Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

7601 (Kontakt sa stanovnicima drugih svjetova… “U kući Mojega Oca…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br.  7601, 16 Svibanj 1960

KONTAKT SA STANOVNICIMA DRUGIH SVJETOVA… “U KUĆI MOJEG OCA…”

Bezbrojna nebeska tijela kruže svemirom, i sva ona imaju zadatak pomaganja nezrelim dušama postići zrelost… Tako sada možete razumjeti Riječi: “U kući Mojeg Oca ima mnogo stanova…” (Ivan 14:2) I svaka zvijezda prima duše čije je stanje zrelosti prikladno za njezine uvjete; drugim riječima, potencijal za sazrijevanje razlikuje se na svakoj zvijezdi i duše su postavljene sukladno. No, također su uvjeti življenja uvijek različiti, budući priroda zvijezda i njihov sastav variraju. Detaljan opis ne može biti dan ljudima na Zemlji budući bi mnogo toga njima bilo neshvatljivo i potrebno je duhovno znanje kako bi bilo shvaćeno. Ali za sve duše, kakav god je njihov stupanj zrelosti, prikladne zvijezde postoje za sazrijevanje, gdje su duše dobre volje sposobne uzdići se. Jer čak tamo je slobodna volja duhovnih bića uzeta u obzir, čak tamo se ne primjenjuje duhova prisila (ograničavanje), premda pojedini uvjeti življenja ograničavaju bića do opsega da ih oni moraju prihvatiti ili ne bi preživjeli u njihovom svijetu. I svugdje će bića primiti svjetlo koje otkriva svrhu njihova postojanja… Da li oni prihvate i iskoriste svjetlo je na njima no to je odlučujuće za njihov uspon. I sva ova djela Božjeg stvaranja su ‘stanovi u Očevoj kući…’

Otud će sva duhovna suština jednog dana postići stupanj zrelosti koji će joj omogućiti zamjeniti fizičke tvorevine sa onima čisto duhovnima… koje ste vi ljudi nesposobni percipirati sa vašim fizičkim očima. Budući sve što je vidljivo za vas jesu tvorevine koje udomaćuju bića koja su i dalje nezrela, pošto su usavršena bića aktivna u kraljevstvu svjetla i više ne potrebuju ‘vidljive’ tvorevine za njihovo prebivalište. Ali udaljenost između svih ovih djela stvaranja je golema i oni isto tako nisu jedno drugome unutar dohvata… Stanovnici ovih svjetova su vezani za njihovu planetu, zvijezdu na kojoj žive… Oni su jedino sposobni promijeniti njihovo prebivalište nakon što su dosegli izvjestan stupanj zrelosti, a ne proizvoljno nego u skladu sa Božjim temeljnim zakonom… kojem se sve Njegove tvorevine moraju podrediti, uključujući bića koja su njima dodjeljena. Prema tome glupo je pretpostaviti da bi stanovnici ovih svjetova mogli proizvoljno otići sa njih i približiti se drugim svjetovima bez straha da neće doživjeti vlastito uništenje. Budući su uvjeti življenja drugačiji na svim zvijezdama i ovi se ne mogu isključiti proizvoljno. Međutim, tijekom posljednjih dana se čak radi i na takvim planovima.

Božji protivnik iskorištava ljudsku lakovjernost tako što simulira da oni mogu imati kontakt sa stanovnicima drugih svjetova i da ovi, iz prividno dobrih razloga, također žele uspostaviti kontakt sa stanovnicima Zemlje. On namjerava potkopati vjerovanje u kraj stare Zemlje i na taj način spriječava ljude da sebe pripreme za ovaj Kraj… Ali ljudi bi trebali biti obaviješteni da je Zemlja zasebna planeta koja nema nikakav kontakt sa drugim svjetovima, i da se bilo koja veza sa drugim svjetovima jedino može duhovno uspostaviti… Otud je ljudsko biće, u stvari, sposobno uspostaviti kontakt sa stanovnicima naprednih svjetova, sa kraljevstvom svjetla, posredstvom dobrih i molećivih misli za pomoć u vremenima duhovne nedaće… koja će onda njemu biti pružena duhovno… ali nije uputno za njega zvati bića na drugim zvijezdama čiji duhovni stupanj zrelosti i njihova mogućnost da pruže duhovnu pomoć je njemu nepoznata. Fizička pomoć je definitivno van pitanja, kako bi Božji protivnik želio da ljudi vjeruju da bi ova bića mogla izvršiti njihov utjecaj na stanovnike zemlje prije konačnog uništenja. Jedino Bog može osigurati ispravnu vrstu pomoći kada pristigne vrijeme kojeg se vi ljudi bojite, i ako to vjerujete Bog će dodijeliti ovu pomoć svakome tko ju traži.

I On doista ima dovoljno anđela koji isključivo udovoljavaju sa i sprovode Njegovu volju, i oni će se također pobrinuti za ljude kada dođe čas… Ali Božji protivnik je pronašao plodno tlo u ljudskoj lakovjernosti u koju može posaditi mnoga loša sjemenja. Ljudi bi radije prihvatili njegove obmanjujuće upute nego Čistu Istinu, koja ukazuje vrijednost njegova sjemenja. Budući je pogreška uvijek prije prihvaćena nego Istina, ljudsko biće će uvijek tražiti steći prednost od pogreške i odbaciti Istinu, koja mu ne obećaje nikakve prednosti. Kraj je blizu, i on će doći bez ikakve greške… Svako učenje je pogrešno koje dovodi u pitanje Kraj ili osigurava ljudima izlaz koji se ne podudara sa Božjom voljom… Jer Bog Osobno će izvesti svakog iz opasnosti tko Mu povjeri sebe, koji u Njemu nađe pribježište, koji pripada Njegovim Vlastitima koji se ne trebaju bojati Kraja.

AMEN

Spread the Truth