Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

80:8-17 (Vi ste bogovi, svi ste sinovi Previšnjega)

Print Friendly, PDF & Email

80:8-17

‘Vi ste bogovi, svi ste sinovi Previšnjega (Psalam 82:6)

8.  ‘Sada svi vi, koji ovdje na visinama stojite oko Mene, znate da sam Ja Bog, Jedan Jedini Vječni Bog, Koji govori sa vama kao Otac Kojeg možete vidjeti i Koji vas naučava. Međutim, ako je Otac Bog, Njegova djeca zasigurno neće biti psi, mačke, volovi, krave, telad, magarci i njima slični, već će biti ono što njihov Otac jeste, biti gdje On jeste i činiti ono što On čini.

9.  Pazite, to je Moj vječni red, imenom, da sve i u svemu, sa bilo kojom stvari, sa bilo kojim bićem djeca moraju biti savršena kao što je njihov otac savršen! Zbog toga razloga je u svakom plodu sadržano sjeme u čijim je temeljima svo očevo savršenstvo. Stoga će ovo sjeme kada ga posadimo u zemlju postati ista trava, ista biljka, isti grm ili isto stablo, iz kojega je proizašlo kao sjeme ili klica.

10. Ili je slučaj možda drugačiji sa životinjama? – Ja smatram da je lavlji otac ili onaj koji ga je začeo bio i sam cijelo vrijeme lav, baš kao što je otac od ptice bila ptica, i tako sve do čovjeka, gdje će očev sin, poput oca, postati čovjek potpunih sposobnosti i potencijala a kćer, baš kao majka i otac, posvećeno polje za sadnju plodova vječnoga života, čak plodova koje sam Ja Sam posijao.

11. Ako je ovakva situacija (ili ‘situacija koja se nikako ne može izokrenuti/opovrgnuti’) već u prirodnom i materijalnom svijetu, u duhu to isto mora biti slučaj ali beskonačno umnoženo.

12. Stoga, kada vam kažem, kada vas naučavam i kada vam objavljujem da ste Moja djeca, – recite Mi, recite Mi Moja draga mala dječice: Što to znači? Sa kojim ciljem i zašto Me vi nazivate svojim Ocem, i sa kojom svrhom vas Ja nazivam Svojom djecom? Sa kojom svrhom i zašto Ja od vas očekujem u svoj pravdi i poštenju da prepoznate Mene i nikoga drugoga kao svoga istinskoga Oca, da Me volite, da Mene jedino slijedite, slavite, štujete i hvalite Jedino Mene i budete u svemu potpuno poslušni jedino Meni? – Zar i dalje ne razumijete?

13. Što sam Ja još i Tko, osim vašeg istinskog Oca? Pa – Ja sam također jedan jedini vječni, beskonačni, svemoćni, istinski Bog!

14. Ali ako sam Ja, kao vaš jedini istinski Otac, u suštini Bog od vječnosti u vječnost, što ste onda Vi kao Moja djeca?

15. Uistinu, Ja vam govorim, vi ste također Bogovi, baš kao što sam Ja, vaš Otac, Bog, – jedina razlika je ta, a to je već i na zemlji, bar što se tiče fizičkog smisla, neoboriva činjenica, što će otac uvijek ostati otac svom sinu što se pojave/vanjštine tiče (where appearance is concerned), dok sin nikad ne može biti otac svoga oca, ili recimo reći svome ocu: ‘Ja sam te začeo/stvorio,’ ne više nego što bi mogli pretpostaviti da će iz sjemena nekog drveta izrasti isto drvo koje je prije toga dalo to isto sjeme.

16. Stoga otac uvijek ostaje otac a sin uvijek sin. To je nepromjenjiv odnos.

17. I zato, ovo je velika razlika između Mene i vas, jer Ja jedini sam Otac, dok vi ne možete nikako biti išta drugo do Moja draga djeca, za koje je u velikoj Očevoj kući pripremljeno (ili ‘koje čeka’) ogromno nasljedstvo.’ 

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Božje Domaćinstvo – 2/80:8-17’ J. Lorber      

Spread the Truth