Jakob Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

Jakob_Lorber

Jakob Lorber

Jakob_Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

080:2-12 (Zlatno pravilo proročkih škola)

Print Friendly, PDF & Email

80:2-12

ZLATNO PRAVILO PROROČKIH ŠKOLA

2. Ali među njima je prednjačio (ili ‘iznad svih tu je bio’) Enoh koji je u svojoj nepokolebljivoj vjeri i u svojoj ljubavi prema Meni bio uvjeren (= točno je proračunao/pretpostavio) da Ja izvjesno i sasvim sigurno neću razočarati/prevariti njegovo čvrsto/nepokolebljivo povjerenje u Moje milosrđe i milost.

3. Jer iako su (i) drugi shvatili/spoznali/uvidjeli da Meni ništa nije nemoguće, oni su i dalje sumnjali u Moju volju, (a sumnjali su zato) jer još nisu izučili/naučili tu veliku slobodnu umjetnost, (koja se sastoji od slijedećeg) kako u srcu, nepokolebljivim putem čiste ljubavi, izračunati/proračunati Moju vječnu, uzvišenu i neizrecivu vjernost -, umjetnost u kojoj je Moj dragi Enoh već postao majstor (ili ‘postigao najveću umješnost/spretnost/vještinu’). A kao rezultat toga on je bio uvijek poprilično siguran u pouzdan uspjeh onog što je u svojoj pravičnoj (just) ljubavi očekivao od Mene.

4. Stoga, on nikad nije bio tužan i nije sažaljevao onog kome se nešto neugodno dogodilo. Jer njegovo oko je neprestano počivalo na Mome srcu, tako da je on jasno percipirao/uočavao tajno rukovođenje Moje ljubavi i kako ona uz pomoć naizgled čudnovatih sredstava uvijek najbolje zna kako na najprikladniji način voditi djecu prema postignuću/ostvarenju vječnog života. U (svojoj) procjeni/proračunu je on otišao čak toliko daleko da bi sa velikom sigurnošću određivao (ili ‘mogao odrediti’) kako, kada, gdje i zašto će se nešto dogoditi i sa kakvim rezultatom. I stoga je on bio, na neki način, prvi prorok na zemlji i originalni utemeljitelj tako zvanih proročkih škola koje su postojale do Mog čovječjeg (= u liku čovjeka) dolaska na zemlju čija je (= proročkih škola) jedina svrha bila podučiti učenike u Mojoj ljubavi skoro od samog rođenja. Svijet im je bio prikazan kao učvršćen temelj Moje ljubavi, kao velika škola u kojoj su svi ljudi, kroz kratko razdvajanje/otcjepljenje od Mene, trebali razviti veliku žudnju za Mnom potstaknutu (urged) impulsom njihova vlastitog unutarnjeg života. Izvanjska svjetovna uzbuđenja/privlačnosti su tu samo kao kušnje (tako) da bi čovjek mogao sebe suditi u skladu sa (ili ‘u odnosu na’) Mojom ljubavlju. I jednom kada čovjek više ne uživa (ili ‘pronalazi zadovoljstva’) u svijetu, već ima sve veću (= ona koja stalno raste) žudnju za Mnom, njegovo unutarnje oko i uho se otvaraju i, iako i dalje u smrtnom, zavodljivom (seductive)  tijelu, on će čuti a ponekad čak i vidjeti svetog Oca.

5. Nakon toga će ga prožeti duh vječne ljubavi. Svugdje će vidjeti budućnost, sadašnjost i prošlost i smrt tijela će ga ispuniti sa neopisivim blaženstvom, jer jedino onda/tek tada će on početi najjasnije uviđati da to uopće nije smrt već jedino potpuno buđenje u vječni život.

6. Ova i još neke druge za/uz Moju ljubav usko vezane stvari, su predstavljale suštinu proročke škole čiji je originalni/prvi utemeljitelj, po Mojoj volji (ili ‘Mojom voljom’ ili pak ‘jer sam Ja to tako želio’), bio Enoh.

7. Njegovo zlatno pravilo iz Mene je uvijek bila baza i unutarnji temelj svih proročkih škola i glasi ovako:

8. Vi niste u stanju vjerovati da postoji Bog sve dok Ga niste već (za)voljeli sa svom snagom dječjeg srca. Tko god kaže: ‘Ja vjerujem u Boga!’, ali Ga ne može voljeti, je lažac i (u sebi) nema života. Jer Bog je stvarni/istinski vječni život; Njegova ljubav je taj život. Kako itko može shvatiti/razumjeti/spoznati život na drugi način do kroz život? Ali kako je samo ljubav život, kao u Bogu vječno iz Sebe, stoga u čovjeku kroz Božje milosrđe, kako čovjek onda može reći da vjeruje u Boga kada Ga tisuću puta negira u svojem ljubavi-lišenom stanju koje u stvari nije život, već samo određena agilnost/okretnost Bogom stvorene prirode, koja je pogodna za primanje života ljubavi od Boga.

9. Agilno/okretno tijelo još nije čovjek, već/ono je jedino stvoreno da nosi čovjeka uz pomoć žive duše udahnute u njega. Ako ta utjelovljena duša ne apsorbira život ljubavi iz Boga, ona je mrtva bez obzira na njezinu agilnost/hitrost i korisnost njezinih čula.

10. To je bilo zlatno pravilo. Da su vremenom kroz i iz njega nastala (originated) još i druga pravila je prirodno baš kao što je prirodno da je iz prve ljubavi, koja se kod ljudi postepeno istopila u vjeru, nastalo/rezultiralo deset zapovijedi i Proroci, i od njih, konačno, opet jednom čista ljubav kroz Mene za Mene i otud za bližnjeg.

11. Tako je i način života strogog/striktnog odricanja/odbacivanja svijeta sve do trenutka dok nije primljen živi duh ljubavi također proizlazio/rezultirao iz ovog pravila i od tada pa na dalje je zemaljski život promijenjen da bi se bazirao na čistoj slobodi, prema kojoj (ili ‘u skladu sa kojom’) je onda svaki prorok živio i djelovao.

12. Tako je također bilo (ili ‘tako eto stvari stoje’) sa proročkim školama koje su, kako je već prije rečeno, bile utemeljene od strane Enoha.

Spread the Truth