Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

83:4-26 (Božja djeca su više od anđela nebeskih)

Print Friendly, PDF & Email

2/83:4-26

Božja djeca su više od anđela nebeskih

4. ‘Baš kao što je Horedom sada primio sinovstvo, na isti način ga Ja sada također dajem svima vama: jer zaista, ni na nebu ni na zemlji nema ništa veće, silnije & uzvišenije od Moje djece. Zato, tko god postigne (ili ‘koji ima’) sinovstvo (Božje), postiže (ili ‘ima’) više nego što sva nebesa sadržavaju, zaista, on u sebi ima beskrajno više.

5. Jer on u sebi ima Mene, Boga, vječnoga, beskonačnoga, uistinu iznad svega najuzvišenijeg Boga punog moći, snage i svetosti, kao najvoljenijeg, jedinog istinskoga Oca, i stoga je potpuno u Meni, naime, u svoj Mojoj savršenosti, koja je Moja beskrajna ljubav, milost, mudrost i sila.

6. Prema tome gledajte, to je sinovstvo i to sinovstvo vam Ja sada dajem!

7. O djeco, da li bi vi sada bili u stanju/mogli uzeti išta veće/uzvišenije od Mene?

8. O zaista, zaista vam govorim, vi to nikad ne možete (= u smislu ‘to je najviše što se od Boga može dobiti/uzeti); jer Moja djeca su više od (svih) anđela nebeskih!

9. O djeco, da ste bili Moja braća, onda bi bili puno manje nego što ste kao Moja draga djeca; jer gdje je taj otac koji bi imao radije svoga brata blizu sebe nego svoga sina?

10. Ili možda brat, također, prima nasljedstvo od svoga brata kada uzima ženu?

11. Pošto čak i vi više cijenite svoju djecu nego svoju braću, također i Ja, kao najistinitiji i najsavršeniji Otac, (zasigurno) moram znati koliko su (u stvari) Moja djeca vrijedna.

12. Vi vašoj djeci za miraz dajete jedino težak rad/trud (ili ‘umor’) vaših ruku; ali Ja vam dajem sve Svoje, što (= a to ‘sve’ što vam dajem) je Moja ljubav ili sam Moj suštinski, praiskonski-vječni život u (svem svojem) savršenstvu.

13. Sada uistinu/u svoj stvarnosti u sebi znate što znači biti MOJA DJECA, – ali još jedna stvar vam nedostaje, a to je da naučite tko su oni kojima je dano da postignu sinovstvo od, i iz, Mene.

14. Gledajte, naučiti ovo je od najveće važnosti; jer uistinu, nisu svi oni koji Me zazivaju i govore: ‘Dragi, sveti Oče, počuj nas, Tvoju djecu!’, Moja djeca, dok njihova srca uvijek ostaju hladna, baš kao da su se spomenuli/kao da su izgovorili najtrivijalniju stvar, (jer) njihovo povjerenje je u skladu sa njihovim srcima.

15. Ovakva djeca, određena da budu takva/čija je sudbina da budu takva (destined to be such), niti žele biti, niti jesu, istinska djeca. Njihova pažnja ne samo da je usmjerena – nedovoljno precizno – na tu stranu nego: oni samo žele Moju moć i snagu, kako bi si raznoraznim demonstracijama sile (lit. igranjem silom, ili sl.) ubili vrijeme, bez obzira na to da li će njihove raspuštene/raskalašene akcije biti od štete ili koristi.

16. Ali Ja vam govorim: takva djeca su i dalje toliko udaljena od istinskog sinovstva koliko je jedan kraj nebesa udaljen od drugog; uistinu, između njih i Moje istinske djece i dalje zjapi beskrajan bezdan!

17. Mišljenja/ideje drugih o sinovstvu se pak protežu toliko daleko da oni na sebe i sva ostala bića gledaju kao na Moju djecu.

18. Bilo bi vam sasvim nepotrebno objašnjavati u detalje kako su oni pod još većom iluzijom (misapprehension = krivo razumijevanje neke stvari) nego ovi prethodni/prethodno spomenuti, pošto vi sada već znate što su Moja djeca u duhu ljubavi i sve istine koja izvire iz nje.

19. Ali vi kao istinska djeca Božja trebate samo (spo-/prepo-)znati da postoji velika razlika između onih koji priznaju (jednog) Boga i Tvorca, i onih čije srce čim Boga ljubavno (ili ‘u ljubavi, ljubavlju’) obuhvati/shvati, nikada Ga više ne ispušta niti vodi brigu o ičemu drugome doli o tome kako bi Boga obuhvatilo sa sve više ljubavi.

20. Prijašnji će kada spoznaju Boga reći: ‘Bože, Ti svemogući, veliki, sveti, uzvišeni Stvoritelju, kako li su velika i veličanstvena sva Tvoja djela; stoga ćemo Te mi uvijek slaviti, hvaliti i uzdizati nad Svima!’

21. No oni potonji će reći: ‘O Bože, kako li prepun ljubavi moraš biti, jer usprkos svoj Tvojoj beskrajnoj veličanstvenosti i svetosti mi ne možemo a da Te ne volimo iznad svega.

22. O kako li dobar moraš biti budući da nas Tvoja ljubav privlači k Sebi tako snažno!

23. Gledajte, ovdje se prvi čude/dive svome spoznatom Bogu, dok ovi drugi nestaju (= u smislu, ‘rastaču se’, ‘gube se’) u suzama za najintenzivnijom ljubavi čim ih nešto, u njihovom pred-osjećaju da se iza njihova dobroga Boga krije naj-voljeniji Otac, podsjeti na Mene!

24. Vidite li ovdje ogromnu razliku?

25. Vidite, prva vrsta je sastavljena samo od slugu koji rade za nagradu, dok druga kategorija djece ne želi ništa drugo do/osim svoga Oca.

26. Gledajte, ovo je ta velika razlika koja vam ukazuje u čemu istinska djeca moraju biti superiornija (= u čemu moraju nadmašivati druge, u čemu se moraju isticati) nad drugima, od čega se istinsko sinovstvo sastoji i tko su oni koji će ga postići!’

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Božje Domaćinstvo – 2/83’ J.Lorber

Spread the Truth