vašeg srca – ali ne, kao da bi služili ljudsko biće, tako ćete jednog dana od Njega primiti nagradu Slave.

34. Tko pak radi nepravedno (neispravno) za svog gospodara, čini to također Gospodu. Gospod ne obraća pažnju na to da li je netko gospodar ili je sluga. On jedino obraća pažnju na djelo i razlog za njega (svrhu).

35. Tkogod radi nepravedno (neispravno), jednog dana će mu On dati pravednu nagradu. Vi možete biti u stanju obmanuti ljudska bića, ali Gospod vam neće dozvoliti da Ga obmanete; ispred Njega su vaša srca uvijek otvorena.

36. Ali vama, poslodavcima (gospodarima), ja kažem: Razmislite o ovome dobro – da su vaše sluge također vaša braća pred Gospodom, prema tome, dodijelite im uvijek ono što je pravedno pred Bogom. Platite ono što im pripada na vrijeme sa ljubavlju u Kristu, i zapamtite, da svi mi imamo jednog Gospodara na nebu i to je Krist, Božji Svetac u vječnosti.

37. Ne zapostavite molitvu, i molite se sa zahvalnošću bez prekida, – ne sa usnama, već u Duhu i u Istini sa svom prostodušnošću vaših srdaca, i istinskom privrženošću u ljubavi prema Kristu našem Gospodu.

38. I molite se istovremeno za mene, tako da mi Gospod može otvoriti vrata žive Riječi u svakom trenutku, i da mogu uvijek govoriti pred vama i pred svom braćom u Kristu o Njegovoj Velikoj Tajni i onoj Njegova Kraljevstva; pošto sam i ja još vezan uz svijet i ja sam samo običan čovjek, koji je sposoban prorokovati samo onda kada mu Gospod otvori vrata Svoje Milosti.

39. Jednostavan i mudar treba biti vaš način života prema svima – i prema onima koji su vani, Židovima i poganima. Ne sudite nikoga – bili oni Skiti, pogani, Židovi, Grci, ili Pragrci, već se mudro prilagođavajte u skladu sa vremenima i okolnostima.

40. Vaš govor uvijek treba biti začinjen ljubavlju prema svakome i treba biti pun soli istinske mudrosti Božje. U svako vrijeme trebate uzimati (zahvaćati) iz ove mudrosti, štogod govorili s nekim, tako da on upozna kako je drugačija Božanska mudrost od znanja mudrih ovog svijeta (ili ‘kako bi doznao koja je razlika između Božanske mudrosti i znanja filozofa’).

41. Ja, Pavle, sam sada mišljenja da nisam ništa izostavio kako bi vam ukazao što se događa među vama, i kakva je otrovna trava; da, vrlo štetno, otrovno stablo, čiji dah sve uguši; i tako više nemam ništa protiv vas.

42. To, međutim, draga braćo, treba uvijek biti istinski obred među vama; da vi u Duhu i Istini slavite Boga Oca u Njegovom Sinu; da Ga uvijek ljubite iznad svega Sinom Njegovim, Koji je za sve nas umro iz ljubavi na križu da bi nam vratio sinovstvo, koje su naši očevi od Adama na ovamo izgubili.

43. Preklinjem vas u Božje ime, da donesete dostojne plodove potpunog obraćenja od vašeg novog poganstva u živu Božju crkvu. On boravi u vama, ali ne boravi u hramovima, odori, ili bilo kakvom obredu.

44. Božja ljubav i milost našeg Gospoda Isusa Krista neka bude sa vama uvijek i vječno.

45. Ali kako će stvari biti sa mnom u Rimu, naš vjerni brat Tihikus će vam prenijeti, kojeg ću vam sada poslati kao i Kološanima, koji su također, poput vas, postali obuzeti Sotonom.

46. Pozdrav svoj mojoj dragoj braći i Nimfasu i vjernoj zajednici ove kuće o kojoj svjedočim kako je pravedna, budući da se ja uvijek molim Bogu poradi vas.

47. Prenesite također moje pozdrave Kološanima kada ih posjetite, jer među njima ima pojedinih koje poznajete, koji su uvijek pravedni, i istiniti u vjeri i ljubavi Božjoj.

48. Nakon što Kološani pročitaju njihovo pismo, onda ga vi također trebate pročitati, kao što vas tražim u ime Božje, da također trebate dopustiti Kološanima pročitati ovo, vaše pismo.

49. Jer On je njima prijeko potreban kao i vama. Nakon svega rečenog, opominjem vas i pismeno – kao što će vas Tihikus obavijestiti o svemu usmenim putem – da se ovo pismo treba čitati u svim zajednicama, baš kao i ono koje je adresirano Kološanima.

50. Moj pozdrav zapisan vlastitom rukom: Spominjite se moje ljubavi. Milost našeg Gospoda Isusa Krista bila sa vama.

Napisano iz Rima po Tihikusu i njegovom drugu Onezimu, koji su obadvojica bili poslati vama i također Kološanima.

Spread the Truth